Zoznam študentov I. G

Triedny učiteľ: Ing. Konečná Katarína

Zástupca: Ing. Vartiak Lukáš, PhD.

Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 4 dievčat: 18

 1. Bačíková Martina (1. Skup.)
 2. Bielik Alexander (1. Skup.)
 3. Čibenková Barbora (1. Skup.)
 4. Drbulová Lívia (1. Skup.)
 5. Ďuríková Veronika (1. Skup.)
 6. Hikaníková Veronika (1. Skup.)
 7. Holienčíková Andrea (1. Skup.)
 8. Hrabovská Sofia (1. Skup.)
 9. Kaňová Terézia (1. Skup.)
 10. Komžíková Beáta (1. Skup.)
 11. Kostolná Lucia (1. Skup.)
 12. Košťálová Tamara (1. Skup.)
 13. Kotercová Michaela (1. Skup.)
 14. Kováčik Andrej (2. Skup.)
 15. Maceková Tereza (2. Skup.)
 16. Milová Ema (1. Skup.)
 17. Oginská Sára (2. Skup.)
 18. Olejárová Tatiana (1. Skup.)
 19. Paulíny Tomáš (2. Skup.)
 20. Turjak Tomáš (2. Skup.)
 21. Virdzeková Zuzana (2. Skup.)
 22. Zuščáková Nina (2. Skup.)