tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Zoznam študentov II. G

Triedny učiteľ: Ing. Cedzová Miriam

Zástupca: Mgr. Hubená Martina

Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 6 dievčat: 19

 1. Bartová Martina (1. skup)
 2. Bedri Filip (2. skup)
 3. Brodková Kristína (1. skup)
 4. Cabadajová Daniela (1. skup)
 5. Doležalová Emma (1. skup)
 6. Dulinová Alexandra (1. skup)
 7. Fojcíková Daniela (1. skup)
 8. Gachová Mária (2. skup)
 9. Gecíková Zuzana (1. skup)
 10. Hajduchová Martina (2. skup)
 11. Harceková Veronika (2. skup)
 12. Hlačinová Terézia (1. skup)
 13. Hrošovský Tomáš (2. skup)
 14. Hrubjak Tomáš (2. skup)
 15. Chupáňová Jarmila (1. skup)
 16. Kozumplíková Emma (1. skup)
 17. Kubalová Nicol (2. skup)
 18. Lesková Lívia (2. skup)
 19. Lietavcová Patrícia (1. skup)
 20. Magátová Nina (2. skup)
 21. Martinka Branislav (2. skup)
 22. Poljaková Tatiana (2. skup)
 23. Repkovský Samuel (2. skup)
 24. Vágo Dominik (1. skup)
 25. Veresová Barbora (2. skup)