Domov KONTAKTY

Olympiáda ľudských práv v šk. roku 2008/2009

Školské kolo olympiády ľudských práv sa uskutočnilo 10. decembra 2008. Zúčastnilo sa ho 29 študentov 3. ročníka.Vzhľadom na rovnaký dosiahnutý počet bodov sa porota rozhodla udeliť 1. a 2. miesto až štyrom súťažiacim.

Najvyšší počet bodov získali žiaci, ktorí obsadili 1. – 2. miesta:

1. miesto: Silvia Kulišová 3.D, Marek Ryban 3.B
2. miesto: Tomáš Mikunda 3.D, Michal Valiašek 3. D

3. miesto vzhľadom na nízke počty bodov ostatných súťažiacich nebolo udelené.