Odkaz pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl

Obchodná akadémia v Žiline ponúka žiakom 8. a 9. ročníka základných škôl štúdium v päťročnom študijnom odbore 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické). Pri príležitosti podávania prihlášok žiakov základných škôl na študijné odbory stredných škôl, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a talentu, vám predstavujeme výpovede žiakov 1. ročníka uvedeného študijného odboru, v ktorých prezentujú svoju spokojnosť s výberom strednej školy, vzdelávaním a sociálnymi vzťahmi v škole.

Výpovede žiakov študijného odboru 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické):

„So školou som spokojná, splnila moje očakávania. Páči sa mi akým spôsobom sa učíme angličtinu,  veľmi ma baví. Nad výberom školy som váhala, no som rada, že som si ju vybrala.“

„So školou som spokojná. Možno sa zdá dvadsať hodín angličtiny týždenne veľa, ale dá sa to v pohode zvládnuť. Učitelia sú dobrí a hodiny zábavné.“

„Najskôr som sa bála štúdia na strednej škole a nevedela som čo ma čaká na bilingválnom štúdiu, no som veľmi prekvapená. Škola sa mi páči, s učiteľmi som spokojná. Veľmi sa mi páčia hodiny s anglickým lektorom.“

„Táto škola ma príjemne prekvapila. Očakával som viac hodín matematiky a hodiny fyziky, ale aj tak je to zábavné. Učitelia sú v pohode, učivo je easy a kolektív v bilingválnej triede je výborný aj po vizuálnej stránke.“

„S bilingválnym štúdiom som veľmi spokojná. So všetkými učiteľmi mám dobrý vzťah, všetko je podľa mojich predstáv. Napriek tomu, že sme v triede skoro samé baby, vytvorili sme výborný kolektív. Na hodinách je sranda, páči sa mi prístup učiteľov ku žiakom.“

„Som spokojná s bilingválnym štúdiom na Obchodnej akadémii v Žiline. Angličtina zatiaľ nie je náročná, učitelia sú milí a priateľskí.“

„Zo začiatku som sa bála aké to bude, ale som veľmi spokojná. Učitelia sú veľmi chápaví a vtipní. Angličtina je zatiaľ ľahká, kolektív spolužiakov je super.“

„Na tejto škole som zatiaľ veľmi spokojná. Keďže som na bilingválnom odbore, tak musím povedať, že sú tu výborní učitelia angličtiny, ktorí nás za dva mesiace stihli veľa naučiť, a aj z tých čo skoro nič nevedeli, dokázali dostať maximum.“

„Na Obchodnej akadémii v Žiline som dva mesiace, no môžem povedať, že s výberom školy som veľmi spokojná. Čo sa týka štúdia anglického jazyka, všimla som si u seba pokroky. Máme tu super bufet, v ktorom je úplne všetko.“

„Za dva mesiace na Obchodnej akadémii v Žiline môžem povedať, že s bilingválnym štúdiom som spokojná, síce dvadsať hodín angličtiny do týždňa je veľa, ale dá sa to zvládnuť. Väčšina učiteľov je v pohode a so spolužiakmi som spokojná, sú milí a priateľskí.“

„So štúdiom na strednej škole som spokojná. Je to veľká zmena v živote každého z nás. V triede sme veľmi dobrý kolektív. Pokiaľ sa žiaci učia, dosahujú veľmi dobré výsledky. Veľkou výhodou je e-learning, čiže štúdium cez internet.“

Výučba anglického jazyka je na dobrej úrovni. Vyučujúci majú dobrý prístup ku žiakom, sú veľmi ochotní a prívetiví.“

„Najskôr som si myslela, že dvadsať hodín angličtiny za týždeň bude veľa a nebude sa to dať zvládnuť, ale mýlila som sa. Učivo sa dá naučiť rýchlo a ľahko, učitelia sú milí a trpezliví, radi odpovedia na všetky otázky a pomôžu, keď je treba.“

„Bála som sa ísť na bilingválne štúdium, pretože sa hovorí, že je veľmi náročné. Všetci ma strašili, že nebudem mať čas ani na kamarátov. Nie je to pravda… Máme skvelý kolektív a všetci si rozumieme. Zatiaľ máme málo odborných ekonomických predmetov, pribudnú nám až v druhom ročníku. Prvý ročník sa sústredíme na anglický jazyk a zopár všeobecných predmetov – dejepis, slovenčina, matematika, informatika. Obchodná akadémia v Žiline splnila moje očakávania.“

„Máme výborný kolektív a učiteľov. Myslela som si, že na bilingválnom štúdiu obchodnej akadémie sa budem veľa učiť, ale zatiaľ všetko dobre zvládam. Teším sa na všetky výlety,  ktoré táto škola ponúka, najmä na Londýn, plavecký a lyžiarsky kurz. S výberom školy som spokojná.“

„Učitelia sú veľmi príjemní. Odbor bilingválna obchodná akadémia je veľmi dobrý pre budúcnosť, štúdium nie je ľahké, ale dá sa zvládnuť.“

„So štúdiom na bilingválnej obchodnej akadémii som spokojná. Angličtinu máme dvadsaťkrát do týždňa, je rozdelená na štyri časti, a to gramatika, konverzácie s anglickým lektorom, slovná zásoba a projekty. S kolektívom som spokojná.“

„S výučbou anglického jazyka som veľmi spokojná, páči sa mi spôsob učenia, na hodinách nevládne napätá atmosféra. Pocity z tejto školy sú pozitívne.“

„Keď som tu prvýkrát prišla, nevedela som, čo ma čaká, ale každý deň to bolo lepšie a lepšie. Máme tu super kolektív a rozumieme si. Angličtina je super, aj keď ju máme dvadsať hodín týždenne, nevadí nám to. Som veľmi spokojná s touto školou a vôbec neľutujem, že som tu. Niekedy je to náročné, ale dá sa to zvládnuť.“

„Obchodná akadémia v Žiline ma oslovila už na prvý pohľad. Bilingválne štúdium sa mi páči, myslím si, že vôbec nie je ťažké. Učitelia sú úplne v pohode, dá sa s nimi aj zasmiať a nie sú prísni. Za dvadsať hodín angličtiny do týždňa sa toho na mňa dosť nalepilo. So spolužiakmi si rozumiem veľmi dobre.

„Škola naplnila moje očakávania, máme zábavné hodiny dejepisu a výborný bufet.“

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy na študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a talentu pre školský rok 2016/2017 najneskôr do 20. 02. 2016. Talentové skúšky záujemcov o štúdium v študijnom odbore 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické) sa uskutočnia na Obchodnej akadémii v Žiline 04. 04. 2016.

PaedDr. Peter Majer