tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Objednávky 2018

Číslo objednávky podľa číselníka objednávok OA Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia v € s DPH Dátum vyhotovenia Identifikačné údaje dodávateľa Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala (meno a priezvisko, funkcia) Objednávku schválil
1/2018 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 422,50 08.01.2018 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
2/2018 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 36,00 08.01.2018 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
3/2018 seminár eGovernment 3 účastníci 70,00 10.01.2018 KANTORKA, n.o., Bazalková 7,            040 17  Košice,         IČO: 45740313 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
4/2018 Prihláška na seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo RO v roku 2018 39,00 11.1.2018 RVC Martin, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01  Martin,     IČO: 31938434 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
5/2018 zabezpečenie lyžiarskeho výcviku v čase 21.01.18-26.01.18 pre 39 žiakov OA Žilina 5 850,00 18.1.2018 DOMPARK, s.r.o., Pánonská cesta 34,            851 04  Bratislava,         IČO: 35721995 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
6/2018 Služba lekára na lyžiarskom kurze žiakov 1. ročníka v čase od 21.01.18 do 26.01.2018 540,00 18.1.2018 ATELAS s.r.o., Vojtecha Spanyola 8633/43 P,                   010 01  Žilina,                   IČO: 46697144 Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
7/2018 zabezpečenie ubytovania a stravy+vlek pre 3 inštruktorov+lekár (2+2gratis)  lyžiarskeho výcviku v čase 21.01.18-26.01.18  400,00 18.1.2018 DOMPARK, s.r.o., Pánonská cesta 34,            851 04  Bratislava,         IČO: 35721995 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
8/2018 zabezpečenie lyžiarskeho výcviku v čase 12.02.18-17.02.18 pre 31 žiakov OA Žilina 4 650,00 18.1.2018 DOMPARK, s.r.o., Pánonská cesta 34,            851 04  Bratislava,         IČO: 35721995 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
9/2018 zabezpečenie ubytovania a stravy+vlek pre 3 inštruktorov (2+1gratis)  lyžiarskeho výcviku v čase 12.02.18-17.02.18  375,00 18.1.2018 DOMPARK, s.r.o., Pánonská cesta 34,            851 04  Bratislava,         IČO: 35721995 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
10/2018 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 117,00 08.02.2018 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
11/2018 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 513,76 08.02.2018 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA