Objednávky 2018

Číslo objednávky podľa číselníka objednávok OA Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia v € s DPH Dátum vyhotovenia Identifikačné údaje dodávateľa Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala (meno a priezvisko, funkcia) Objednávku schválil
1/2018 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 422,50 08.01.2018 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
2/2018 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 36,00 08.01.2018 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
3/2018 seminár eGovernment 3 účastníci 70,00 10.01.2018 KANTORKA, n.o., Bazalková 7,            040 17  Košice,         IČO: 45740313 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
4/2018 Prihláška na seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo RO v roku 2018 39,00 11.1.2018 RVC Martin, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01  Martin,     IČO: 31938434 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
5/2018 zabezpečenie lyžiarskeho výcviku v čase 21.01.18-26.01.18 pre 39 žiakov OA Žilina 5 850,00 18.1.2018 DOMPARK, s.r.o., Pánonská cesta 34,            851 04  Bratislava,         IČO: 35721995 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
6/2018 Služba lekára na lyžiarskom kurze žiakov 1. ročníka v čase od 21.01.18 do 26.01.2018 540,00 18.1.2018 ATELAS s.r.o., Vojtecha Spanyola 8633/43 P,                   010 01  Žilina,                   IČO: 46697144 Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
7/2018 zabezpečenie ubytovania a stravy+vlek pre 3 inštruktorov+lekár (2+2gratis)  lyžiarskeho výcviku v čase 21.01.18-26.01.18  400,00 18.1.2018 DOMPARK, s.r.o., Pánonská cesta 34,            851 04  Bratislava,         IČO: 35721995 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
8/2018 zabezpečenie lyžiarskeho výcviku v čase 12.02.18-17.02.18 pre 31 žiakov OA Žilina 4 650,00 18.1.2018 DOMPARK, s.r.o., Pánonská cesta 34,            851 04  Bratislava,         IČO: 35721995 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
9/2018 zabezpečenie ubytovania a stravy+vlek pre 3 inštruktorov (2+1gratis)  lyžiarskeho výcviku v čase 12.02.18-17.02.18  375,00 18.1.2018 DOMPARK, s.r.o., Pánonská cesta 34,            851 04  Bratislava,         IČO: 35721995 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
10/2018 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 117,00 08.02.2018 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
11/2018 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 513,76 08.02.2018 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
12/2018 zabezpečenie ubytovania a stravy+vlek pre 1 lekára  lyžiarskeho výcviku v čase 12.02.18-17.02.18  175,00 12.2.2018 DOMPARK, s.r.o., Pánonská cesta 34,            851 04  Bratislava,         IČO: 35721995 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
13/2018 seminár Ochrana osobných údajov 1 účastník 35,00 12.2.2018 KANTORKA, n.o., Bazalková 7,            040 17  Košice,         IČO: 45740313 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
14/2018 inštalatérske práce 1 074,00 22.2.2018 ENERGOTERM s.r.o., Stránske 104,            013 13  Rajecké Teplice,                             IČO: 47551364 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
15/2018 držiak mopu 4 ks+plochý mop celoslučkový 3 bal (5 ks v bal) 259,20 26.2.2018 B2B Partner s.r.o.,            Šulekova 2,                 811 06  Bratislava,      IČO: 44413467 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
16/2018 čistiace prostriedky na základe verejného obstarávania zabezpečeného ŽSK pre OVZP 662,59 27.02.2018 BANCHEM, s.r.o., Rybný trh 332/9, P.O.Box 164,             929 01 Dunajská Streda,     IČO: 36227901 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
17/2018 Školské tlačivá na školský rok 2018/2019, hospodárske tlačivá odhadovaná hodnota objednávky 300,00 € 27.02.2018 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09  Bratislava,       IČO: 31331131 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
18/2018 papier xerox premier A4 60 ks,  obálka B6 DVR OD 400 ks,doska spisová 60 ks, náplň do karisbloku 2 ks, post-it bločky, výkresy 200 ks, zošit 544 10 ks, roller centropen červený 4615 20 ks, záložky eagle k ks, rozraďovač 2 ks, lepidlo tyčinkové 6 ks, blok papiera na flipchart 4 sady, 328,96 27.02.2018 Tibor Varga TSV PAPIER,                             Adyho 14,                           984 01  Lučenec,        IČO: 32627211 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
19/2018 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 419,12 01.03.2018 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
20/2018 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 220,50 01.03.2018 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
21/2018 Prihláška na školenie – Efektívne vedenie školskej administratívy 30,00 02.03.2018 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o., Družstevná 232/2,              040 01  Košice,     IČO: 51424266 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
22/2018 odstránenie stromov 1 011,00 21.03.2018 MACREAL spol. s r.o., U Brány 219, 686 01  Uherské Hradište    IČO: 27723542 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
23/2018 tonery+spotrebný materiál na údržbu PC, oprava 5 ks tlačiarní 451,20 21.3.2018 H-TEAM s.r.o.,      Javorová 3072/7,            010 07  Žilina,          IČO: 36408573 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
24/2018 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 571,22 03.04.2018 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
25/2018 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 22,50 03.04.2018 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
26/2018 Podnikanie pre SOŠ 5 ks 50,00 03.04.2018 EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o., Heydukova 12-14,            811 08  Bratislava,         IČO: 35711302 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
27/2018 inštalatérske práce 217,20 03.04.2018 ENERGOTERM s.r.o., Stránske 104,            013 13  Rajecké Teplice,                             IČO: 47551364 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
28/2018 učebnice účtovníctva 117,80 06.04.2018 MARTINUS s.r.o., Gorkého 4,            036 01 Martin,                             IČO: 45 503 249 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
29/2018 knihy – právnický slovník + súdny preklad a tlmočenie 38,46 11.04.2018 MEGAKNIHY, GLS Slovakia s.r.o.
 Internet-Handel, s.r.o.
 GLS – Logistické centrum Budča
 962 33 Budča
Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
30/2018 Podnikanie pre SOŠ 6 ks+ poštovné 64,00 11.04.2018 EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o., Heydukova 12-14,            811 08  Bratislava,         IČO: 35711302 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
31/2018 Čistenie kanalizácie 797,30 17.04.2018 INSTALA Ďurčo s.r.o., Radôstka 236,            023 04  Stará Bystrica         IČO: 36437158 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
32/2018 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 621,92 30.04.2018 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
33/2018 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 22,50 30.04.2018 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
34/2018 inzercia 43,20 07.05.2018 Petit Press, a.s., Div. Týždenníkov o.z.,       Sládkovičova 1  ,     949 01  Nitra,                   IČO: 35790253 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
35/2018 papier xerox premier A4 60 ks,  obálka B4 250 ks, etikety samolepiace 3 bal., roller centropen červený 4615 20 ks, roller čierny 10 ks. Pero solidly 30 ks, obálka hnedá 50 ks,  obálka C5 50 ks,  odkladacia mapa A4 50 ks,  odkladacia mapa s gumičkou 10 ks,  rýchloviazač obyčajný 50 ks, rýchloviazač závesný 50 ks, spony listové 28 mm 10 krab., spony listové 50 mm 5 bal., spony listové 78 mm 2 bal., strúhadlo dvojité 2 ks, strúhadlo kovové 10 ks, učiteľský zápisník 30 ks 430,63 11.05.2018 Tibor Varga TSV PAPIER,                             Adyho 14,                           984 01  Lučenec,        IČO: 32627211 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
36/2018 Predplatné na školský rok 2018-2019, počet čísiel za školský rok 10 ks – Freudschaft – nemčina pre pokroč. 1 ks 18,00 15.05.2018 ARES spol. s r.o., Elektrárenská 12091,        831 04  Bratislava 2,        IČO: 31363822 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
37/2018 autobus na deň 28.06.2018 na trasu Žilina – Kamenná Poruba 100,00 21.05.2018 Ľubomír Líška Autoškola, Oslobodenia 62,        010 01  Žilina,      IČO: 33357676 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
38/2018 Prihláška na školenie – Novela Zákonníka práce 30,00 25.05.2018 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o., Družstevná 232/2,              040 01  Košice,     IČO: 51424266 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
39/2018 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 716,56 31.05.2018 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
40/2018 vypracovanie rozpočtu na rekonštrukciu multifunkčného ihriska 100,00 01.06.2018 Jaromír Kniha – ŽASTAV,                   Radlinského 638/20,           010 01  Žilina  ,         IČO: 36973912 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
41/2018 telocvičné náradie 500,00 01.06.2018 PaedDr. Július Kocúr, EKO-SPORT-SCHOOLE,                                                                                         Tolstého 24,                                010 01  Žilina  ,         IČO: 30580099 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
42/2018 telocvičné náradie 1 735,00 08.06.2018 PaedDr. Július Kocúr, EKO-SPORT-SCHOOLE,                                                                                         Tolstého 24,                                010 01  Žilina  ,         IČO: 30580099 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
43/2018 zrkadlo 160,00 12.06.2018 Frank Švihálek, Sklenárstvo Švihálek,                  Kuzmányho 101/14,           010 01  Žilina  ,         IČO: 40585549 JUDr. Jana Tomaníčková  zástupkyňa riaditeľky školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
44/2018 vstupy 50,00 12.06.2018 EXTREMEPARK,                  Vodné dielo Žilina,     Cesta na Mojš 1375,        010 01  Žilina  ,         IČO: 50898221 JUDr. Jana Tomaníčková  zástupkyňa riaditeľky školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
45/2018 vstupy a poukážky 105,00 12.06.2018 EXTREMEPARK,                  Vodné dielo Žilina,     Cesta na Mojš 1375,        010 01  Žilina  ,         IČO: 50898221 JUDr. Jana Tomaníčková  zástupkyňa riaditeľky školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
46/2018 učebnice literatúry 4 pre SŠ 30 ks,  Sj 4 učebnica pre SŠ  30 ks 354,00 19.06.2018 Orbis Pictus Istropolitana,             Hrachová 34,            821 05  Bratislava,         IČO: 0017323266 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
47/2018 tonery+spotrebný materiál na údržbu PC 658,80 19.06.2018 H-TEAM s.r.o.,      Javorová 3072/7,            010 07  Žilina,          IČO: 36408573 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
48/2018 letenky pre 17 účastníkov ERASMUS+ odhadovaná hodnota objednávky celkom s DPH 3315,- EUR 25.6.2018 Letecká agentúra Kolumbus s.r.o.,            Tyršovo nábrežie 1,                040 01  Košice,      IČO: 31680356 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
49/2018 vybavenie učební ADK 1, Bankovníctvo 309,00 28.06.2018 H-TEAM s.r.o.,      Javorová 3072/7,            010 07  Žilina,          IČO: 36408573 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
50/2018 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 745,20 29.06.2018 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
51/2018 preprava 17 osôb 1 000,00 29.06.2018 KARTVEL AGENCY, s.r.o., Horný Hričov 55,            013 42  Horný Hričov,         IČO: 51760029 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
52/2018 poistenie pre 15 účastníkov ERASMUS+ – žiaci 285,60 29.06.2018 Letecká agentúra Kolumbus s.r.o.,            Tyršovo nábrežie 1,                040 01  Košice,      IČO: 31680356 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
53/2018 káble na rozvody internetu po OA 130,00 29.06.2018 H-TEAM s.r.o.,      Javorová 3072/7,            010 07  Žilina,          IČO: 36408573 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
54/2018 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 129,60 09.08.2018 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
55/2018 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 408,00 09.08.2018 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
56/2018 inžinierske práce 650,00 20.08.2018 CHIC DESIGN s.r.o.,  Škultétyho 2870/28,   010 01  Žilina         IČO: 48175285 Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
57/2018 PP 3 x zamestnanec odhadovaná cena celkom 105,- EUR 28.8.2018 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
58/2018 PP 1 zamestnanec odhadovaná cena celkom 35,- EUR 3.9.2018 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
59/2018 časopis FRIENDSHIP 183,50 05.09.2018 FLP, P.O.Box 32, 810 00  Bratislava,      IČO: 35814594 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
60/2018 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 782,40 05.09.2018 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
61/2018 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 86,40 05.09.2018 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
62/2018 Dodanie 17 ks tašiek pre účastníkov projektu ERASMUS+ 493,00 06.09.2018 Peter Ivanič,                 Černovská 6,              010 08  Žilina,      IČO: 33864861 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
63/2018 Dodanie 17 ks dáždnikov pre účastníkov projektu ERASMUS+ 275,40 10.09.2018 Peter Ivanič,                 Černovská 6,              010 08  Žilina,      IČO: 33864861 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
64/2018 zápisníky a perá pre 17 účastníkov projektu ERASMUS+ 91,80 11.09.2018 Tibor Varga TSV PAPIER,                             Adyho 14,                           984 01  Lučenec,        IČO: 32627211 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
65/2018 Predplatné na školský rok 2018-2019, Slovenský stenograf 7 ks mesačníka 56,60 11.09.2018 Vydavateľstvo Parentes – Slovenský stenograf,                   P.O.Box 17,                 902 01  Pezinok,                 IČO: 44924101 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
66/2018 Prihláška na školenie – Personálne činnosti a odmeňovanie  60,00 11.09.2018 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o., Družstevná 232/2,              040 01  Košice,     IČO: 51424266 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
67/2018 Kalendáre, pozvánky 993,00 14.09.2018 CORETA, a.s.., S. Sakalovej 1428,             014 01  Bytča,             IČO: 43884644 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
68/2018 knihy AJ a RJ 195 ks z príspevku MŠ 2 925,00 14.09.2018 Richard Šrobár – Littera,         M.R. Štefánika 22,          036 01  Martin,      IČO: 33580511 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
69/2018 pracovné odevy 298,57 20.09.2018 Ing. Dušan Filimonov ACAPO ,  Sasinkova 1, 010 01  Žilina,           IČO: 22604145 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
70/2018 papier xerox premier A4 60 ks, papier A3 5 ks, kalendár stolový 12 ks, kôš na papier 10 ks, zošit 444 10 ks,  lepidlo tyčinkové 10 ks, zvýrazňovač sada 4 ks 4 sady, pero solidly 30 ks, nožnice 2 ks, mydlo tekute 10 ks, euroobal leskly 5 bal., euroobal matny 5 bal. 340,38 20.09.2018 Tibor Varga TSV PAPIER,                             Adyho 14,                           984 01  Lučenec,        IČO: 32627211 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
71/2018 čistiace prostriedky na základe verejného obstarávania zabezpečeného ŽSK pre OVZP 324,73 24.09.2018 BANCHEM, s.r.o., Rybný trh 332/9, P.O.Box 164,             929 01 Dunajská Streda,     IČO: 36227901 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
72/2018 tonery+spotrebný materiál k serveru do učebne Bankovníctvo 267,60 25.09.2018 H-TEAM s.r.o.,      Javorová 3072/7,            010 07  Žilina,          IČO: 36408573 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
73/2018 školenie Povinnosti škôl a školských zariadení v oblasti BOZP 40,00 25.09.2018 JUDr. Danica Bedlovičová and spol., s.r.o..,      Kráľovohoľská 11, 974 11  Banská Bystrica,  IČO: 50341286 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
74/2018 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 669,60 02.10.2018 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
75/2018 Prihláška na školenie -ÚZ a finančné výkazy za rok 2018 30,00 05.10.2018 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o., Družstevná 232/2,              040 01  Košice,     IČO: 51424266 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
76/2018 Prednáška „Nástup Hitlera k moci a 2. sv.vojna“ 60,00 05.10.2018 O.Z. LIVING MEMORY,  Silvánova 23/D,              902 01  Pezinok,     IČO: 50339176 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
77/2018 Montáž bezpečnostných protišmykových vonkajších rohoží 247,25 11.10.2018 KRASPLAST spol. s r.o., Krasňany č.285,              013 03  Krasňany,     IČO: 31583695 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
78/2018 pomôcky na výučbu matematiky 399,00 12.10.2018 PUBLICOM s. r.o., Poľnohospodárov 6,              971 01  Prievidza,     IČO: 36337898 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
79/2018 vlajky SR+EU 40,02 25.10.2018 2U spol.s r.o..,                            Trnavská cesta č. 70,                           821 02  Bratislava 2,        IČO: 17315786 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
80/2018 nábytok  1 334,00 30.10.2018 Ing. Katarína Ončová ,                            Abetystová 574/4   ,   010 09  Žilina,       IČO: 34359443  Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
81/2018 PC 8 ks, projektor, tonery, záložný zdroj, sieťové úložisko, príslušenstvo k pc a ntb 4 478,40 30.10.2018 H-TEAM s.r.o.,      Javorová 3072/7,            010 07  Žilina,          IČO: 36408573 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
82/2018 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 738,00 05.11.2018 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
83/2018 Prihláška na školenie – Správa registratúry škôl 30,00 06.11.2018 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o., Družstevná 232/2,              040 01  Košice,     IČO: 51424266 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
84/2018 papier xerox premier A4 65 ks,nožnice 2 ks, farebný papier mix 5×20 ks, dierovač 1 ks, zošívačka 2 ks, lepiaca páska hrubá 2 ks, lepiaca páska tenká 6 ks,  popisovač centropen flipchart 4 sady/4 ks, popisovač centropen 8576 sada 4 ks 1 sada, výkres A4 200 ks, zošívačka 2 ks 242,05 08.11.2018 Tibor Varga TSV PAPIER,                             Adyho 14,                           984 01  Lučenec,        IČO: 32627211 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
85/2018 Kontajner na odvoz odpadu dňa 30.11.2018 200,00 09.11.2018 T+T a.s.,      Andreja Kmeťa 18,            010 01  Žilina,          IČO: 36400491 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
86/2018 maľovanie vestibulu školy 336,00 12.11.2018 Stanislav Žiak.,      Višňové 135,            013 23  Višňové,          IČO: 37601270 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
87/2018 papier xerox premier A4 20 ks,euroobaly 6 bal., obal L 30 ks, ceruzka 12 ks, pero gul. D.RECT 4 ks 86,54 14.11.2018 Tibor Varga TSV PAPIER,                             Adyho 14,                           984 01  Lučenec,        IČO: 32627211 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
88/2018 prihláška na školenie NEIS – Elektronické podávanie ročných hlásení o zdrojoch znečisťovania ovzdušia 96,00 15.11.2018 VIK s.r.o.,                            Jadrová 19,                           821 02  Bratislava,        IČO: 36680192 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
89/2018 OP a OS technických zariadení elektrických elektrické spotrebiče, inštalácie HB, VB 3 396,00 19.11.2018 FALLBO s.r.o.,                             Cesta k Paľovej búde 3833/25,                           010 08  Žilina,        IČO: 36774499 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
90/2018 OP a OS technických zariadení plynových a tlakových 1 390,00 19.11.2018 Ingrid Tichá – KESEL.,                             Hornádska 1411/3,                           010 01  Žilina,        IČO: 40740374 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
91/1/2018 monitor 16 ks 1 600,00 30.11.2018 H-TEAM s.r.o.,      Javorová 3072/7,            010 07  Žilina,          IČO: 36408573 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
92/2018 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 687,60 03.12.2018 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
93/2018 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 9,60 03.12.2018 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
94/2018 programovanie kotolne 80,00 03.12.2018 Ing. Tibor Kramár , Mládeže 360,           013 41  Dolný Hričov,         IČO: 40583465 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
95/2018 nábytok  1 520,00 03.12.2018 Ing. Katarína Ončová ,                            Abetystová 574/4   ,   010 09  Žilina,       IČO: 34359443  Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
96/2018 tonery, 2 ks tlačiareň 794,40 17.12.2018 H-TEAM s.r.o.,      Javorová 3072/7,            010 07  Žilina,          IČO: 36408573 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
97/2018 papier xerox performer A4 41 ks,pero solidly 2 ks 123,79 27.12.2018 Tibor Varga TSV PAPIER,                             Adyho 14,                           984 01  Lučenec,        IČO: 32627211 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA