Domov KONTAKTY

Kam na vysokú

Žiaci štvrtých ročníkov sa zúčastnili v decembri stretnutí so zástupcami vysokých škôl, ktorí odprezentovali možnosti štúdia na jednotlivých VŠ a fakultách, ale aj o možnostiach ubytovania, zahraničných pobytov v rámci Erasmu a požiadavkách na prijatie na štúdium. Zatiaľ našu školu navštívili zástupcovia Paneurópskej Univerzity v Bratislave a zástupcovia Interstudy v Bratislave.

InterStudy má veľa  skúseností v oblasti sprostredkovania štúdia na VŠ v zahraničí. Pomohli  už viac ako 2 500 slovenským študentom dostať sa na vysoké školy do zahraničia. Ako jediní v SR sú priamym zastúpením britských, dánskych, holandských a fínskych univerzít, bez ďalšieho sprostredkovateľa. Prečo nevyužiť príležitosť študovať na vysokej škole v zahraničí, kde sú najlepšie podmienky? Prečo si nevybrať vysokú školu, ktorá dokáže poskytnúť nielen kvalitnú výučbu, ale aj výborné podmienky k štúdiu? Moderné učebne, knižnice a študovne, špičkové technické vybavenie, športové zariadenia, rôzne kluby a študentské spolky sú na  partnerských univerzitách samozrejmosťou.

Aj ty môžeš študovať na univerzite v zahraničí!