Deň otvorených dverí 2016

Deň otvorených dverí znamená pre nás deň plný návštev. A tak sme 1. 12. 2016 opäť otvorili brány školy širokej verejnosti a privítali medzi nami žiakov ôsmeho a deviateho ročníka, ich vyučujúcich i rodičov.

Pre všetkých záujemcov bol pripravený bohatý program, prostredníctvom ktorého získali informácie o študijných programoch, profile absolventa, školskom vzdelávacom programe, prijímacích skúškach, o uplatnení sa absolventov na trhu práce aj mimoškolských aktivitách. Niektorí sa prišli len pozrieť, iní sa iba pýtali a tí odvážnejší si vyskúšali písanie na písacom stroji či „speakovanie“ s pravým native speakrom.

Návštevníkov po budovách sprevádzali naši študenti, ktorí sa zároveň snažili odpovedať aj na   zvedavé otázky.

Veríme, že sa všetkým u nás páčilo a s viacerými sa stretneme v septembri.

[:en]Deň otvorených dverí znamená pre nás deň plný návštev. A tak sme 1. 12. 2016 opäť otvorili brány školy širokej verejnosti a privítali medzi nami žiakov ôsmeho a deviateho ročníka, ich vyučujúcich i rodičov.

Pre všetkých záujemcov bol pripravený bohatý program, prostredníctvom ktorého získali informácie o študijných programoch, profile absolventa, školskom vzdelávacom programe, prijímacích skúškach, o uplatnení sa absolventov na trhu práce aj mimoškolských aktivitách. Niektorí sa prišli len pozrieť, iní sa iba pýtali a tí odvážnejší si vyskúšali písanie na písacom stroji či „speakovanie“ s pravým native speakrom.

Návštevníkov po budovách sprevádzali naši študenti, ktorí sa zároveň snažili odpovedať aj na   zvedavé otázky.

Veríme, že sa všetkým u nás páčilo a s viacerými sa stretneme v septembri.