Domov KONTAKTY

Girl’s day na OA

Čo je to Girl’s Day

Girl’s Day je celosvetový deň žien v informačno-komunikačných technológiách (IKT), ktorý sa každoročne koná ŠTVRTÝ ŠTVRTOK V ŠTVRTOM MESIACI.

Jeho štvrtý ročník sa uskutoční 27. apríla 2017.

Podniky, inštitúcie a organizácie na celom Slovensku príjmu v tento deň vo svojich priestoroch dievčatá, stredoškoláčky. Program, ktorý im pripravia, sa bude týkať informatiky a techniky, diskusií na tému práce v týchto sektoroch, možností uplatnenia sa žien.

Cieľom je prezentovať IKT dievčatám vo veku 14-18 rokov, ukázať im ich atraktívnu stránku a následne perspektívne pracovné možnosti.

My sme sa na tento deň pripravili už 19.12.2016 pozvaním dvoch mladých žien, ktoré pracujú v oblasti IKT, aj napriek tomu, že IKT neštudovali. Navštívili nás Ing. Jana Isteníková a
Ing. Petra Rybáriková, ktorá je absolventkou našej školy. Obe pracujú vo firme Descartes Systems a porozprávali naším študentkám 3. a 4. ročníka, ako sa dostali k práci v oblasti IKT, čo táto práca obnáša a čím je zaujímavá. Vysvetlili našim študentkám, že sa nemajú obávať práce, ktorá kedysi výhradne patrila mužom.

Veríme, že im aj tieto informácie pomôžu pri rozhodovaní sa o ich budúcnosti. Držíme im palce.

Mgr. Andrea Eliášová, Ing. Darina Kolmanová