Domov KONTAKTY

Čo nás čaká v apríli

28.03.-02.04. Veľkonočné prázdniny ( štvrtok -utorok)
03.04. Začiatok vyučovania po prázdninách (streda)
10.04.-17.04. Exkurzia Anglicko
22.04. Zhodnotenie prospechu, správania a dochádzky za III. štvrťrok šk. roku
22.04. Praktická časť MS – IV.E,IV.D
23.04. Praktická časť MS – IV.B,IV.C
24.04. Praktická časť MS – IV.A
22.04.-24.04. Kurz na ochranu života a zdravia III.A,III.E
25.,26. a 29.04. Kurz na ochranu života a zdravia III.B,III.C,III.D
24.04. Návšteva LKW-Walter – Viedeň
25.04. o 15.30 Triedne schôdze ZRPŠ