Domov KONTAKTY

Celoštátna súťaž žiakov SŠ v SIP – 44. ročník

V Senici sa v dňoch 11. – 12. 03. 2010 stretlo 40 najlepších žiakov z 28 stredných škôl zo všetkých kútov Slovenska, aby si zmerali sily v 44. ročníku celoslovenského kola Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači.

Odborným garantom súťaže bol Štátny inštitút odborného vzdelávania a organizátorom Obchodná akadémia Senica pod vedením Ing. Miroslavy Príkopovej.

V prvej súťažnej disciplíne – písaní na počítači – bolo na postup v krajských kolách potrebné písať rýchlosťou 332 čistých úderov za minútu. V druhej disciplíne – úprava textu na počítači – postúpili tí, ktorí písali minimálne 270 čistých úderov za minútu a splnili limit 80 korektúr za 10 minút.

Naša žiačka Anna Tvrdá zo IV. D triedy obsadila krásne 2. miesto.

Por.

Meno a priezvisko

Škola, ročník / zriadovateľ

Hrubé údery

za 10 minút

Počet

chýb

Percento

chýb

Čisté údery

za minútu

1. Jaroslav Zigo OA Považská Bystrica, 4. / TNSK 5176 1 0,019 512,6
2. Anna Tvrdá OA Žilina, 4. / ZSK 3999 4 0,100 379,9
3. Laura Samardžijová SŠ – OA Partizánske, 3. / TNSK 3918 3 0,076 376,8