Zoznam študentov II. H

Triedny učiteľ: Mgr. Ján Konárik

Zástupca: Mgr. Monika Ďuríková

Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 5 dievčat: 17

 1. Čikotová Sofia
 2. Ďurošková Lívia
 3. Hajasová Sarah
 4. Hôrecká Magdaléna
 5. Hrušíková Soňa
 6. Hvolková Zdenka
 7. Jursová Nikola
 8. Kontšeková Nikoleta
 9. Kurucová Lenka
 10. Labantová Lucia
 11. Macek Samuel
 12. Masaryková Nicola
 13. Műhlberger David
 14. Nižníková Paulína
 15. Panáková Nikola
 16. Pažická Adriana
 17. Pobiják Marek
 18. Pokorný Dávid
 19. Ponechal Filip
 20. Sakalová Radka
 21. Stalmašková Sára
 22. Šusteková Timea