Vyrastajú u nás aj bežecké talenty?!

To, že máme športových nadšencov na škole, je už dávno známe. Ale v bežeckých disciplínach nám vždy nejaké pódiové umiestnenie stále chýbalo. A predsa sa zadarilo :)

 V 22. ročníku Behu do strečnianskych hradných schodov 17.05.2019 nás reprezentovali dievčatá, ktoré vybojovali vo svojich kategóriách výborné umiestnenia.

Aneta Krajíčková IV.G – 3. miesto

Katka Zimenová I.H – 5. miesto

Katka Flimmelová I.A – 8. miesto

Vo štvrtok 6.6.2019 odštartoval už 4. ročník Nočného behu na pomoc deťom v Kambodži na Vodnom diele v Žiline, cieľom ktorého bola myšlienka „Koniec chudoby začína v škole“.

A konečne sa to Anete Krajíčkovej zo IV.G podarilo a suverénne najlepším časom v ženských kategóriách vyhrala 1.miesto.

Ďakujeme všetkým babám za reprezentáciu školy a prajeme im čo najviac bežeckých úspechov.

Predmetová komisia telesnej výchovy