Zdravá výživa

V rámci   dňa zdravej výživy  nás navštívila  5.6.2019 pani Mgr. MVDr. Marejková, PhD., ktorá zaujímavo vysvetlila význam vody pre človeka, stravy  a vývoj drogových závislostí  – alkoholu  a cigariet u mladých ľudí.   

Hlavne zdravá strava je pre človeka dôležitá, lebo obsahuje vitamíny, ktoré nás chránia pred chorobami a priaznivo pôsobia na ľudský organizmus.

V dnešnej uponáhľanej dobe si ľudia nenájdu čas na oddych, konzumáciu jedla v kľude  a vzájomnú komunikáciu bez mobilov. Dôležitú úlohu pre organizmus zohráva voda, ktorá je dôležitá: pri trávení a metabolizme,  pri regulácií telesnej teploty,  pri vylučovaní odpadových látok z tela,  pre transport kyslíka a živín k tkanivám a bunkám.  Je nevyhnutná pre všetky životné deje v organizme človeka. Z organizmu sa stráca dýchaním, potením, močením. Pri nedostatku vody dochádza k zahusťovaniu telových tekutín.

Študenti si mohli pozrieť aj na názorných ukážkach, ako si vybrať správne potraviny, ktoré obsahujú menej prázdnych kalórii a viac živín.

V súčasnosti je veľkou hrozbou u mladých požívanie alkoholu, ktorý ničí a zabíja mozgové   bunky, ale aj   cigarety,  ku ktorým  sa mladí ľudia dostávajú.

Pani doktorka upozornila, že práve táto závislosť  vzniká  pomaly a postupom času vznikne silná potreba užiť alkohol  a dotyčný trávi čoraz viac času tým, že naň myslí a snaží sa k nemu dostať.  Práve toto je hlavný problém, o ktorom treba nahlas rozprávať. 

Ing. Andrea Hlačinová