Vzdelávací seminár pre učiteľov v Lotyšsku

V dňoch 5. – 8. 6. 2019 som sa zúčastnila na zahraničnej pracovnej ceste v lotyšskom meste Valmiera. Stretli sa tu učitelia z deviatich európskych krajín ako Lotyšsko, Bulharsko, Rakúsko, Česká republika, Fínsko, Estónsko, Maďarsko, Belgicko a učili sa, ako motivovať žiakov prostredníctvom vyučovania v exteriéri školy.

Všetci sa nadšene zapájali do programu, ktorý pripravili lotyšskí učitelia. Počas semináru učitelia vytvorili medzinárodné tímy a začali pracovať na projektoch, ktoré sa budú realizovať v každej krajine. V septembri budúceho školského roka začnú študenti našej školy pracovať na projekte pod názvom „Make our world better“ s partnerskými krajinami Bulharsko a Rakúsko.

Mgr. Ing. K. Janeková