Domov KONTAKTY

Veselé Vianoce s Excelom

Predvianočná hodina aplikovanej informatiky v 3. A sa niesla vo vianočnej atmosfére. Žiaci sa rozdelili do trojčlenných skupín a spoločne pracovali na zadaní zameranom na textové funkcie v Exceli.

V prípade, ak zadali správny vzorec, bunka so vzorcom sa podfarbila zelenou farbou a na stromčeku pribudli farebné vianočné guličky. Pri nesprávnom vzorci sa bunka podfarbila červenou farbou.Keď sa žiakom podarilo vypracovať správne všetky úlohy, vianočný stromček sa rozžiaril a zaželali sme si Veselé Vianoce!