Kam na vysokú

Aj tento školský rok našu školu postupne navštevujú zástupcovia rôznych vysokých škôl zo Slovenska, Česka a zástupcovia spoločnosti Scandinavianstudy a Interstudy, aby naším žiakom štvrtých ročníkov a 5. G sprostredkovali možnosti štúdia na ich fakultách, kritéria prijatia na štúdium, možnosti ubytovania , pobytov v zahraničí a o mnohých iných aktivitách fakúlt. Na prednášky prichádzajú nielen pedagógovia, ale aj samotní študenti VŠ, ktorí zaujímavou formou vedia priblížiť študentský život.

29. novembra nás navštívili zástupcovia Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, ktorí informovali žiakov 4.A a B o  možnostiach štúdia  na  fakultách práva, psychológie, ekonomiky a podnikania, fakulte masmédií a informatiky.

Nebola to posledná návšteva zástupcov VŠ. Tešíme sa na ďalšie.

df