Domov KONTAKTY

Úspechy našich študentov

Žiaci našej školy dosahujú vynikajúce úspechy nielen v rámci nášho mesta, okresu, kraja, ale umiestňujú sa na prvých miestach v celoslovenských aj medzinárodných súťažiach.

Každoročne s potešením pozorujeme zvyšujúcu sa úroveň vedomostí a zručností našich žiakov v rôznych olympiádach, v ktorých žiaci dosahujú úspechy na celoslovenskej aj medzinárodnej úrovni.

Organizácia Baťa Junior Achievement bola založená s cieľom vzdelávať mladú generáciu tak, aby vedela oceniť hodnoty voľného trhu a pochopiť základné princípy podnikania a ekonómie. Na našej škole vďaka pani riaditeľke Ing. Ľubici Pevnej sa rozbehol program aplikovanej ekonómie (AE), trikrát pod vedením Ing. Evy Vepřekovej, v súčasnosti ju vedie Ing. Glatzová. Počas činnosti tohto programy naši žiaci dosiahli mnohé úspechy. Napr: Janka Záhorová (3.A) a Danka Ďuricová (3.C) vyhrali súťažné kolo SŠF a postúpili na Víkend SŠF. Súťaž o najlepšieho študenta AE vyhral Tomáš Tomaníček (3.A), a tým postúpil na Víkend mladých lídrov. Peter Franček a Veronika Kvasnicová (3.B) sa zúčastnili súťaže Slovenského študentského fóra. Veronika Krchová (3.E) tiež vyhrala súťaž o najlepšieho študenta AE, postúpila tak na Víkend mladých lídrov. Na veľtrhu študentských spoločností firma získala cenu poroty za najlepší manažérsky tím. V tomto období boli vyplatené až 270 % dividendy.

Úspešných reprezentantiek v písaní na stroji sme mali naozaj dosť. Už v roku 1974 to bolo 4. miesto Kláry Chromjakovej na celoslovenskej súťaži (399,2 č. úderov). V roku 1984 to bola zasa Katarína Medzihorská, ktorá bola 5. na Slovensku a v bývalom Československu obsadila 6. miesto so 436 č. údermi za minútu. Po nej nastúpila v roku 1988 Tatiana Wojčíková, ktorá vyhrala krajské preteky a na celoštátnych pretekoch sa umiestnila na 4. mieste. Napísala 452,5 čistých úderov. V rokoch 1994 a 1995 na oblastných pretekoch dvakrát po sebe zvíťazila Marcela Feťková (397,3 č. úderov). K týmto prvenstvám pridala aj víťazstvo v písaní na počítači a pekné 2. miesto na Slovensku.

V školskom roku 1997/98 na krajských pretekoch v Oravskej Slanici v kategórii písanie na počítači zvíťazila Mariana Súlovcová, ktorá rekord školy prekonala a dosiahla vynikajúcich 516,6 č. ú. za minútu. Druhá bola Andrea Tvrdá s bezchybnou prácou a 426,5 č. ú. Tretie miesto patrilo Alene Melišovej so 407,1 č. ú. Michal Dvorecký bol piaty, Lenka Chabadová šiesta.V novej kategórií úprave textu na počítači zvíťazila opäť naša Mariana Súlovcová a získala 10 583 čistých bodov. Druhé miesto patrilo Andree Tvrdej s 9632 č. bodmi a tretí bol Michal Dvorecký, ktorý dosiahol 7273 č. bodov.

V mimoriadne silnej konkurencii na celoštátnych pretekoch kategórii písanie na počítači získala Mariana Súlovcová striebro s výkonom 508,2 č. ú./min.. V celosvetovej súťaži písania na počítači vo švajčiarskom Lausanne dosiahla Marianna Súlovcová pekné 5. miesto.

V stredoškolskej odbornej činnosti v roku 1996/97 so svojou prácou na tému Peter Tvrdý zvíťazila Andrea Tvrdá aj v krajskom kole a v celoslovenskom kole skončila na 2. mieste.

Peter Kaduch sa stal majstrom sveta v rybolove za rok l997, ktoré sa konalo v Chorvátsku vo Varaždíne na rieke Dráva. Majstrovstiev sa zúčastnilo l65 pretekárov z 23 krajín sveta.

Adriana Paurová je účastníčka medzinárodnej akordeónovej súťaži COUPE JEUNESSE v Bratislave. V 3. kategórii obsadila 4. Miesto v poľskom meste Przemysl, ktoré bolo v decembri 1997 dejiskom 6. ročníka FESTUWALU MUZYKI AKORDEONOWEJ.

Martin Lednický je majster Slovenska v šachu za rok 1997 v kategórii chlapci do 14 rokov, ktoré sa konali v Komárne.