Domov KONTAKTY

Porovnanie úrovne maturitnej skúšky z ekonomických predmetov so školou podobného typu v zahraničí.

Partnerská škola: Eurostandart Private Business School Sofia, Bulharsko www.eurostandart.org

V školskom roku 2006/2007 sa Obchodná akadémia Žilina zapojila do medzinárodného jazykového projektu v rámci programu SOCRATES COMENIUS.

Partnerom pri tvorbe a realizácii projektu nám bola súkromná škola „Eurostandart“, Sofia, Bulharsko.

V rámci tejto spolupráce 12 študentov a 4 pedagógovia vycestovali v dňoch 18.4. 2007 – 1.5. 2007 na pracovnú návštevu partnerskej školy v Bulharsku, kde sa podrobne zoznámili so systémom vzdelávania, spôsobom ukončovania štúdia, ako aj s vyučovancími metódami v cudzích jazykoch, ekonomických i spoločensko-vedných predmetoch.

Študentom našej školy sa naskytla jedinečná príležitosť na spoluprácu so svojimi rovesníkmi na medzinárodnej úrovni. Táto výmena priniesla skvelé možnosti rozvíjať komunikačné schopnosti v anglickom jazyku, formovať osobnostné kvality študentov a vyskúšať si, ako sa dá zvládnuť náročná tímová práca.

Výsledkom našej spoločnej práce sú nasledovné materiály:

FOTKY: