Projekt e-Twinning

Od novembra 2018 sú naši prváci z bilingválnej sekcie OA zapojení do medzinárodného projektu pod názvom „We are Europe“. Pod vedením p. učiteľky Mgr. Ing. Kataríny Janekovej sa na hodinách zapájajú do spolupráce s francúzskou školou z Lyonu. Cieľom tohto projektu je nadviazať nové kontakty s rovesníkmi, zoznámiť sa  s inými kultúrami, zvykmi, záľubami. Žiaci získajú zručnosti pri práci s informačno-komunikačnými technológiami. Naučia sa pracovať s novými nástrojmi na Internete a oboznámia sa so životom žiakov z partnerských škôl. Kolaboratívnou prácou sa budú učiť rešpektovať vzájomné kultúrne a sociálne odlišnosti.

Do dnešného dňa si žiaci vytvorili rôzne zoznamovacie aktivity, hry, dotazníky a prezentácie a komunikujú v anglickom jazyku cez bezpečný portál TwinSpace. Našu dvojmesačnú snahu si všimla i Národná podporná služba, ktorá projekty zastrešuje a dostali sme ocenenie učiteľ mesiaca február. Žiaci dostali drobné darčeky, ktoré ich potešili a všetkých povzbudili do ďalšej tvorivej spolupráce.

Mgr. Ing. Katarína Janeková

Prezentácie:

  • My home town – PPTX
  • QUESTIONAIRE Hobbies – PPTX