Poďte medzi nás…

Pri príležitosti podávania prihlášok žiakov základných škôl na stredné školy pre školský rok 2015/2016 sme poskytli žiakom 1. ročníka študijného odboru 6317 M obchodná akadémia priestor na prezentáciu svojich názorov na realizáciu štúdia na Obchodnej akadémii v Žiline. Vo svojich vyjadreniach sa zamerali na splnenie očakávaní a spokojnosť so štúdiom na našej škole. Vyjadrenia prvákov nás úprimne potešili. Deviataci základných škôl neváhajte a poďte medzi nás…

Vyjadrenia žiakov:

„Keď som išiel na túto školu, mal som veľmi veľké očakávania a mám pocit, že sa mi začínajú plniť. Atmosféra v škole je veľmi dobrá, aj keď je niekedy veľa učenia, ale podľa mňa sa to dá zvládnuť. Za pár mesiacov som zistil, že na tejto škole sa nikdy nenudíme – mali sme perfektný lyžiarsky výcvik, branné cvičenia a iné aktivity. Naozaj sa tu oplatí študovať.“

„So štúdium na Obchodnej akadémii v Žiline som spokojná. Moje očakávania sa splnili. Vedela som, že to bude náročné, ale čo by ste očakávali od jednej z najlepších škôl v Žiline? Celkovo sa mi na škole páči, či už ide o spolužiakov, učiteľský zbor alebo starších žiakov.“

„Do školy sa teším. Učenia je tak akurát ako na každej inej škole. Učitelia sú príjemní, láskaví a vedia naučiť.“

„Moje očakávania boli naplnené vo všetkom. Vyučujúci sú prísni, ale spravodliví, pomôžu a sú milí. Na mojom výbere by som nič nemenila, som tu nadmieru spokojná.“

„Učitelia sú veľmi profesionálni a vedia poskytnúť veľa informácií nad rámec povinného učiva. V škole sa cítim veľmi dobre a určite by som ju odporučila každému žiakovi, je tu vysoká kvalita vzdelávania.“

„Atmosféra na škole je príjemná, nie je tu šikana žiakov z vyšších ročníkov, čoho sa niektorí žiaci pri vstupe do 1. ročníka obávajú.“

„Na Obchodnej akadémii v Žiline som spokojná, zvykla som si, ale zo začiatku som mávala stres. Učitelia sú dobrí, učivo vedia dobre vysvetliť. Náš kolektív je super, všetci spolu dobre vychádzame. Žiaci zo základných škôl by mali prísť študovať na našu školu. Je tu systém, ktorý sa im bude páčiť. Niekedy je to dosť náročné, ale všetko sa dá zvládnuť.“

„Štúdium na Obchodnej akadémii v Žiline je kvalitné, máme tu vynikajúcich učiteľov, učebne sú vybavené modernými učebnými pomôckami.“

„Do tejto doby som so školou spokojný, učia nás dobrí učitelia. Trieda ako kolektív je dobrá, aj keď by mohla byť lepšia. Pár mesiacov síce trvá kým si žiak zvykne, ale potom je to v pohode.“

„So školou som spokojná. Baví ma a som rada, že už teraz mám dosť vedomostí z ekonomiky. Učitelia sú fajn, páči sa mi ich prístup ku žiakom.“

„Na tejto strednej škole som naozaj spokojná. Triedny kolektív je oveľa lepší ako som očakávala. Atmosféra je príjemná ako aj správanie vyučujúcich ku žiakom. Obchodnú akadémiu v Žiline by som odporučila žiakom základných škôl najmä kvôli dobrému kolektívu a získavaniu nových a zaujímavých informácií.“

„Som rada, že som si vybrala Obchodnú akadémiu v Žiline, pretože je to dobrá škola, na inú by som nešla. Triedy majú super kolektívy, nie je problém nájsť si tu nových priateľov. Je tu fajn atmosféra, máme veľa mimoškolských aktivít, ale aj aktivít počas vyučovania. Chodievame na exkurzie, koncerty, lyžiarsky aj plavecký. Štúdium na tejto škole je určite prínosné a zábavné.“

„Moje očakávania od tejto školy boli vcelku naplnené. Keď som sa sem hlásila, očakávala som priateľské vzťahy, či už zo strany učiteľov alebo spolužiakov, a to sa mi splnilo. V triede som si našla super kamarátov. Túto školu odporúčam žiakom základných škôl, pretože je tu priateľské prostredie, ktoré je zároveň spojené s profesionalitou učiteľov.“

„Moje očakávania zo školy sú naplnené. Je tu málo učenia, veľa voľna a pekné baby.“