Domov KONTAKTY

Odštartované

Prvým nadnárodným projektovým stretnutím v dňoch 15. – 17. novembra 2018 v Leuvene v Belgicku začali práce na medzinárodnom projekte „EUFin: Innovative integrated tools for financial literacy education across Europe” (EUFin: Inovatívne integrované nástroje na vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti v celej Európe). Projekt bol schválený Belgickou národnou agentúrou EPOS v programe Európskej únie Erasmus+ v kľúčovej akcii KA2 – Strategické partnerstvá, pre konzorcium zložené z 15 rôznych partnerov z 5 európskych krajín – Belgicka, Holandska, Talianska, Estónska a Slovenska. Z každej krajiny je do projektu zapojená univerzita, stredná škola a organizácia, ktorá sa zaoberá podporou finančnej gramotnosti, resp. vzdelávaním. Za Slovensko to sú: Žilinská univerzita v Žiline, Obchodná akadémia, Veľká okružná, Žilina (k našej veľkej radosti a cti, možnosť reprezentovať stredné školy a Slovensko) a Slovenská obchodná a priemyselná komora, Regionálna komora Žilina. Koordinátorom projektu je Katolícka univerzita Leuven v Belgicku. Realizácia projektu bude prebiehať do 31. augusta 2021.

Cieľom tohto projektu je vytvoriť didaktický materiál pre vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti na úrovni vysokoškolského a stredoškolského vzdelávania a výmenu osvedčených postupov. Vypracovaním inovatívnych materiálov a ich testovaním na školách poskytneme nástroje na zlepšenie vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti.

Cieľovou skupinou projektu sú študenti a lektori na vysokých školách a učitelia a študenti na stredných školách. Okrem toho predpokladáme aktívne vytváranie sietí medzi organizáciami. Týmto spôsobom projekt zaručí vysoký dopad na rôznych úrovniach. Jedným z cieľov projektu je aj vytvorenie webovej stránky s didaktickými materiálmi na vzdelávanie finančnej gramotnosti v anglickom jazyku a v jazykoch zúčastnených krajín, teda aj v slovenskom jazyku.

Realizácia projektu prinesie našej škole nové možnosti spolupráce so strednými i vysokými školami v ďalších európskych krajinách, výmenu skúseností a napĺňanie stratégie internacionalizácie školy.

Viac informácií o projektoch nájdete na: www.erasmusplus.sk