Úradné hodiny počas letných prázdnin

OZNÁMENIE Úradné hodiny počas letných prázdnin každú stredu a piatok od 8.00 h do 12.00 h Viac »

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste Riaditeľka Obchodnej akadémie v Žiline, Veľká okružná 32 oznamuje, že pre školský rok 2016/2017 príjme do pracovného pomeru učiteľa pre vyučovanie predmetu anglický jazyk a súčasne predmetu ekonomika  a podnikanie v anglickom jazyku Viac »

Projekt

 „Zabezpečenie kvality vzdelávania v študijnom odbore 6317  M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické)“ (Trvanie projektu:  01/06/2016 – 30/11/2017) Naša škola bola opäť úspešná a v rámci programu ERASMUS+ pre oblasť vzdelávania a odbornej Viac »

Hlásenie z misie v Banskej Bystrici

Čoskoro budeme oslavovať 72 rokov od začiatku najväčšieho slovenského vzoprenia sa proti vtedajšej spolupráci Slovenskej republiky a nacistického Nemecka, jeho okupačným silám a vojnovým zločinom, ktoré napáchalo. Pri tejto príležitosti a spomienke na Viac »

OAVOZA – Škola priateľská k deťom v školskom roku 2015/2016

Obchodná akadémia v Žiline sa v školskom roku 2015/2016 opäť zaradila medzi základné a stredné školy, ktoré získali titul „Škola priateľská k deťom“. Celoročný program organizácie UNICEF „Child Friendly School“ je postavený na myšlienke uplatňovania Dohovoru Viac »

Na akú prácu sa hodíš?

Občianska náuka v 2. ročníku štúdia na Obchodnej akadémii v Žiline oboznamuje žiakov s vybranými poznatkami zo všeobecnej psychológie, psychológie osobnosti a sociálnej psychológie. Vyučovanie je zamerané na sebapoznávanie a overenie získaných teoretických poznatkov Viac »

Znovu sme pomohli

V piatok 10. júna sa konala celoslovenská zbierka v rámci  DŇA BELASÉHO MOTÝĽA, ktorú každoročne uskutočňuje Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR. Tentokrát sa na nej podieľalo šesť dvojíc našich žiakov, ktorí v centre mesta, na Národnej Viac »

Exkurzia v LKW Walter

Žiaci tretieho ročníka III.A, III.B, a III.C sa zúčastnili dňa 19. apríla 2016 odbornej exkurzie v LKW Walter v Neudorfe pri Viedni. Organizátorkou a vedúcou podujatia bola pani profesorka PhDr. Anna  Buriličevová, ktorú sprevádzali pani zástupkyňa Viac »

Dodržiavanie ľudských práv v strednej škole

Ľudské práva charakterizujeme ako základné práva a slobody, ktoré patria každému človeku od narodenia bez ohľadu na jeho rasu, pohlavie, etnickú, národnostnú alebo štátnu príslušnosť. Pre zakotvenie ľudských práv a slobôd v povojnovej Európe mala Viac »

Náš prvý rok na OAVOZA

Obchodná akadémia v Žiline ponúka žiakom 8. a 9. ročníka základných škôl štúdium v päťročnom študijnom odbore 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické). Pri príležitosti ukončenia školského roka 2015/2016, kedy sme otvorili Viac »

Exkurzia na hrade Strečno

Hrad Strečno patrí medzi významné národné kultúrne pamiatky, ktoré sa nachádzajú v okolí Žiliny. Archeologické nálezy dokazujú, že hradná vyvýšenina bola obývaná už v 13. storočí. Prvá písomná zmienka sa datuje od Viac »

 

OZNÁMENIE

Úradné hodiny počas letných prázdnin
každú stredu a piatok

od 8.00 h do 12.00 h

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Riaditeľka Obchodnej akadémie v Žiline, Veľká okružná 32 oznamuje, že pre školský rok 2016/2017 príjme do pracovného pomeru učiteľa pre vyučovanie predmetu anglický jazyk a súčasne predmetu ekonomika  a podnikanie v anglickom jazyku v študijnom odbore obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické).

Požadované predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,
  • pedagogická spôsobilosť na vyučovanie predmetu anglický jazyk a súčasne odborných ekonomických predmetov
  • vhodné aj pre absolventov.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • overené fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii,
  • profesijný štrukturovaný životopis,
  • prehľad o praxi (ak relevantné),
  • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Žiadosti o zamestnanie predložia uchádzači o zamestnanie v obálke s označením „Voľné pracovné miesto“ do 29. 07.2016 na adresu: Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina s označením na obálke “Výberové konanie”.

Projekt

erasmus-plus-logo

 „Zabezpečenie kvality vzdelávania v študijnom odbore 6317  M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické)“ (Trvanie projektu:  01/06/2016 – 30/11/2017) Naša škola bola opäť úspešná a v rámci programu ERASMUS+ pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy, Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov získala grant na realizáciu projektu s názvom  „Zabezpečenie kvality vzdelávania v študijnom odbore 6317  M 74

Štátna skúška z písania na PC a korešpondencie

Dňa 03. 06. 2016 sa na našej škole uskutočnila štátna skúška z písania na PC a korešpondencie. Zúčastnilo sa jej 48 žiakov, z toho 4 žiaci zo SOŠ podnikania Sasinkova 45, Žilina. Skúšku úspešne zvládlo 46 žiakov. Bývalí absolventi, ako aj žiaci SOŠ si môžu vysvedčenia o absolvovaní SŠ prevziať na sekretariáte OA Žilina. Ing. Ľubica Jamborová

Hlásenie z misie v Banskej Bystrici

exkurzia-muzeum-slovenskeho-narodneho-povstania-10

Čoskoro budeme oslavovať 72 rokov od začiatku najväčšieho slovenského vzoprenia sa proti vtedajšej spolupráci Slovenskej republiky a nacistického Nemecka, jeho okupačným silám a vojnovým zločinom, ktoré napáchalo. Pri tejto príležitosti a spomienke na začiatok Veľkej vlasteneckej vojny 22. júna  absolvovali žiaci I.G triedy bilingválneho štúdia spolu so žiakmi II.C triedy návštevu múzea Slovenského národného povstania v Banskej

Informatika

Návody na prácu s kancelárskym balíkom MS Office: Stručné príručky v jednotlivým aplikáciám MS Office nájdete na stránke https://www.microsoft.com/slovakia/materialy/.   Ján Žitniak ponúka na svojom webe janzitniak.info po bezplatnej registrácii prístup k rôznym materiálom a okrem iného aj k šikovnej príručke Microsoft Word, Microsft Excel, Microsoft PowerPoint – http://www.janzitniak.info/prirucka-na-stiahnutie.   Pomocník pre MS Office nájdete na https://support.office.com/sk-sk/.   Návody na

OAVOZA – Škola priateľská k deťom v školskom roku 2015/2016

oavoza-skola-priatelska-k-detom-t

Obchodná akadémia v Žiline sa v školskom roku 2015/2016 opäť zaradila medzi základné a stredné školy, ktoré získali titul „Škola priateľská k deťom“. Celoročný program organizácie UNICEF „Child Friendly School“ je postavený na myšlienke uplatňovania Dohovoru o právach dieťaťa v školskom prostredí. Cieľom programu je vytvoriť v škole prostredie, v ktorom sa žiaci cítia bezpečne a do ktorého chodia

Na akú prácu sa hodíš?

na-aku-pracu-sa-hodis-1

Občianska náuka v 2. ročníku štúdia na Obchodnej akadémii v Žiline oboznamuje žiakov s vybranými poznatkami zo všeobecnej psychológie, psychológie osobnosti a sociálnej psychológie. Vyučovanie je zamerané na sebapoznávanie a overenie získaných teoretických poznatkov v praxi, najmä ich využitie v osobnom a pracovnom živote. Prepojenie teórie a praxe je možné dosiahnuť prostredníctvom aktivizujúcich vyučovacích metód, ktoré smerujú k poznávaniu osobnosti

Znovu sme pomohli

znovu-sme-pomohli-1

V piatok 10. júna sa konala celoslovenská zbierka v rámci  DŇA BELASÉHO MOTÝĽA, ktorú každoročne uskutočňuje Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR. Tentokrát sa na nej podieľalo šesť dvojíc našich žiakov, ktorí v centre mesta, na Národnej ulici a pri predajni Hypertesco oslovovali okoloidúcich s prosbou o príspevok a tých, ktorí ho neodmietli, odmenili belasým motýľom alebo malým odznakom OMD. Jedna zo spoluorganizátoriek podujatia nás informovala,

Exkurzia v LKW Walter

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Žiaci tretieho ročníka III.A, III.B, a III.C sa zúčastnili dňa 19. apríla 2016 odbornej exkurzie v LKW Walter v Neudorfe pri Viedni. Organizátorkou a vedúcou podujatia bola pani profesorka PhDr. Anna  Buriličevová, ktorú sprevádzali pani zástupkyňa Ing. Marta Berešíková a pani profesorky  PhDr. Anna Drizgová a Ing. Jana Pevná. Po príchode do firmy sme sa zúčastnili prezentácie, z ktorej sme sa dozvedeli

Dodržiavanie ľudských práv v strednej škole

ruky

Ľudské práva charakterizujeme ako základné práva a slobody, ktoré patria každému človeku od narodenia bez ohľadu na jeho rasu, pohlavie, etnickú, národnostnú alebo štátnu príslušnosť. Pre zakotvenie ľudských práv a slobôd v povojnovej Európe mala rozhodujúci význam Všeobecná deklarácia ľudských práv, prijatá Valným zhromaždením Organizácie spojených národov v roku 1948, ktorá je všeobecným katalógom ľudských práv. K ďalším dokumentom upravujúcim

Štruktúrovaný dialóg s mladými ľuďmi

strukturovany-dialog

Od 1. júla 2016 do 31. decembra 2016 bude Slovensko viesť jednu z troch hlavných inštitúcií Európskej únie – Radu Európskej únie. Slovenská republika sa stane „tvárou a hlasom“ európskej dvadsaťosmičky. Do veľkej miery bude určovať európsku agendu a udávať témy, ktorým sa bude venovať európska politika. Témou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie v oblasti

Odborná prax v Londýne očami tretiakov

London_2016_01

Do tretice všetko dobré… Obchodná akadémia v Žiline získala v roku 2015 nenávratný finančný príspevok z programu Erasmus+ (kľúčová akcia KA1 – vzdelávacia mobilita jednotlivcov) vo výške 33 458 EUR na realizáciu projektu „Get new skills for better job opportunities“, ktorý zároveň predstavuje tretí mobilitný projekt našej školy od školského roku 2013/2014. Cieľom projektu bolo umožniť žiakom

Náš prvý rok na OAVOZA

bilingvalne-studium-nas-prvy-rok

Obchodná akadémia v Žiline ponúka žiakom 8. a 9. ročníka základných škôl štúdium v päťročnom študijnom odbore 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické). Pri príležitosti ukončenia školského roka 2015/2016, kedy sme otvorili prvú bilingválnu triedu, vám predstavujeme výpovede žiakov z triedy I.G, v ktorých prezentujú svoju spokojnosť s výberom strednej školy, výchovno-vzdelávacím procesom a sociálnymi vzťahmi v triede. Odporúčania

Exkurzia na hrade Strečno

exkurzia-strecno-DSCN0942

Hrad Strečno patrí medzi významné národné kultúrne pamiatky, ktoré sa nachádzajú v okolí Žiliny. Archeologické nálezy dokazujú, že hradná vyvýšenina bola obývaná už v 13. storočí. Prvá písomná zmienka sa datuje od roku 1316, kedy sa spomína Strečnianske panstvo. Od 14. storočia sa na hrade vystriedalo množstvo majiteľov, medzi najznámejších patria Pongrácovci, Vešeléniovci a rodina

Expozícia judaík v Malej synagóge

expozicia-judaik-v-malej-synagoge

Žilina bola významným centrom židovského života od začiatku 19. storočia. Dejiny mesta sú však späté aj s utrpením židovského obyvateľstva. Počas holokaustu bolo zo zberného tábora,  v blízkosti vojenských kasární na ceste do Závodia, deportovaných do nacistických vyhladzovacích táborov viac ako 18 000 židov z celého Slovenska. Dňa 25. mája 2016 sa žiaci 2. ročníka študijného odboru

Po stopách palatína Juraja Turzu

Po_stopach_palatina_Juraja_Turzu-DSCN0907

Považské múzeum v Žiline a Žilinský samosprávny kraj pripravili pre žiakov základných a stredných škôl cyklus prednášok a aktivít zážitkového učenia, ktoré sú venované 400. výročiu úmrtia Juraja Turzu. Dňa 23. mája 2016 sa vybraní žiaci 1. ročníka Obchodnej akadémie v Žiline zúčastnili netradičného vyučovania dejepisu v areáli Sobášneho paláca v Bytči. Život Juraja Turzu v období raného novoveku

Nechýbali sme!

financne-zdrave-sluzby-titulna

Naša Obchodná akadémia bola pri tom! Vo veľmi peknom prostredí vzdelávacieho centra KIA Motors v Gbeľanoch sme sa zúčastnili 1. ročníka workshopu Finančne zdravé služby. Za účasti 11 stredných škôl sme v zmiešaných tímoch riešili prípadovú štúdiu „Spropagovať spôsob nákupu osobného auta značky KIA. Cieľová skupina mladí ľudia –marketingový nástroj.“ a to čo najkreatívnejším spôsobom.

Škola plná UNICEF hlavičiek

modry-gombik

Slovenský výbor pre UNICEF pripravil v rámci „Týždňa modrého gombíka“ vedomostnú súťaž, do ktorej sa zapojili aj žiaci študijného odboru 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické). Dňa 16. mája 2016 sa zúčastnili netradičnej triednickej hodiny, ktorá sa niesla v duchu humanitárnej pomoci v rozvojových krajinách Afriky. Vedomostnej súťaži predchádzala intenzívna práca s tabletmi v multimediálnej učebni

Opäť učiteľmi!

bankári III. C

Záverečné stretnutie bankárov III. C triedy so žiakmi CZŠ R. Zaymusa kurzu finančnej gramotnosti sa uskutočnilo 11. mája 2016 pod vedením Ing. Renáty Fojcíkovej. Pozvanie prijal pán riaditeľ Mgr. Radoslav Kačur aj pani učiteľka Ing. Renáta Šimková, ktorí nám pripravili priestory a na akcii nás privítali. Bankári predviedli výborné schopnosti zaujať ôsmakov a rôznymi metódami

Deň Európy na OAVOZA

eu

Deň Európy (9. máj) je oslavou mieru a jednoty v Európe. Tento deň si pripomíname výročie prejavu francúzskeho ministra zahraničných vecí Roberta Schumana z roku 1950, v ktorom navrhol novú podobu politickej spolupráce v Európe, ktorá by zabránila vojnám medzi európskymi národmi. Jeho víziou bolo vytvorenie európskej inštitúcie, ktorej úlohou bude riadenie spoločného trhu s uhlím

Spoznávame Prahu

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V dňoch od 28. – 30. apríla sa naša trieda III.B zúčastnila výletu v hlavnom meste Českej republiky – Prahe, pod dozorom pani profesoriek PhDr. Anny Drizgovej, Ing. Dagmar Kochláňovej. V skorých ranných hodinách sme začali našu cestu na železničnej stanici v Žiline, odkiaľ sme sa vlakom dopravili do Prahy. Po ubytovaní sme sa vydali

Erasmus+ Odborná prax vo Veľkej Británii v roku 2017

erasmus-plus

Obchodná akadémia v Žiline získa v roku 2016 nenávratný finančný príspevok z programu Erasmus+ (kľúčová akcia KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, Mobilita učiacich sa a zamestnancov v odbornom vzdelávaní a príprave) vo výške 31 280,00 EUR na realizáciu projektu „Take your chance for better life in the European union“. Naša škola sa tak zaradila medzi najúspešnejšie stredné odborné školy ekonomického zamerania v 

Krátka dlhá cesta…

kratka-dlha-cesta-1

Dokumentárny film „Krátka dlhá cesta“ je príbehom o osude mladého muža, ktorého na najdlhšej ceste jeho života – na pochode smrti z koncentračného tábora Sachsenhausen – zastrelili, lebo už ďalej nevládal kráčať… Celoslovenská iniciatíva Fedora Gála, do ktorej sa po tretíkrát zapojili žiaci 2. ročníka Obchodnej akadémie v Žiline počas vyučovacích hodín dejepisu, prezentuje mladým

Pravidelne pomáhame

DN2016

Od prvého konania celoštátnej zbierky DEŇ  NARCISOV sa každoročne podieľame na tejto známej akcii. Preto sa v deň konania jej 20.ročníka v piatok 15. apríla doobeda i poobede vybrali naši žiaci do ulíc Žiliny, aby oslovili okoloidúcich a požiadali ich o finančný príspevok, za ktorý im ponúkli malý kvietok ako poďakovanie.  Tridsiatim dobrovoľníkom sa v ten deň podarilo vyzbierať sumu 3274,73 €, z ktorej sa