Škola priateľská k deťom - Obchodná akadémia Žilina

 

letak-obchodna-ZA-predna-m
letak-obchodna-ZA-zadna-m

Čo sa u nás deje...

2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM s vyučovacím jazykom slovenským a anglickým

Aside

NOVINKA

V školskom roku 2015/2016 otvárame nový študijný odbor
6317 M 74 OBCHODNÁ AKADÉMIA – BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM s vyučovacím jazykom slovenským a anglickým. Päťročné bilingválne štúdium je určené pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl.

Termín podania prihlášky: do 28. 02. 2015

Bilingválne štúdium obchodnej akadémie v školskom roku 2015/2016 – základné informácie (pdf)

Prečo študovať na Obchodnej akadémii v Žiline v školskom roku 2015/2016?

Featured

1

1. dôvod Tradícia v poskytovaní stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy – Obchodná akadémia v Žiline začala svoju činnosť v roku 1938, odkedy ukončili štúdium všeobecnej ekonomiky, bankovníctva, obchodnej akadémie a ďalších študijných odborov tisícky absolventov, ktorí sa úspešne uplatnili na trhu práce na Slovensku … Čítať viac

Sprievodca štúdiom OAVOZA

Featured

oavoza

„Sprievodca štúdiom OAVOZA“ je určený všetkým záujemcom o štúdium na Obchodnej akadémii v Žiline v školskom roku 2015/2016. Žiaci základných škôl stoja pred veľkým životným rozhodnutím, ktorým je výber strednej školy. Cieľom príručky je prezentovať našu školu širokej verejnosti a … Čítať viac

Program rozvoja osobnosti žiaka

Občianska náuka v 2. ročníku štúdia na Obchodnej akadémii v Žiline oboznamuje žiakov s vybranými poznatkami zo všeobecnej psychológie a sociálnej psychológie. Svojím obsahom pomáha žiakom orientovať sa v sociálnej realite a prispieva k ich začleneniu do rôznych spoločenských vzťahov a väzieb. Oblasť „psychologického … Čítať viac

Žilinská univerzita – Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

DSCN5393

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline pozostáva zo siedmych katedier: Katedra železničnej dopravy, Katedra cestnej a mestskej dopravy, Katedra leteckej dopravy, Katedra vodnej dopravy, Katedra spojov, Katedra ekonomiky a Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky. Základným poslaním fakulty je poskytovať vysokoškolské … Čítať viac

Country bál 2015

country

Obchodná akadémia v Žiline patrí medzi stredné školy, ktoré počas plesovej sezóny organizujú netradičné spoločenské podujatia. Piaty ročník Country bálu sa uskutočnil 6. februára 2015 v reštauračnom zariadení „U drevenej kravy“. Viac ako sto hostí sa zabávalo, spievalo a tancovalo do skorých ranných … Čítať viac

Hodnotenie školskej a triednej klímy žiakmi 1. ročníka

hodnotenie-skolskej-klimy

Školská klíma a triedna klíma sú významnými faktormi, ktoré sa podieľajú na rozvíjaní vzťahov žiakov ku škole. Klíma školy vyjadruje kvalitu interpersonálnych vzťahov a sociálnych procesov v škole. Klíma triedy predstavuje dlhodobejšie sociálne a emocionálne naladenie triedneho kolektívu, zovšeobecnené postoje, sociálne vzťahy … Čítať viac

Zmluvy 2015

Číslo zmluvy podľa číselníka zmlúv OA Názov zmluvy Identifikácia zmluvných strán Predmet zmluvy (popis) Celková hodnota predmetu zmluvy v € Doba trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá – platnost do..) Dátum uzavretia zmluvy Dátum účinnosti zmluvy 19/01-15 Zmluva o uverejnení inzercie MEDIATEL … Čítať viac

2% z dane

2-percenta

Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane. Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie VZDELANIE. Váš dar znamená pre nás  prejav dôvery … Čítať viac

Objednávky 2015

Číslo objednávky podľa číselníka objednávok OA Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia v € s DPH Dátum vyhotovenia Identifikačné údaje dodávateľa Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala (meno a priezvisko, funkcia) Objednávku schválil 1/2015 Prihláška na školenie -RZ … Čítať viac

Faktúry 2015

  Číslo faktúry podľa číselníka faktúr OA Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v  € s DPH Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy/objednávky, s ktorou faktúra súvisí podľa číselníka OA Dátum zaplatenia faktúry 1/2015 Záloha … Čítať viac

Náš bronzový Robo

Róbert Lantoši

Pravák, výborný korčuliar, slušný technik, dobrý do kombinácie… Taký je jeden z útočníkov slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji juniorov, ktoré organizuje Medzinárodná hokejová federácia, sa uskutočnili začiatkom roka 2015 v Kanade. Hokejovú reprezentáciu Slovenska … Čítať viac

Žena ako symbol života

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

29.09. 2014 sa žiačky 1.ročníka stretli s lektorkou Mgr. Vierou Čapovou z MP EDUCATION, s.r.o., ktorá uskutočňuje výchovný projekt s názvom Žena ako symbol života. Na stretnutí lektorka oboznámila dievčatá o zmenách, ktorými prechádzajú v období dospievania po telesnej i duševnej stránke a na záver … Čítať viac

PREVENCIA JE DÔLEŽITÁ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ako každoročne aj tento rok do tried 1. a 2.ročníka prišla ppor. Bc Martina Benická, aby žia- kov informovala o aktuálnej situácii v oblasti kriminality v našom meste a okolí, o právach a povinnostiach príslušníkov polície a občanov, o zodpovednosti dospievajúcich za svoje reči a skutky a o systéme ochrany poriadku, majetku, … Čítať viac

Každá kvapka je drahá

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Študenti našej školy sa už tradične zapojili do akcie ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI, ktorá sa konala 16.12.2014 v priestoroch OA. Na dobrovoľné darovanie sa prihlásila tridsiatka žiakov, z nich napokon 22 darovali najcennejšiu tekutinu na svete. Niektorí tak urobili druhý či tretíkrát, no … Čítať viac

Absolventská miera nezamestnanosti – 12 %

absolventska-miera-nezamestnanosti-1

Obchodná akadémia v Žiline (so študijným odborom 6317 6 obchodná akadémia) mala v mesiaci september 2014 najnižšiu absolventskú mieru nezamestnanosti (12,0 %) medzi obchodnými akadémiami v Žilinskom kraji. Štatistický výstup Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a Centra vedecko-technických informácií SR s názvom … Čítať viac

Vedomostná súťaž EXPERT geniality show 2014

DSCN5016

EXPERT geniality show je celoslovenská vedomostná súťaž žiakov základných a stredných škôl. Hlavným poslaním súťaže je rozvíjať záujem  žiakov o rôzne oblasti ľudského poznania a motivovať ich ku ďalšiemu vzdelávaniu. Žiaci si môžu súťažnou formou porovnať svoje vedomosti s rovesníkmi … Čítať viac