Čo sa u nás deje...

Vianočný pozdrav

Aside

Vianočný pozdrav

vianocnypozdrav

Zvončeky už zvonia
a ihličie vonia,
svetlo sviečok mihotavé,
Vianoce k nám prišli práve.
Preto sviatky krásne majte,
v pohode ich prežívajte.

Príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný nový rok 2015 praje všetkým žiakom, rodičom a zamestnancom školy

Ing. Ľubica Pevná.

Country bál 2015

Aside

Country bál 2015

Zamestnanci Obchodnej akadémie a Rada rodičov pri OA v Žiline Vás pozývajú na Country bál, ktorý sa uskutoční dňa 6. februára 2015 (piatok) o 18.00 v salóne Drevená krava v Žiline.

 

BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM s vyučovacím jazykom slovenským a anglickým

Aside

NOVINKA

V školskom roku 2015/2016 otvárame nový študijný odbor
6317 M 74 OBCHODNÁ AKADÉMIA – BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM s vyučovacím jazykom slovenským a anglickým. Päťročné bilingválne štúdium je určené pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl.

Termín podania prihlášky: do 28. 02. 2015

Bilingválne štúdium obchodnej akadémie v školskom roku 2015/2016 – základné informácie (pdf)

Prečo študovať na Obchodnej akadémii v Žiline v školskom roku 2015/2016?

Featured

1

1. dôvod Tradícia v poskytovaní stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy – Obchodná akadémia v Žiline začala svoju činnosť v roku 1938, odkedy ukončili štúdium všeobecnej ekonomiky, bankovníctva, obchodnej akadémie a ďalších študijných odborov tisícky absolventov, ktorí sa úspešne uplatnili na trhu práce na Slovensku … Čítať viac

Sprievodca štúdiom OAVOZA

Featured

oavoza

„Sprievodca štúdiom OAVOZA“ je určený všetkým záujemcom o štúdium na Obchodnej akadémii v Žiline v školskom roku 2015/2016. Žiaci základných škôl stoja pred veľkým životným rozhodnutím, ktorým je výber strednej školy. Cieľom príručky je prezentovať našu školu širokej verejnosti a … Čítať viac

Žena ako symbol života

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

29.09. 2014 sa žiačky 1.ročníka stretli s lektorkou Mgr. Vierou Čapovou z MP EDUCATION, s.r.o., ktorá uskutočňuje výchovný projekt s názvom Žena ako symbol života. Na stretnutí lektorka oboznámila dievčatá o zmenách, ktorými prechádzajú v období dospievania po telesnej i duševnej stránke a na záver … Čítať viac

PREVENCIA JE DÔLEŽITÁ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ako každoročne aj tento rok do tried 1. a 2.ročníka prišla ppor. Bc Martina Benická, aby žia- kov informovala o aktuálnej situácii v oblasti kriminality v našom meste a okolí, o právach a povinnostiach príslušníkov polície a občanov, o zodpovednosti dospievajúcich za svoje reči a skutky a o systéme ochrany poriadku, majetku, … Čítať viac

Každá kvapka je drahá

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Študenti našej školy sa už tradične zapojili do akcie ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI, ktorá sa konala 16.12.2014 v priestoroch OA. Na dobrovoľné darovanie sa prihlásila tridsiatka žiakov, z nich napokon 22 darovali najcennejšiu tekutinu na svete. Niektorí tak urobili druhý či tretíkrát, no … Čítať viac

Absolventská miera nezamestnanosti – 12 %

absolventska-miera-nezamestnanosti-1

Obchodná akadémia v Žiline (so študijným odborom 6317 6 obchodná akadémia) mala v mesiaci september 2014 najnižšiu absolventskú mieru nezamestnanosti (12,0 %) medzi obchodnými akadémiami v Žilinskom kraji. Štatistický výstup Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a Centra vedecko-technických informácií SR s názvom … Čítať viac

Vedomostná súťaž EXPERT geniality show 2014

DSCN5016

EXPERT geniality show je celoslovenská vedomostná súťaž žiakov základných a stredných škôl. Hlavným poslaním súťaže je rozvíjať záujem  žiakov o rôzne oblasti ľudského poznania a motivovať ich ku ďalšiemu vzdelávaniu. Žiaci si môžu súťažnou formou porovnať svoje vedomosti s rovesníkmi … Čítať viac

Predvianočné stretnutie obchodných akadémií

vitazny-tim-pri-prezentacii

Vianočným duchom sa niesol 1. ročník celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov stredných odborných škôl v študijnom odbore obchodná akadémia, ktorá sa konala v dňoch 10. – 11. decembra 2014 v Žiline. Tieto 2 dni privítala Obchodná akadémia v Žiline všetky obchodné akadémie, … Čítať viac

Olympiáda z nemeckého jazyka – školské kolo

olympiada-nemecky-jazyk-2014-14

Dňa 09.12.2014 sa na Obchodnej akadémii v Žiline uskutočnilo školské kolo olympiády z nemeckého jazyka. Svoje jazykové zručnosti mali možnosť prezentovať vybraní žiaci, ktorí zastupovali triedy všetkých štyroch ročníkov. Účastníci nemeckej olympiády predviedli svoje vedomosti najskôr v písomnej časti, ktorá vyselektovala najlepších … Čítať viac

Mikuláš

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ani našu školu tento rok neobišiel Mikuláš. Dňa 5. 12. 2014 sa o mikulášsky program postarali žiaci    II. C triedy spolu s pani triednou Ing. Fojcíkovou.  Mikuláš s anjelmi a čertmi doniesol s úsmevom na tvári do tried tú správnu vianočnú náladu. Niektorí museli pred … Čítať viac

Olympiáda ľudských práv – školské kolo

olympiada-ludskych-prav-2014-12

Ľudské práva a slobody patria ku základným hodnotám demokratickej spoločnosti. Poznanie problematiky ochrany ľudských práv a slobôd je jednou z hlavných oblastí vzdelávania na Obchodnej akadémii v Žiline.  Dňa 12. decembra 2014 sa žiaci 3. ročníka pod vedením JUDr. Jany Tomaníčkovej a PaedDr. Petra Majera zúčastnili … Čítať viac

Vianočná recepcia

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Študenti tretích tried III. C a III. D predmetu BANKOVNÍCTVO sa dňa 11. 12. 2014 zúčastnili slávnostnej VIANOČNEJ RECEPCIE pod vedením p. p. Ing. Renáty Fojcíkovej a Ing. Dariny Kolmanovej. Srdečne boli pozvané aj pani zástupkyne Mgr. Andrea Eliášová a … Čítať viac

Naučme sa rozumieť financiám

Dňa 18. 11. 2014 sa uskutočnili prednášky finančnej gramotnosti pre žiakov štvrtého ročníka. Počas vyučovania predmetu Ekonomika a podnikanie prednášky zrealizoval  p. Miloš Cyprich zo spoločnosti „Naučme sa rozumieť financiám“.   Žiaci vedeli pekne reagovať na otázky prednášateľa a tak ukázali, že majú … Čítať viac

Týždeň boja proti násiliu

Posledný novembrový týždeň sa niesol v znamení Medzinárodného boja proti násiliu. Pri tejto príležitosti sa dňa 27.11. 2014 žiaci I.A triedy zúčastnili preventívno – informatívnej prednášky „Násilie na ženách sa týka nás všetkých.“ Prednášku organizovalo KR Policajného zboru v Žiline v priestoroch zasadačky … Čítať viac

Exkurzia do Martina

exkurzia-martin-3

Dňa 27.11.2014 sa vyučujúce a žiaci II.C a II.D zúčastnili poznávacej exkurzie do Martina. V rámci programu mali žiaci možnosť navštíviť Literárne múzeum, kde mohli vidieť zdokumentovaný celý vývoj slovenskej literatúry a dôležitých historických udalostí nášho národa od čias pred naším letopočtom. Počas … Čítať viac

Vianočné trhy Viedeň 2014

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vianočné trhy v rakúskom meste Viedeň patria medzi najkrajšie v strednej Európe. Mesto Viedeň láka svojich turistov nielen v letnom období, ale aj nádhernou výzdobou počas zimy. Od polovice novembra do Vianoc sa najkrajšie miesta Viedne premenia na rozprávkové vianočné trhy. Vôňa pečených … Čítať viac

Záložka do knihy spája slovenské školy…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Viete, čo sú záložky do knihy?  Ako sa môžem pýtať, veď tie poznajú predsa všetci školopovinní žiaci – teda aj my stredoškoláci. Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2013 vyhlásila 25.augusta 2014 pre stredné školy 3. … Čítať viac