Čo sa u nás deje...

Ako vyplniť prihlášku na vysokú školu?

Tlačivo ŠEVT „Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalárske – prvý stupeň alebo spojené – prvý a druhý stupeň v jednom celku“ (ďalej len „prihláška“) je určené pre záujemcov o štúdium na vysokých školách v Slovenskej republike, ktorí nepodávajú prihlášku na vysokoškolské … Čítať viac

OA na účelovom cvičení

3

Keď pohneme jednou jedinou vecou v prírode, zistíme, že je prepojená s celým zvyškom sveta. John Muir Počas prvých dní v škole sa žiaci I. a II. ročníka Obchodnej akadémie v Žiline zúčastnili účelového cvičenia v Lesoparku Chrašť. Na účelovom … Čítať viac

Výchovné poradenstvo v školskom roku 2014/2015

1

Výchovné poradenstvo sa poskytuje žiakom, zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom v základných a stredných školách prostredníctvom činnosti výchovných poradcov. Úlohou výchovného poradenstva je vykonávanie poradenstva pri riešení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrieb žiakov a kariérového poradenstva. Výchovný poradca v … Čítať viac

Vyučovacie predmety

PREDMETY SKRATKY slovenský jazyk a literatúra SJL anglický jazyk ANJ francúzsky jazyk FRJ ruský jazyk RUJ nemecký jazyk NEJ etická výchova ETV náboženská výchova NAV dejepis DEJ občianska náuka OBN biológia a ekológia BIE chémia a fyzika CHF matematika MAT … Čítať viac