Začiatok školského roka 2016/2017

OZNAM: SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2016/2017 SA USKUTOČNÍ DŇA 5. SEPTEMBRA 2016 (PONDELOK) Žiaci 1. ročníka – nástup o 7,50 h v triedach (odtiaľ sa potom spoločne s triednym učiteľom premiestnia na Viac »

ROZDELENIE ŽIAKOV DO TRIED V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017

ROZDELENIE ŽIAKOV DO TRIED V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017 I.A – 4-ročný študijný odbor 6317 M  obchodná akadémia – pdf I.B – 4-ročný študijný odbor 6317 M  obchodná akadémia – pdf I.G- 5-ročný Viac »

Úradné hodiny počas letných prázdnin

OZNÁMENIE Úradné hodiny počas letných prázdnin každú stredu a piatok od 8.00 h do 12.00 h Viac »

Projekt

 „Zabezpečenie kvality vzdelávania v študijnom odbore 6317  M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické)“ (Trvanie projektu:  01/06/2016 – 30/11/2017) Naša škola bola opäť úspešná a v rámci programu ERASMUS+ pre oblasť vzdelávania a odbornej Viac »

Hlásenie z misie v Banskej Bystrici

Čoskoro budeme oslavovať 72 rokov od začiatku najväčšieho slovenského vzoprenia sa proti vtedajšej spolupráci Slovenskej republiky a nacistického Nemecka, jeho okupačným silám a vojnovým zločinom, ktoré napáchalo. Pri tejto príležitosti a spomienke na Viac »

OAVOZA – Škola priateľská k deťom v školskom roku 2015/2016

Obchodná akadémia v Žiline sa v školskom roku 2015/2016 opäť zaradila medzi základné a stredné školy, ktoré získali titul „Škola priateľská k deťom“. Celoročný program organizácie UNICEF „Child Friendly School“ je postavený na myšlienke uplatňovania Dohovoru Viac »

Na akú prácu sa hodíš?

Občianska náuka v 2. ročníku štúdia na Obchodnej akadémii v Žiline oboznamuje žiakov s vybranými poznatkami zo všeobecnej psychológie, psychológie osobnosti a sociálnej psychológie. Vyučovanie je zamerané na sebapoznávanie a overenie získaných teoretických poznatkov Viac »

Znovu sme pomohli

V piatok 10. júna sa konala celoslovenská zbierka v rámci  DŇA BELASÉHO MOTÝĽA, ktorú každoročne uskutočňuje Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR. Tentokrát sa na nej podieľalo šesť dvojíc našich žiakov, ktorí v centre mesta, na Národnej Viac »

Exkurzia v LKW Walter

Žiaci tretieho ročníka III.A, III.B, a III.C sa zúčastnili dňa 19. apríla 2016 odbornej exkurzie v LKW Walter v Neudorfe pri Viedni. Organizátorkou a vedúcou podujatia bola pani profesorka PhDr. Anna  Buriličevová, ktorú sprevádzali pani zástupkyňa Viac »

Dodržiavanie ľudských práv v strednej škole

Ľudské práva charakterizujeme ako základné práva a slobody, ktoré patria každému človeku od narodenia bez ohľadu na jeho rasu, pohlavie, etnickú, národnostnú alebo štátnu príslušnosť. Pre zakotvenie ľudských práv a slobôd v povojnovej Európe mala Viac »

Náš prvý rok na OAVOZA

Obchodná akadémia v Žiline ponúka žiakom 8. a 9. ročníka základných škôl štúdium v päťročnom študijnom odbore 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické). Pri príležitosti ukončenia školského roka 2015/2016, kedy sme otvorili Viac »

Exkurzia na hrade Strečno

Hrad Strečno patrí medzi významné národné kultúrne pamiatky, ktoré sa nachádzajú v okolí Žiliny. Archeologické nálezy dokazujú, že hradná vyvýšenina bola obývaná už v 13. storočí. Prvá písomná zmienka sa datuje od Viac »

 

OZNAM:

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2016/2017

SA USKUTOČNÍ DŇA 5. SEPTEMBRA 2016 (PONDELOK)

Žiaci 1. ročníka – nástup o 7,50 h v triedach (odtiaľ sa potom spoločne s triednym učiteľom premiestnia na školský dvor)

Žiaci 2.-4. ročníka – nástup o 8,00 h na školskom dvore Obchodnej akadémie (v priestoroch multifunčného ihriska)

Ing. Ľubica Pevná

riaditeľka školy

ROZDELENIE ŽIAKOV DO TRIED V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017

I.A – 4-ročný študijný odbor 6317 M  obchodná akadémia – pdf

I.B – 4-ročný študijný odbor 6317 M  obchodná akadémia – pdf

I.G- 5-ročný študijný odbor  6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické) – pdf

OZNÁMENIE

Úradné hodiny počas letných prázdnin
každú stredu a piatok

od 8.00 h do 12.00 h

Projekt

erasmus-plus-logo

 „Zabezpečenie kvality vzdelávania v študijnom odbore 6317  M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické)“ (Trvanie projektu:  01/06/2016 – 30/11/2017) Naša škola bola opäť úspešná a v rámci programu ERASMUS+ pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy, Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov získala grant na realizáciu projektu s názvom  „Zabezpečenie kvality vzdelávania v študijnom odbore 6317  M 74

Telefonické kontakty

Riaditeľka školy: Ing. Pevná Ľubica 7075911 Zástupkyne školy: Ing. Berešíková Marta 7075926 Mgr. Eliášová Andrea 7075913 JUDr. Tomaníčková Jana 7075913 Výchovný a karérový poradca: Ing. Kolmanová Darina 7075929, 7075922 Sekretariát školy: Sidorová Mária 7075910 Ekonómka školy: Baránková Alexandra 7075912 Účtovníčka školy: Frývaldská Alena 7075927 Ústredňa: Babišová Eva 7075920 Mgr. Adamík Juraj 7075921 Mgr. Baltová Jaroslava 7075917

Predstavenie zamestnancov Obchodnej akadémie

Vedenie školy Riaditeľka školy: Ing. Ľubica Pevná Zástupkyne riaditeľky: pre technicko-ekonomické činnosti: Ing. Marta Berešíková pre všeobecnovzdelávacie predmety: Mgr. Andrea Eliášová pre odborné predmety: JUDr. Jana Tomaníčková Výchovný poradca: Ing. Darina Kolmanová Koordinátorka prevencie: Mgr. Janka Skotnická Kariérový poradca: Ing. Darina Kolmanová Koordinátorka žiackej rady: PaedDr. Lenka Kulichová Predmetové komisie: P.č. Názov predmetovej komisie Predmety

Skratky vyučujúcich

1 Mgr. Adamík Juraj Ad 20 Ing. Konečná Katarína Kč 2 Mgr. Baltová Jaroslava Ba 21 Ing. Kostolná Michaela Kt 3 Ing. Berešíková Marta Bš 22 Mgr. Koštialová Mária Kš 4 PhDr. Buriličevová Anna Bu 23 Ing. Križová Oľga Ki 5 PaedDr. Capáková Katarína Ca 24 Ing. Kubalová Blanka Kb 6 Ing. Cedzová Miriam Ce

Štátna skúška z písania na PC a korešpondencie

Dňa 03. 06. 2016 sa na našej škole uskutočnila štátna skúška z písania na PC a korešpondencie. Zúčastnilo sa jej 48 žiakov, z toho 4 žiaci zo SOŠ podnikania Sasinkova 45, Žilina. Skúšku úspešne zvládlo 46 žiakov. Bývalí absolventi, ako aj žiaci SOŠ si môžu vysvedčenia o absolvovaní SŠ prevziať na sekretariáte OA Žilina. Ing. Ľubica Jamborová

Hlásenie z misie v Banskej Bystrici

exkurzia-muzeum-slovenskeho-narodneho-povstania-10

Čoskoro budeme oslavovať 72 rokov od začiatku najväčšieho slovenského vzoprenia sa proti vtedajšej spolupráci Slovenskej republiky a nacistického Nemecka, jeho okupačným silám a vojnovým zločinom, ktoré napáchalo. Pri tejto príležitosti a spomienke na začiatok Veľkej vlasteneckej vojny 22. júna  absolvovali žiaci I.G triedy bilingválneho štúdia spolu so žiakmi II.C triedy návštevu múzea Slovenského národného povstania v Banskej

Informatika

Návody na prácu s kancelárskym balíkom MS Office: Stručné príručky v jednotlivým aplikáciám MS Office nájdete na stránke https://www.microsoft.com/slovakia/materialy/.   Ján Žitniak ponúka na svojom webe janzitniak.info po bezplatnej registrácii prístup k rôznym materiálom a okrem iného aj k šikovnej príručke Microsoft Word, Microsft Excel, Microsoft PowerPoint – http://www.janzitniak.info/prirucka-na-stiahnutie.   Pomocník pre MS Office nájdete na https://support.office.com/sk-sk/.   Návody na

OAVOZA – Škola priateľská k deťom v školskom roku 2015/2016

oavoza-skola-priatelska-k-detom-t

Obchodná akadémia v Žiline sa v školskom roku 2015/2016 opäť zaradila medzi základné a stredné školy, ktoré získali titul „Škola priateľská k deťom“. Celoročný program organizácie UNICEF „Child Friendly School“ je postavený na myšlienke uplatňovania Dohovoru o právach dieťaťa v školskom prostredí. Cieľom programu je vytvoriť v škole prostredie, v ktorom sa žiaci cítia bezpečne a do ktorého chodia

Na akú prácu sa hodíš?

na-aku-pracu-sa-hodis-1

Občianska náuka v 2. ročníku štúdia na Obchodnej akadémii v Žiline oboznamuje žiakov s vybranými poznatkami zo všeobecnej psychológie, psychológie osobnosti a sociálnej psychológie. Vyučovanie je zamerané na sebapoznávanie a overenie získaných teoretických poznatkov v praxi, najmä ich využitie v osobnom a pracovnom živote. Prepojenie teórie a praxe je možné dosiahnuť prostredníctvom aktivizujúcich vyučovacích metód, ktoré smerujú k poznávaniu osobnosti

Znovu sme pomohli

znovu-sme-pomohli-1

V piatok 10. júna sa konala celoslovenská zbierka v rámci  DŇA BELASÉHO MOTÝĽA, ktorú každoročne uskutočňuje Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR. Tentokrát sa na nej podieľalo šesť dvojíc našich žiakov, ktorí v centre mesta, na Národnej ulici a pri predajni Hypertesco oslovovali okoloidúcich s prosbou o príspevok a tých, ktorí ho neodmietli, odmenili belasým motýľom alebo malým odznakom OMD. Jedna zo spoluorganizátoriek podujatia nás informovala,

Exkurzia v LKW Walter

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Žiaci tretieho ročníka III.A, III.B, a III.C sa zúčastnili dňa 19. apríla 2016 odbornej exkurzie v LKW Walter v Neudorfe pri Viedni. Organizátorkou a vedúcou podujatia bola pani profesorka PhDr. Anna  Buriličevová, ktorú sprevádzali pani zástupkyňa Ing. Marta Berešíková a pani profesorky  PhDr. Anna Drizgová a Ing. Jana Pevná. Po príchode do firmy sme sa zúčastnili prezentácie, z ktorej sme sa dozvedeli

Dodržiavanie ľudských práv v strednej škole

ruky

Ľudské práva charakterizujeme ako základné práva a slobody, ktoré patria každému človeku od narodenia bez ohľadu na jeho rasu, pohlavie, etnickú, národnostnú alebo štátnu príslušnosť. Pre zakotvenie ľudských práv a slobôd v povojnovej Európe mala rozhodujúci význam Všeobecná deklarácia ľudských práv, prijatá Valným zhromaždením Organizácie spojených národov v roku 1948, ktorá je všeobecným katalógom ľudských práv. K ďalším dokumentom upravujúcim

Štruktúrovaný dialóg s mladými ľuďmi

strukturovany-dialog

Od 1. júla 2016 do 31. decembra 2016 bude Slovensko viesť jednu z troch hlavných inštitúcií Európskej únie – Radu Európskej únie. Slovenská republika sa stane „tvárou a hlasom“ európskej dvadsaťosmičky. Do veľkej miery bude určovať európsku agendu a udávať témy, ktorým sa bude venovať európska politika. Témou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie v oblasti

Odborná prax v Londýne očami tretiakov

London_2016_01

Do tretice všetko dobré… Obchodná akadémia v Žiline získala v roku 2015 nenávratný finančný príspevok z programu Erasmus+ (kľúčová akcia KA1 – vzdelávacia mobilita jednotlivcov) vo výške 33 458 EUR na realizáciu projektu „Get new skills for better job opportunities“, ktorý zároveň predstavuje tretí mobilitný projekt našej školy od školského roku 2013/2014. Cieľom projektu bolo umožniť žiakom

Náš prvý rok na OAVOZA

bilingvalne-studium-nas-prvy-rok

Obchodná akadémia v Žiline ponúka žiakom 8. a 9. ročníka základných škôl štúdium v päťročnom študijnom odbore 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické). Pri príležitosti ukončenia školského roka 2015/2016, kedy sme otvorili prvú bilingválnu triedu, vám predstavujeme výpovede žiakov z triedy I.G, v ktorých prezentujú svoju spokojnosť s výberom strednej školy, výchovno-vzdelávacím procesom a sociálnymi vzťahmi v triede. Odporúčania

Exkurzia na hrade Strečno

exkurzia-strecno-DSCN0942

Hrad Strečno patrí medzi významné národné kultúrne pamiatky, ktoré sa nachádzajú v okolí Žiliny. Archeologické nálezy dokazujú, že hradná vyvýšenina bola obývaná už v 13. storočí. Prvá písomná zmienka sa datuje od roku 1316, kedy sa spomína Strečnianske panstvo. Od 14. storočia sa na hrade vystriedalo množstvo majiteľov, medzi najznámejších patria Pongrácovci, Vešeléniovci a rodina

Expozícia judaík v Malej synagóge

expozicia-judaik-v-malej-synagoge

Žilina bola významným centrom židovského života od začiatku 19. storočia. Dejiny mesta sú však späté aj s utrpením židovského obyvateľstva. Počas holokaustu bolo zo zberného tábora,  v blízkosti vojenských kasární na ceste do Závodia, deportovaných do nacistických vyhladzovacích táborov viac ako 18 000 židov z celého Slovenska. Dňa 25. mája 2016 sa žiaci 2. ročníka študijného odboru

Po stopách palatína Juraja Turzu

Po_stopach_palatina_Juraja_Turzu-DSCN0907

Považské múzeum v Žiline a Žilinský samosprávny kraj pripravili pre žiakov základných a stredných škôl cyklus prednášok a aktivít zážitkového učenia, ktoré sú venované 400. výročiu úmrtia Juraja Turzu. Dňa 23. mája 2016 sa vybraní žiaci 1. ročníka Obchodnej akadémie v Žiline zúčastnili netradičného vyučovania dejepisu v areáli Sobášneho paláca v Bytči. Život Juraja Turzu v období raného novoveku

Nechýbali sme!

financne-zdrave-sluzby-titulna

Naša Obchodná akadémia bola pri tom! Vo veľmi peknom prostredí vzdelávacieho centra KIA Motors v Gbeľanoch sme sa zúčastnili 1. ročníka workshopu Finančne zdravé služby. Za účasti 11 stredných škôl sme v zmiešaných tímoch riešili prípadovú štúdiu „Spropagovať spôsob nákupu osobného auta značky KIA. Cieľová skupina mladí ľudia –marketingový nástroj.“ a to čo najkreatívnejším spôsobom.

Škola plná UNICEF hlavičiek

modry-gombik

Slovenský výbor pre UNICEF pripravil v rámci „Týždňa modrého gombíka“ vedomostnú súťaž, do ktorej sa zapojili aj žiaci študijného odboru 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické). Dňa 16. mája 2016 sa zúčastnili netradičnej triednickej hodiny, ktorá sa niesla v duchu humanitárnej pomoci v rozvojových krajinách Afriky. Vedomostnej súťaži predchádzala intenzívna práca s tabletmi v multimediálnej učebni

Opäť učiteľmi!

bankári III. C

Záverečné stretnutie bankárov III. C triedy so žiakmi CZŠ R. Zaymusa kurzu finančnej gramotnosti sa uskutočnilo 11. mája 2016 pod vedením Ing. Renáty Fojcíkovej. Pozvanie prijal pán riaditeľ Mgr. Radoslav Kačur aj pani učiteľka Ing. Renáta Šimková, ktorí nám pripravili priestory a na akcii nás privítali. Bankári predviedli výborné schopnosti zaujať ôsmakov a rôznymi metódami

Deň Európy na OAVOZA

eu

Deň Európy (9. máj) je oslavou mieru a jednoty v Európe. Tento deň si pripomíname výročie prejavu francúzskeho ministra zahraničných vecí Roberta Schumana z roku 1950, v ktorom navrhol novú podobu politickej spolupráce v Európe, ktorá by zabránila vojnám medzi európskymi národmi. Jeho víziou bolo vytvorenie európskej inštitúcie, ktorej úlohou bude riadenie spoločného trhu s uhlím