Bankári učia žiakov základnej školy

Dňa 21. októbra 2016 sa bankári III. A triedy Obchodnej akadémie pod vedením Ing. Renáty Fojcíkovej stali učiteľmi v oblasti finančnej gramotnosti.  Žiakom základnej školy R. Zaymusa z VIII. A s pani Viac »

Plavecká štafeta 100 m voľný spôsob

Dňa 18.10.2016 sa žiaci našej školy zúčastnili XIX. ročníka festivalu ” Dni nádeje” a v plaveckej štafete 100 m voľný spôsob náš žiak Denis Vallo obsadil veľmi pekné II. miesto. Blahoželáme. Viac »

Exkurzia v ČOV v Hornom Hričove

V dňoch 12. –  14.októbra 2016 sa žiaci  1.  a 2. ročníka OA  zúčastnili exkurzie v Čističke odpadových vôd (ČOV) v Hornom Hričove pod vedením p. učiteliek Ing. Hlačinovej, PaedDr. Kulichovej, Ing. Kubalovej a Ing. Viac »

Návšteva Southamptonu

Návšteva Southamptonu v rámci programu ERASMUS+ pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy, Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov V rámci spolupráce s partnerskými organizáciami Bell Educational Services Ltd a International Study Programmes, ktoré si škola Viac »

Odborná exkurzia do Múzea NBS a Mincovne v Kremnici

Bankári tretieho ročníka sa 17. októbra 2016 zúčastnili odbornej exkurzie do Múzea NBS a Mincovne v meste Kremnica pod vedením Ing. D. Kolmanovej a Ing. R. Fojcíkovej. Vypočuli si odbornú prednášku o histórii mesta, ťažbe drahých Viac »

Národná konferencia slovenskej mládeže v Žiline

Dňa 4. 10. 2016 sa v Žiline v hoteli Holiday Inn uskutočnila Národná konferencia mládeže „Som talent“ pod záštitou Rady mládeže Žilinského kraja. Cieľom tejto konferencie bolo podporovať a rozvíjať talenty u mladých ľudí a Viac »

Znova sme sa zapojili

Len čo začal nový školský rok, oslovili nás neziskové organizácie s prosbou o pomoc pri zbierkach. Pretože takéto prosby sme nikdy neodmietli, aj tentokrát sme ochotne poskytli pomocnú ruku. 23.septembra 2016 sa konala celoslovenská zbierka BIELA Viac »

One world quiz show 2016

Dňa 10.10.2016 sa na našej škole uskutočnilo podujatie v rámci oslavy Európskeho dňa jazykov s názvom One world quiz show. Tento kvíz bol určený pre študentov 3. a 4. ročníka študijného odboru Obchodná akadémia a 2. Viac »

Veľtrh vysokých škôl

Žiaci IV. C a IV. D triedy sa dňa 11. 10. 2016 zúčastnili pod vedením svojich triednych učiteliek Ing. Renáty Fojcíkovej a PaedDr. Kataríny Capákovej veľtrhu vysokých škôl. V priestoroch Národného tenisového Viac »

Best guest 2016

Dňa 28.09.2016 sa vybraní žiaci našej školy zúčastnili podujatia s názvom Best guest s podtitulom Podnikavým patrí Európa. Beseda sa konala pri príležitosti predsedníctva SR v Rade EÚ a uskutočnila sa v priestoroch Fakulty riadenia a informatiky ŽU. Viac »

Kurz interkultúrnej prípravy

Od septembra 2016 niektorí učitelia vymenili miesto za katedrou za miesto v školskej lavici, nakoľko škola odštartovala kurz interkultúrnej prípravy pedagogických zamestnancov v rámci programu Erasmus+ a projektu s názvom „Zabezpečenie kvality vzdelávania v študijnom odbore 6317 Viac »

Aj my oslavujeme Európsky deň jazykov

26. september je od roku 2001 vyhlásený za Európsky deň jazykov. V tento deň si pripomíname jazykovú rozmanitosť, ktorá vládne celej Európe. Každoročne sa konajú rôzne podujatia, súťaže a kvízy, vďaka ktorým majú ľudia Viac »

Súťaž o najlepšiu esej – naši študenti zvíťazili

Organizátorom súťaže o najlepšiu esej na tému „Čo sa stane s fotografiou na sociálnej sieti“ bol Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Súťaž bola vyhlásená pri príležitosti Dňa ochrany osobných údajov. Súťaž prebiehala od 29.01.2016 Viac »

 

Bankári učia žiakov základnej školy

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dňa 21. októbra 2016 sa bankári III. A triedy Obchodnej akadémie pod vedením Ing. Renáty Fojcíkovej stali učiteľmi v oblasti finančnej gramotnosti.  Žiakom základnej školy R. Zaymusa z VIII. A s pani učiteľkou Mgr. Jankou Bálintovou odovzdali svoje vedomosti o vývoji peňazí, ochranných prvkoch bankoviek, o minciach… Pracovali podľa časového harmonogramu v štyroch skupinách. Farba

Plavecká štafeta 100 m voľný spôsob

WP_20161018_11_20_42_Pro

Dňa 18.10.2016 sa žiaci našej školy zúčastnili XIX. ročníka festivalu ” Dni nádeje” a v plaveckej štafete 100 m voľný spôsob náš žiak Denis Vallo obsadil veľmi pekné II. miesto. Blahoželáme.

Exkurzia v ČOV v Hornom Hričove

cov3

V dňoch 12. –  14.októbra 2016 sa žiaci  1.  a 2. ročníka OA  zúčastnili exkurzie v Čističke odpadových vôd (ČOV) v Hornom Hričove pod vedením p. učiteliek Ing. Hlačinovej, PaedDr. Kulichovej, Ing. Kubalovej a Ing. Kapustovej. Exkurzia bola organizovaná v rámci predmetu Tovaroznalectvo. Keďže sa žiaci v rámci tohto predmetu s princípom fungovania čističky odpadových vôd oboznámili len

Návšteva Southamptonu

20161010_114110

Návšteva Southamptonu v rámci programu ERASMUS+ pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy, Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov V rámci spolupráce s partnerskými organizáciami Bell Educational Services Ltd a International Study Programmes, ktoré si škola vybrala najmä na základe osobných odporúčaní spokojných účastníkov jednotlivých kurzov a ich medzinárodnej reputácie v poskytovaní odborných kurzov pre učiteľov, sa  jedenásť pedagogických

SOPK a EXIMBANKA

Žiaci štvrtého ročníka sa 8. septembra 2016 pod vedením Ing. R. Fojcíkovej zúčastnili odborného seminára v priestoroch Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Žiline pod názvom „Základy bezpečného obchodovania so zahraničím“ s praktickým príkladom exportovania do Číny. Témy prednášok – financovanie exportu, poistenie exportu teritoriálne a ekonomické informácie o Číne, úspešný príbeh slovenského exportéra v Číne – boli zárukou odbornosti a zaujímavých informácií.

Odborná exkurzia do Múzea NBS a Mincovne v Kremnici

kremnica-nbs-mincovna-titulna

Bankári tretieho ročníka sa 17. októbra 2016 zúčastnili odbornej exkurzie do Múzea NBS a Mincovne v meste Kremnica pod vedením Ing. D. Kolmanovej a Ing. R. Fojcíkovej. Vypočuli si odbornú prednášku o histórii mesta, ťažbe drahých kovov, baníctve, vývoji peňažných obežív a veľa zaujímavostí. Pani Agáta Lešková nás všetkých zaujala vedomosťami z dejepisu, ale predovšetkým rečníckym majstrovstvom – používaním slovenského jazyka.

Národná konferencia slovenskej mládeže v Žiline

20161004_093743

Dňa 4. 10. 2016 sa v Žiline v hoteli Holiday Inn uskutočnila Národná konferencia mládeže „Som talent“ pod záštitou Rady mládeže Žilinského kraja. Cieľom tejto konferencie bolo podporovať a rozvíjať talenty u mladých ľudí a to prostredníctvom atraktívnych prístupov v práci s mládežou. Konferencia sa začala o 9:30 hod. otvorením a príhovormi hostí a pokračovala online spojením s Národnou konferenciou mládeže v Košiciach

Znova sme sa zapojili

20161010_073853

Len čo začal nový školský rok, oslovili nás neziskové organizácie s prosbou o pomoc pri zbierkach. Pretože takéto prosby sme nikdy neodmietli, aj tentokrát sme ochotne poskytli pomocnú ruku. 23.septembra 2016 sa konala celoslovenská zbierka BIELA PASTELKA, pre ktorú 22 žiakov druhého a tretieho ročníka vyzbieralo 497,10€. Organizátori zbierky za to potešili našu školu diplomom a ďakovným listom. Druhá známa zbierka s názvom

One world quiz show 2016

IMAG1479

Dňa 10.10.2016 sa na našej škole uskutočnilo podujatie v rámci oslavy Európskeho dňa jazykov s názvom One world quiz show. Tento kvíz bol určený pre študentov 3. a 4. ročníka študijného odboru Obchodná akadémia a 2. ročníka študijného odboru Obchodná akadémia – bilingválne štúdium. Študenti súťažili v štvorčlenných tímoch v 8 kategóriách (Geografia, Dejepis, Anglické reálie, Veda a technika,….) a celá súťaž prebiehala

Veľtrh vysokých škôl

IMAG1481

Žiaci IV. C a IV. D triedy sa dňa 11. 10. 2016 zúčastnili pod vedením svojich triednych učiteliek Ing. Renáty Fojcíkovej a PaedDr. Kataríny Capákovej veľtrhu vysokých škôl. V priestoroch Národného tenisového centra mali vysoké školy pripravené prezentačné stánky, v ktorých ich zástupcovia informovali hostí veľtrhu o možnostiach štúdia na ich vysokej škole. Predstavili svoje

Best guest 2016

14500711_1116524598383879_8107287525453920267_o

Dňa 28.09.2016 sa vybraní žiaci našej školy zúčastnili podujatia s názvom Best guest s podtitulom Podnikavým patrí Európa. Beseda sa konala pri príležitosti predsedníctva SR v Rade EÚ a uskutočnila sa v priestoroch Fakulty riadenia a informatiky ŽU. V rámci tejto akcie vystúpili pred študentov 3 úspešní podnikatelia (p. Martin Adámek z INLOOPu, p. Vlasto Kocián z KROSu a p. Laco Heglas z EMTESTu) a rozprávali

Kurz interkultúrnej prípravy

erasmus

Od septembra 2016 niektorí učitelia vymenili miesto za katedrou za miesto v školskej lavici, nakoľko škola odštartovala kurz interkultúrnej prípravy pedagogických zamestnancov v rámci programu Erasmus+ a projektu s názvom „Zabezpečenie kvality vzdelávania v študijnom odbore 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické).  Interkultúrna príprava má pomôcť pedagogickým zamestnancom, ktorí sa zúčastnia vzdelávacích kurzov v Anglicku dostatočne sa pripraviť

Školské kolo v minifutbale chlapcov

WP_20160930_12_45_50_Pro

Dňa 30.9.2016 sa konalo školské kolo v mini futbale chlapcov. Zúčastnilo sa 7 družstiev. Víťazom sa stali chlapci v družstve 4.B. Blahoželáme.

Majstrovstvá sveta v mažoretkovom športe 2016

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Koncom septembra sa dve žiačky našej školy zúčastnili Majstrovstiev sveta v mažoretkovom športe 2016 ako členky súboru Žilinských mažoretiek Diana. Úspešne reprezentovali naše mesto v Chorvátskom meste Poreč. V kategórii veľká formácia baton senior si vybojovali prvé miesto a titul MAJSTER SVETA 2016 spomedzi 12 konkurenčných súborov. Mažoretky Diana taktiež súťažili v kategórii veľká formácia baton junior a tieto dievčatá sa

Školský turnaj v prehadzovanej

DSC_2875

V piatok 23.09.2016 sme zahájili premiérový prvý ročník školského turnaja v prehadzovanej. V skupine A si to medzi sebou rozdali žiačky z tried I.A, I.B, I.G a II.G. Po troch víťazstvách postúpili do finále dievčatá z II.G. Skupina B bola nabitá vyrovnanými výkonmi tried II.A, II.B, II.C a III.B. Nakoniec si vybojovali postup dievčatá z II.C. Druhácke finálové derby medzi „Céčkou“ a „Géčkou“ nakoniec

Aj my oslavujeme Európsky deň jazykov

IMAG1396

26. september je od roku 2001 vyhlásený za Európsky deň jazykov. V tento deň si pripomíname jazykovú rozmanitosť, ktorá vládne celej Európe. Každoročne sa konajú rôzne podujatia, súťaže a kvízy, vďaka ktorým majú ľudia možnosť zoznámiť sa so všetkými jazykmi, ktorými sa v Európe hovorí. V rámci sérii podujatí na našej škole, ktoré sú venované tomuto sviatku, sme dnešné hodiny anglického

Súťaž o najlepšiu esej – naši študenti zvíťazili

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Organizátorom súťaže o najlepšiu esej na tému „Čo sa stane s fotografiou na sociálnej sieti“ bol Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Súťaž bola vyhlásená pri príležitosti Dňa ochrany osobných údajov. Súťaž prebiehala od 29.01.2016 do 30.06.2016. Téma eseje je viac než aktuálna a preto naši študenti neváhali a zapojili sa do súťaže. Na základe vyhodnotenia sa víťaznou prácou

Členovia žiackej rady

PREDSEDA ŽIACKEJ RADY: Samuel Tiso 1. A – Vrábel Juraj 1. B – Vallo Denis 1. G – Hrošovský Tomáš 2. A – Čmelík Michal 2. B – Kubáň Benjamín 2. C – Lisková Laura 2. G – Švejdová Alexandra 3. A – Tiso Samuel 3. B – Grenčíková Natália 3. C – Kuzmová Ivona

Účelové cvičenie pre I. a II. ročník

WP_20160916_09_32_00_Pro

Aj v tomto roku v mesiaci september si žiaci OA rozširovali vedomosti zo zdravotnej výchovy, ekológie a pobyte v prírode.

Prvá etapa vzdelávania zamestnancov v rámci programu Erasmus+ úspešne za nami

erasmus-plus-logo

Od júna 2016  na Obchodnej akadémii v Žiline prebieha projekt s názvom „Zabezpečenie kvality vzdelávania v študijnom odbore 6317  M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické)“, na ktorého realizáciu bol škole schválený grant vo výške 28 625 EUR. Zapojenie Obchodnej akadémie v Žiline do tohto projektu je výsledkom dlhodobého zámeru školy rozvíjať komunikačné a sociálne zručnosti žiakov

Zoznam študentov I. A

Triedny učiteľ: Ing. Kubalová Blanka Zástupca: Mgr. Skotnická Janka Počet žiakov: 30, z toho chlapcov: 5 dievčat: 25 Benčová Natália(2. Skup.) Bíziková Paulína(1. Skup.) Cabadajová Mária(1. Skup.) Drdáková Natália(1. Skup.) Hulínová Silvia(1. Skup.) Juričková Martina(1. Skup.) Kavecká Nikola(1. Skup.) Kližanová Silvia(1. Skup.) Kolenčíková Katarína(1. Skup.) Koptáková Lucia(2. Skup.) Korbáš Matúš(1. Skup.) Králová Klaudia(1. Skup.) Kubová

Zoznam študentov I. B

Triedny učiteľ: Ing. Kapustová Silvia Zástupca: Ing. Hlačinová Andrea Počet žiakov: 29, z toho chlapcov: 10 dievčat: 19 Andelová Katarína(1. Skup.) Beniač Peter Vladimír(1. Skup.) Dávidík Jozef(1. Skup.) Dúcka Lucia(1. Skup.) Glasnáková Monika(1. Skup.) Hanuliaková Radka(1. Skup.) Horčičáková Lucia(2. Skup.) Janošíková Natália(1. Skup.) Jurčíková Lenka(2. Skup.) Kadáček Jozef(2. Skup.) Konštiak Richard(1. Skup.) Kubáňová Alexandra Magdaléna(1.

Zoznam študentov I. G

Triedny učiteľ: Ing. Cedzová Miriam Zástupca: Mgr. Rádiková Ivana Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 5 dievčat: 19 Bartová Martina(1. Skup.) Bedri Filip(1. Skup.) Brodková Kristína(2. Skup.) Cabadajová Daniela(1. Skup.) Doležalová Emma(1. Skup.) Dulinová Alexandra(1. Skup.) Fojcíková Daniela(1. Skup.) Gachová Mária(2. Skup.) Gecíková Zuzana(1. Skup.) Hajduchová Martina(1. Skup.) Harceková Veronika(1. Skup.) Hlačinová Terézia(1. Skup.) Hrošovský

Zoznam študentov II. A

Triedny učiteľ: Mgr. Konárik Ján Zástupca: Mgr. Baltová Jaroslava Počet žiakov: 28, z toho chlapcov: 5 dievčat: 23 Bočková Silvia(1. Skup.) Brozová Denisa(1. Skup.) Bukovinská Simona(2. Skup.) Čmelík Michal(2. Skup.) Daníšková Andrea(2. Skup.) Ďurcová Vanesa(1. Skup.) Görögová Soňa(1. Skup.) Hájovská Kristína(1. Skup.) Halfon Nikolas(2. Skup.) Kollárová Slávka(2. Skup.) Laščeková Klaudia(1. Skup.) Majerová Denisa(1. Skup.) Mičicová

Zoznam študentov II. B

Triedny učiteľ: Ing. Kolmanová Darina Zástupca: Ing. Kostolná Michaela Počet žiakov: 30, z toho chlapcov: 5 dievčat: 25 Balážová Barbora(1. Skup.) Behúňová Denisa(1. Skup.) Dolníková Vladimíra(1. Skup.) Dúhová Nina(1. Skup.) Gapová Patrícia(1. Skup.) Gazdíková Adriána(1. Skup.) Hanuliaková Adriána(2. Skup.) Hodásová Michaela(1. Skup.) Hudecová Anabela(1. Skup.) Chupáň Marek(1. Skup.) Jankula Martin(1. Skup.) Kašubová Miroslava(2. Skup.) Kavecká Dorota(1.