Projekt

 „Zabezpečenie kvality vzdelávania v študijnom odbore 6317  M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické)“ (Trvanie projektu:  01/06/2016 – 30/11/2017) Naša škola bola opäť úspešná a v rámci programu ERASMUS+ pre oblasť vzdelávania a odbornej Viac »

Hlásenie z misie v Banskej Bystrici

Čoskoro budeme oslavovať 72 rokov od začiatku najväčšieho slovenského vzoprenia sa proti vtedajšej spolupráci Slovenskej republiky a nacistického Nemecka, jeho okupačným silám a vojnovým zločinom, ktoré napáchalo. Pri tejto príležitosti a spomienke na Viac »

OAVOZA – Škola priateľská k deťom v školskom roku 2015/2016

Obchodná akadémia v Žiline sa v školskom roku 2015/2016 opäť zaradila medzi základné a stredné školy, ktoré získali titul „Škola priateľská k deťom“. Celoročný program organizácie UNICEF „Child Friendly School“ je postavený na myšlienke uplatňovania Dohovoru Viac »

Na akú prácu sa hodíš?

Občianska náuka v 2. ročníku štúdia na Obchodnej akadémii v Žiline oboznamuje žiakov s vybranými poznatkami zo všeobecnej psychológie, psychológie osobnosti a sociálnej psychológie. Vyučovanie je zamerané na sebapoznávanie a overenie získaných teoretických poznatkov Viac »

Znovu sme pomohli

V piatok 10. júna sa konala celoslovenská zbierka v rámci  DŇA BELASÉHO MOTÝĽA, ktorú každoročne uskutočňuje Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR. Tentokrát sa na nej podieľalo šesť dvojíc našich žiakov, ktorí v centre mesta, na Národnej Viac »

Exkurzia v LKW Walter

Žiaci tretieho ročníka III.A, III.B, a III.C sa zúčastnili dňa 19. apríla 2016 odbornej exkurzie v LKW Walter v Neudorfe pri Viedni. Organizátorkou a vedúcou podujatia bola pani profesorka PhDr. Anna  Buriličevová, ktorú sprevádzali pani zástupkyňa Viac »

Dodržiavanie ľudských práv v strednej škole

Ľudské práva charakterizujeme ako základné práva a slobody, ktoré patria každému človeku od narodenia bez ohľadu na jeho rasu, pohlavie, etnickú, národnostnú alebo štátnu príslušnosť. Pre zakotvenie ľudských práv a slobôd v povojnovej Európe mala Viac »

Náš prvý rok na OAVOZA

Obchodná akadémia v Žiline ponúka žiakom 8. a 9. ročníka základných škôl štúdium v päťročnom študijnom odbore 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické). Pri príležitosti ukončenia školského roka 2015/2016, kedy sme otvorili Viac »

Exkurzia na hrade Strečno

Hrad Strečno patrí medzi významné národné kultúrne pamiatky, ktoré sa nachádzajú v okolí Žiliny. Archeologické nálezy dokazujú, že hradná vyvýšenina bola obývaná už v 13. storočí. Prvá písomná zmienka sa datuje od Viac »

 

Projekt

erasmus-plus-logo

 „Zabezpečenie kvality vzdelávania v študijnom odbore 6317  M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické)“ (Trvanie projektu:  01/06/2016 – 30/11/2017) Naša škola bola opäť úspešná a v rámci programu ERASMUS+ pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy, Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov získala grant na realizáciu projektu s názvom  „Zabezpečenie kvality vzdelávania v študijnom odbore 6317  M 74

Členovia žiackej rady

PREDSEDA ŽIACKEJ RADY: Samuel Tiso 1. A – Vrábel Juraj 1. B – Vallo Denis 1. G – Hrošovský Tomáš 2. A – Čmelík Michal 2. B – Kubáň Benjamín 2. C – Lisková Laura 2. G – Švejdová Alexandra 3. A – Tiso Samuel 3. B – Grenčíková Natália 3. C – Kuzmová Ivona

Účelové cvičenie pre I. a II. ročník

WP_20160916_09_32_00_Pro

Aj v tomto roku v mesiaci september si žiaci OA rozširovali vedomosti zo zdravotnej výchovy, ekológie a pobyte v prírode.

Prvá etapa vzdelávania zamestnancov v rámci programu Erasmus+ úspešne za nami

erasmus-plus-logo

Od júna 2016  na Obchodnej akadémii v Žiline prebieha projekt s názvom „Zabezpečenie kvality vzdelávania v študijnom odbore 6317  M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické)“, na ktorého realizáciu bol škole schválený grant vo výške 28 625 EUR. Zapojenie Obchodnej akadémie v Žiline do tohto projektu je výsledkom dlhodobého zámeru školy rozvíjať komunikačné a sociálne zručnosti žiakov

Zoznam študentov I. A

Triedny učiteľ: Ing. Kubalová Blanka Zástupca: Mgr. Skotnická Janka Počet žiakov: 30, z toho chlapcov: 5 dievčat: 25 Benčová Natália(2. Skup.) Bíziková Paulína(1. Skup.) Cabadajová Mária(1. Skup.) Drdáková Natália(1. Skup.) Hulínová Silvia(1. Skup.) Juričková Martina(1. Skup.) Kavecká Nikola(1. Skup.) Kližanová Silvia(1. Skup.) Kolenčíková Katarína(1. Skup.) Koptáková Lucia(2. Skup.) Korbáš Matúš(1. Skup.) Králová Klaudia(1. Skup.) Kubová

Zoznam študentov I. B

Triedny učiteľ: Ing. Kapustová Silvia Zástupca: Ing. Hlačinová Andrea Počet žiakov: 29, z toho chlapcov: 10 dievčat: 19 Andelová Katarína(1. Skup.) Beniač Peter Vladimír(1. Skup.) Dávidík Jozef(1. Skup.) Dúcka Lucia(1. Skup.) Glasnáková Monika(1. Skup.) Hanuliaková Radka(1. Skup.) Horčičáková Lucia(2. Skup.) Janošíková Natália(1. Skup.) Jurčíková Lenka(2. Skup.) Kadáček Jozef(2. Skup.) Konštiak Richard(1. Skup.) Kubáňová Alexandra Magdaléna(1.

Zoznam študentov I. G

Triedny učiteľ: Ing. Cedzová Miriam Zástupca: Mgr. Rádiková Ivana Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 5 dievčat: 19 Bartová Martina(1. Skup.) Bedri Filip(1. Skup.) Brodková Kristína(2. Skup.) Cabadajová Daniela(1. Skup.) Doležalová Emma(1. Skup.) Dulinová Alexandra(1. Skup.) Fojcíková Daniela(1. Skup.) Gachová Mária(2. Skup.) Gecíková Zuzana(1. Skup.) Hajduchová Martina(1. Skup.) Harceková Veronika(1. Skup.) Hlačinová Terézia(1. Skup.) Hrošovský

Zoznam študentov II. A

Triedny učiteľ: Mgr. Konárik Ján Zástupca: Mgr. Baltová Jaroslava Počet žiakov: 28, z toho chlapcov: 5 dievčat: 23 Bočková Silvia(1. Skup.) Brozová Denisa(1. Skup.) Bukovinská Simona(2. Skup.) Čmelík Michal(2. Skup.) Daníšková Andrea(2. Skup.) Ďurcová Vanesa(1. Skup.) Görögová Soňa(1. Skup.) Hájovská Kristína(1. Skup.) Halfon Nikolas(2. Skup.) Kollárová Slávka(2. Skup.) Laščeková Klaudia(1. Skup.) Majerová Denisa(1. Skup.) Mičicová

Zoznam študentov II. B

Triedny učiteľ: Ing. Kolmanová Darina Zástupca: Ing. Kostolná Michaela Počet žiakov: 30, z toho chlapcov: 5 dievčat: 25 Balážová Barbora(1. Skup.) Behúňová Denisa(1. Skup.) Dolníková Vladimíra(1. Skup.) Dúhová Nina(1. Skup.) Gapová Patrícia(1. Skup.) Gazdíková Adriána(1. Skup.) Hanuliaková Adriána(2. Skup.) Hodásová Michaela(1. Skup.) Hudecová Anabela(1. Skup.) Chupáň Marek(1. Skup.) Jankula Martin(1. Skup.) Kašubová Miroslava(2. Skup.) Kavecká Dorota(1.

Zoznam študentov II. C

Triedny učiteľ: Ing. Jamborová Ľubica Zástupca: Mgr. Mošatová Adriana Počet žiakov: 28, z toho chlapcov: 5 dievčat: 23 Alieshkov Daniil Oleksandrovič(2. Skup.) Bálintová Andrea(1. Skup.) Binčáková Dana(2. Skup.) Bochničková Nikola(1. Skup.) Brezinová Barbora(2. Skup.) Czelisová Eva(1. Skup.) Ďungelová Petra(1. Skup.) Francová Nikola(1. Skup.) Gavulová Tatiana(2. Skup.) Gondášová Dominika(2. Skup.) Halagan Jakub(2. Skup.) Halúsková Kristína(1. Skup.) Hanuliaková

Zoznam študentov II. G

Triedny profesor: PaedDr. Kulichová Lenka Zástupca: Mgr. Hubená Martina Počet žiakov: 29, z toho chlapcov: 1 dievčat: 28 Bajzová Laura(2. Skup.) Bartek Matej(2. Skup.) Beliančinová Marcela(2. Skup.) Beniačová Janka(2. Skup.) Beňová Laura(1. Skup.) Biriczová Andrea(1. Skup.) Danišková Daniela(1. Skup.) Franeková Adriána(1. Skup.) Gabajová Andrea Jana(2. Skup.) Harangozová Simona(1. Skup.) Hrnková Aneta(2. Skup.) Chabadová Alžbeta(2. Skup.)

Zoznam študentov III. A

Triedny profesor: Mgr. Ďuríková Monika Zástupca: Mgr. Koštialová Mária Počet žiakov: 29, z toho chlapcov: 8 dievčat: 21 Brezničan Filip(1. Skup.) Bzdylová Lucia(2. Skup.) Cabalová Nikola(2. Skup.) Ďurajka Jakub(2. Skup.) Forbaková Nicol(1. Skup.) Gaňová Denisa(1. Skup.) Grečnárová Adriána(2. Skup.) Chovanec Václav(1. Skup.) Klandúch Roman(1. Skup.) Korenčik Marek(1. Skup.) Kotúčová Katarína(1. Skup.) Kubová Monika(2. Skup.) Laceková

Zoznam študentov III. B

Triedny profesor: Mgr. Adamík Juraj Zástupca: Ing. Mikáčová Anna Počet žiakov: 26, z toho chlapcov: 9 dievčat: 17 Bičan Matej(1. Skup.) Budai Ivan(1. Skup.) Cudráková Radka(1. Skup.) Ďuranová Natália(1. Skup.) Džanajová Darina(1. Skup.) Frolová Simona(2. Skup.) Gábel Lukáš(2. Skup.) Gaššová Henrieta(2. Skup.) Grenčíková Natália(1. Skup.) Hrankayová Veronika(1. Skup.) Hrobárik Dávid(2. Skup.) Chupáň Andrej(1. Skup.) Kováčiková

Zoznam študentov III. C

Triedny profesor: Mgr. Hlivják Valentín Zástupca: Mgr. Lacková Katarína Počet žiakov: 31, z toho chlapcov: 9 dievčat: 22 Bajcárová Michaela(1. Skup.) Bieliková Natália(2. Skup.) Cabadajová Silvia(1. Skup.) Drndová Veronika(2. Skup.) Dubcová Mária(2. Skup.) Ďungelová Alexandra(1. Skup.) Fujáková Alexandra(2. Skup.) Habláková Mária(1. Skup.) Hlaváčová Andrea(1. Skup.) Horníková Romana(2. Skup.) Janovčík Martin(1. Skup.) Kubíková Natália(2. Skup.) Kuzmová

Zoznam študentov IV. A

Triedny profesor: Ing. Pevná Janka Zástupca: Mgr. Ftoreková Eva Počet žiakov: 26, z toho chlapcov: 4 dievčat: 22 Absolonová Anna Vladimíra(1. Skup.) Benko Matúš(1. Skup.) Dubeňová Andrea(1. Skup.) Ďuriníková Simona(1. Skup.) Ďurinová Andrea(1. Skup.) Gachová Dominika(1. Skup.) Chrapčiak Erik(1. Skup.) Jánošíková Martina(1. Skup.) Jasenovcová Kristína(2. Skup.) Jelušová Michaela(2. Skup.) Kmecová Simona(1. Skup.) Kubová Denisa(2. Skup.)

Zoznam študentov IV. B

Triedny profesor: PhDr. Drizgová Anna Zástupca: Ing. Kochláňová Dagmar Počet žiakov: 27, z toho chlapcov: 7 dievčat: 20 Bajzová Michaela(1. Skup.) Brezovský Marek(1. Skup.) Brodňanová Veronika(1. Skup.) Delinčák Jakub(2. Skup.) Ďurajková Zuzana(1. Skup.) Hrabošová Natália(1. Skup.) Hreusíková Natália(1. Skup.) Kašiarová Natália(1. Skup.) Kavecká Romana(2. Skup.) Koptáková Zuzana(2. Skup.) Králiková Lucia(1. Skup.) Mazúrová Alžbeta(2. Skup.) Pániková

Zoznam študentov IV. C

Triedny profesor: Ing. Fojcíková Renáta Zástupca: Ing. Konečná Katarína Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 5 dievčat: 18 Bachoriková Lenka(1. Skup.) Bednárik Jakub(1. Skup.) Bobčíková Eva(2. Skup.) Cabadajová Natália(2. Skup.) Cigániková Júlia(1. Skup.) Cvachová Mária(2. Skup.) Filipová Alžbeta(2. Skup.) Frnčová Zuzana(2. Skup.) Gabaj Martin(1. Skup.) Chupačová Adriana(1. Skup.) Kačmár Viktor(2. Skup.) Klimeková Veronika(1. Skup.) Knopová

Zoznam študentov IV. D

Triedny profesor: PaedDr. Capáková Katarína Zástupca: Ing. Križová Oľga Počet žiakov: 27, z toho chlapcov: 5 dievčat: 22 Baránková Silvia(1. Skup.) Beliančinová Michaela(2. Skup.) Cimermanová Margita(2. Skup.) Dingová Erika(1. Skup.) Haššová Katarína(1. Skup.) Chlapíková Nikola(2. Skup.) Kocúrová Barbora(2. Skup.) Kollárová Simona(1. Skup.) Kováčová Adriána(2. Skup.) Krč Vladimír(1. Skup.) Lukáčová Martina(2. Skup.) Maceášiková Miroslava(2. Skup.) Macek Jakub(1.

Chránené heslom: Vstupný test ANJ 1. ročník

Článok nemá zhrnutie, pretože je chránený.

Grafický plán školy

Grafický plán školy v pdf formáte.

Školský poriadok

Riaditeľka školy v súlade s § 153 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva tento školský poriadok, ktorý bol prerokovaný v rade školy, v pedagogickej rade a bol konzultovaný zo žiackou školskou radou a rodičovskou radou. Čl. 1 Úvodné ustanovenia (1)

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu

01. 09. 2016 Začiatok školského roku 05. 09. 2016 Začiatok vyučovania v 1. polroku (pondelok) 06. 09. 2016 Externá časť MS zo SJL (utorok) 07. 09. 2016 Externá časť MS z ANJ (streda) 14. 09. 2016 MS v mimoriadnom skúšobnom období -praktická časť (streda) 19. 09. 2016 MS v mimoriadnom skúšobnom období -ústna časť (pondelok)

Maturitné skúšky

Dokumenty o maturitných skúškach: na stránke nucem.sk/maturita v časti dokumenty (Národný ústav certifikovaných meraní) Platná legislatíva: školský zákon 245/2008 – vybrané časti v pdf vyhláška 318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách – vybrané časti v pdf Zadania esejí, slohov, testov s kľúčami odpovedí, cieľových požiadaviek –> na stránkach www.nucem.sk/maturita v časti dokumenty a www.matura.sk/maturitne-testy . Na stredných odborných školách maturitnú skúšku

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O MS pre 1. ročník

Na stredných odborných školách maturitnú skúšku tvoria štyri predmety: slovenský jazyk a literatúra SJL cudzí jazyk CJ teoretická časť odbornej zložky TČOZ (skladá sa z odborných ekonomických predmetov: ekonomika a podnikanie, úvod do makroekonómie, právna náuka, tovaroznalectvo, hospodárska geografia a odborné voliteľné predmety) praktická časť odbornej zložky PČOZ (skladá sa z predmetov: účtovníctvo, cvičenia z účtovníctva, administratíva a korešpondencia, aplikovaná

Telefonické kontakty

Riaditeľka školy: Ing. Pevná Ľubica 7075911 Zástupkyne školy: Ing. Berešíková Marta 7075926 Mgr. Eliášová Andrea 7075913 JUDr. Tomaníčková Jana 7075913 Výchovný a karérový poradca: Ing. Kolmanová Darina 7075929, 7075922 Sekretariát školy: Sidorová Mária 7075910 Ekonómka školy: Baránková Alexandra 7075912 Účtovníčka školy: Frývaldská Alena 7075927 Ústredňa: Babišová Eva 7075920 Mgr. Adamík Juraj 7075921 Mgr. Baltová Jaroslava 7075917

Predstavenie zamestnancov Obchodnej akadémie

Vedenie školy Riaditeľka školy: Ing. Ľubica Pevná Zástupkyne riaditeľky: pre technicko-ekonomické činnosti: Ing. Marta Berešíková pre všeobecnovzdelávacie predmety: Mgr. Andrea Eliášová pre odborné predmety: JUDr. Jana Tomaníčková Výchovný poradca: Ing. Darina Kolmanová Koordinátorka prevencie: Mgr. Janka Skotnická Kariérový poradca: Ing. Darina Kolmanová Koordinátorka žiackej rady: PaedDr. Lenka Kulichová Predmetové komisie: P.č. Názov predmetovej komisie Predmety