Čo sa u nás deje...

Rekonštrukcia

Aside

OZNÁMENIE

20. 10. 2014 začína rekonštrukcia spojovacej chodby
medzi hlavnou a vedľajšou budovou Obchodnej akadémie v Žiline, Veľká okružná 32.
Zamestnanci a žiaci školy boli poučení a oboznámení
s pravidlami a opatreniami na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia,
ako aj s organizačným zabezpečením prevádzky školy počas rekonštrukčných prác (príloha).
Predpokladaná doba realizácie je od 20. 10. 2014 do 19. 11. 2014.

Exkurzia v ČOV v Hornom Hričove

I-B

Dňa 8., 15. a 16. októbra 2014 sa žiaci 1. ročníka zúčastnili exkurzie v Čističke odpadových vôd (ČOV) v Hornom Hričove pod vedením p. učiteliek Ing. Balčákovej, PaedDr. Kulichovej, Ing. Mojžišovej a p. učiteľa Mgr. Adamíka. Exkurzia bola organizovaná v … Čítať viac

Exkurzia – Burza cenných papierov v Bratislave

CAM03051

Dňa 17. októbra 2014 sa žiaci štvrtého ročníka voliteľného predmetu Bankovníctvo zúčastnili odbornej exkurzie do Bratislavy pod vedením učiteliek tohto predmetu – Ing. Dariny Kolmanovej a Ing. Renáty Fojcíkovej. Konkrétne navštívili Burzu cenných papierov, v ktorej si vypočuli odborné odprezentovanie … Čítať viac

Odborná exkurzia v Kremnici

20121019_112946[1]

Dňa 2. októbra 2014 sa študenti tretieho ročníka voliteľného predmetu BANKOVNÍCTVO zúčastnili odbornej exkurzie do Múzea NBS a mincovne pod vedením p. učiteliek Ing. Renáty Fojcíkovej a Ing. Dariny Kolmanovej. V Múzeu NBS sme si vypočuli veľmi pútavý výklad pani … Čítať viac

Univerzitné štúdium v zahraničí

DSCN4351

Agentúra InterStudy poskytuje poradenské služby v oblasti jazykového, stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania v zahraničí. Na Slovensku zastupuje vyše tridsať zahraničných štátnych univerzít a niekoľko súkromných vzdelávacích inštitúcií. Dňa 2. októbra 2014 sme privítali na Obchodnej akadémii v Žiline pána Ing. Milana Chovanca – zástupcu agentúry … Čítať viac

Testovanie profesijnej orientácie žiakov 4. ročníka

Testovanie 3

Testovanie profesijnej orientácie žiakov 4. ročníka Obchodnej akadémie v Žiline prispieva ku zvýšeniu úspešnosti uplatnenia absolventov študijného odboru 6317 6 (6317 M) obchodná akadémia na trhu práce. Mnohí žiaci po vyhodnotení psychologickej diagnostiky profesijnej orientácie prehodnotili svoj pohľad na voľbu budúceho … Čítať viac

Absolventská miera nezamestnanosti – 10,2 %

amn2

Obchodná akadémia v Žiline (so študijným odborom 6317 6 obchodná akadémia) mala v mesiaci september 2013 najnižšiu absolventskú mieru nezamestnanosti (12,0 %) medzi obchodnými akadémiami v Žilinskom kraji. V mesiaci máj 2014 dosiahla absolventská miera nezamestnanosti hodnotu 10,2 %. Štatistický výstup Ústredia … Čítať viac

Vzdelávanie pedagógov v oblasti rozvíjania čitateľskej gramotnosti

mpc

Obchodná akadémia v Žiline nadviazala v školskom roku 2013/2014 spoluprácu s Metodicko-pedagogickým centrom v Bratislave pri realizácii vzdelávacích programov kontinuálneho vzdelávania zamestnancov školy v rámci národného projektu ESF „Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov“.  V mesiaci september 2014 sa záujemcovia z radov pedagogických zamestnancov školy zúčastnili vzdelávacieho … Čítať viac

O čom podnikanie vlastne je?

papagajos

Predmet Cvičná firma praktikum je voliteľným predmetom v 3. a 4. ročníku. Cvičná firma je špecifická organizačná forma vyučovania, ktorá simuluje prácu v reálnej firme, je mostom medzi teóriou a praxou a súčasne prípravou na podnikanie. Podporuje rozvoj kľúčových kvalifikácií, … Čítať viac

Ako vyplniť prihlášku na vysokú školu?

1

Tlačivo ŠEVT „Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalárske – prvý stupeň alebo spojené – prvý a druhý stupeň v jednom celku“ (ďalej len „prihláška“) je určené pre záujemcov o štúdium na vysokých školách v Slovenskej republike, ktorí nepodávajú prihlášku na vysokoškolské … Čítať viac