Analýza práce

jobs

Žiaci tretieho ročníka pracovali na projekte s názvom „ANALÝZA PRÁCE“. Preukázali zručnosť vypracovať OPIS PRACOVNÉHO MIESTA a ŠPECIFIKÁCIU POŽIADAVIEK NA ZAMESTNANCA podľa zadanej pracovnej pozície. V zadaniach boli tieto pracovné pozície: kuchár, učiteľka materskej školy, letuška, SBS-kár, recepčná. Žiaci v opise práce uviedli – charakteristiku práce, základné pracovné povinnosti, miesto výkonu práce, vybavenie pracoviska, bezprostrední nadriadení a spolupracovníci, osobné kontakty,

Návšteva základných škôl

navsteva-zakladnych-skol-20161122_113405

V priebehu mesiaca november sme zavítali so zástupcami žiakov bilingválneho štúdia – Laurou Bajzovou a Matejom Bartekom na niektoré vybrané školy v Žilinskom kraji. Žiakom základných škôl sme sa snažili priblížiť podmienky štúdia v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia ako i v študijnom odbore 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické). Úvodné prestavenie sa v anglickom jazyku, žiakov základných

Exkurzia Space Discovery – Bratislava

Exkurzia-Space-Discovery6

Dňa 16.11.2016 sme sa my, študenti I.A a I.B triedy obchodnej akadémie zúčastnili exkurzie Space Discovery v Bratislave. Výstava bola veľmi zaujímava. Všetci sme mali možnosť vidieť stovky exponátov  mapujúcich vývoj pilotovaných kozmických letov od začiatku až po dnešok. Mali sme možnosť vidieť viac ako 200 originálnych exponátov z vesmírnych misií USA a ZSSR, reálne modely rakiet , raketoplánov a 

Prijímacie skúšky z ANJ – ukážkové testy

Prijímacie skúšky – bilingválne štúdium – ukážkový test vo formáte pdf

Návšteva Informačného centra EUROPE DIRECT v Žiline

SONY DSC

V mesiaci november žiaci 3. ročníka mali možnosť navštíviť Europe Direct centrum v Žiline. Informačné centrum Europe Direct Žilina patrí do celoeurópskej siete informačných centier pod jednotným názvom Europe Direct. Informačná sieť Europe Direct pokrýva územie celej Európskej únie. Informačné centrum slúži pre občanov ako kontaktný bod v otázkach súvisiacich s Európskou úniou s cieľom zlepšovať komunikáciu medzi

Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dňa 15.11.2016 prebehlo na našej škole školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Zúčastnili sa ho žiaci druhého  až štvrtého ročníka v počte 29 prihlásených. Organizáciu olympiády zabezpečili  PhDr. A. Drizgová a Mgr. E. Ftoreková. Žiaci boli rozdelení do dvoch kategórií: I. kategória – 2A – žiaci prvého a druhého ročníka a II. kategória – 2B – žiaci tretieho a štvrtého ročníka.

Záložka do knihy spája slovenské školy….

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila  pre stredné školy 5. ročník celoslovenského projektu   „Záložka do knihy spája slovenské školy“, s podtitulom „Knihy rozprávajú príbehy“. I tento školský rok 2016/2017 – čiže už piaty krát  sme sa zapojili aj my. Cieľ projektu už všetci poznáme –  nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh.

Rok čitateľskej gramotnosti

dav

Ministerstvo školstva SR v rámci Národnej stratégie zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti vyhlásilo školský rok 2016/2017 za Rok čitateľskej gramotnosti.  Nesie sa v duchu hesla  „Myslenie je pohyb“. Pri jeho tvorbe vychádzalo z idey, že čítanie je pohyb myšlienok a jeho rozvoj je spojený aj s pohybom tela. Športové aktivity neprinášajú iba pozitívne účinky na telesný rozvoj a zdravie. Šport

Zumba maratón 2016

zumba-2016--WP_20161118_09_06_36_Pro

Dňa 18.11.2016 sa konal štvrtý ročník maratónu v tanci Zumba. Zúčastnilo sa 40 dievčat. V rytme tanca si súťažiace  preverili svoju kondíciu a tanečnú zručnosť na kroky, ktoré precvičovali tanečnice Mariana Turská a Ivana Valíčková. Na 1. mieste sa umiestnila Patricia Gápová a hneď za ňou Diana Pažická, Adriána Hanuliaková. Blahoželáme.

Olympiáda v anglickom jazyku

IMG_0019

Vo štvrtok 14.11,.2016 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Do súťaže sa prihlásilo 48 študentov, ktorí pracovali v dvoch skupinách pod vedením vyučujúcich anglického jazyka Ing. Miriam Cedzovej a Ing. Kataríny Konečnej. Súťažiaci si preverili svoje vedomosti a preukázali jazykové zručnosti a kompetencie v rôznych úlohách. Najúspešnejší riešitelia písomnej časti

Imatrikulácia prvákov

DSC_0001

Každý rok sa na našej škole organizuje slávnostná imatrikulácia prvákov. Ani tento rok nebol výnimkou. Tohtoročná imatrikulácia sa niesla v znamení hesla: „Škola – náš druhý domov“ alebo „Home sweet home“. Pre všetkých zúčastnených z toho vyplynula povinnosť obliecť sa ležérne, prísť v pyžamách alebo v teplákoch. Kto nezareagoval na túto výzvu, čakal ho trest.  Ale toto nebola jediná

Naši absolventi sa uplatnia aj v zahraničí

Obchodná akadémia, Veľká okružná v Žiline pripravuje absolventov, ktorí sú schopní uplatniť sa nielen na slovenskom, ale aj na zahraničnom trhu. Už niekoľko rokov  vedenie školy a predmetová komisia nemeckého jazyka spolupracuje  so špedičnou firmou – koncernom LKW WALTER centrála Viedeň. Firma sa zaoberá prepravou kompletných nákladov v rámci celej Európy. Pre žiakov Obchodnej akadémie, Veľká okružná

Neoceniteľný príspevok

20161108_122533

Každý rok v tomto období prebieha akcia Študentská kvapka krvi, ktorej sa naši študenti pravidelne zúčastňujú. Hneď po jesenných prázdninách, v stredu 2.novembra 2016, sa 14 dobrovoľných darcov z 3. a 4.ročníka stretlo pri vstupnej bráne FNsP v Žiline a sprevádzaní koordinátorkou prevencie Mgr. J. Skotnickou prešli do budovy Národnej transfúznej služby. Tam vyplnili dotazníky darcov, podstúpili úvodné vyšetrenie

oavoza-den-otvorenych-dveri-2016

Ist Deutsch eine schwere Sprache? Je nemčina ťažká?

Je-nemcina-tazka-IMG_3505-tit

Seminár učiteľov nemeckého jazyka pod týmto názvom sa konal na Obchodnej akadémii, Veľká okružná 32, v Žiline dňa 2. 11. 2016. Seminára sa zúčastnili vyučujúce nemeckého jazyka na obchodnej akadémii PhDr. A. Drizgová, Mgr. E. Ftoreková a PhDr. A. Buriličevová spolu s 34 učiteľmi z celého stredného Slovenska. Rekordná účasť učiteľov je dôkazom toho, aké aktuálne je vyučovanie nemeckého

pIšQworky 2016 – oblastné kolo

DSC01158

Dňa 8. novembra 2016 sa v budove našej Obchodnej akadémie v Žiline uskutočnilo oblastné kolo 9. ročníka majstrovstiev škôl v piškvorkách – pIšQworky 2016. Našu školu reprezentovali 3 tímy s názvami OAVOZA 1, OAVOZA 2 a Ekonomické hlavičky v zložení: OAVOZA 1: Michal Čmelík Kapitán Michaela Mravcová Člen Petra Vráblová Člen Adriána Šeligová Člen Annamária Synáková Člen

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti

, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školského zariadenia za školský rok 2011/2012. Dňa 23. 11. 2011 schválil Žilinský samosprávny kraj správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Obchodnej akadémie, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina za školský rok 2010/2011 (§ 3 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej

Testovanie čitateľskej gramotnosti

testovanie-citatelskej-gramotnosti-20161104_110447

Dni 21.10. a 04.11. žiaci 4. ročníka využili na priebežné školské testovanie z čitateľskej gramotnosti. Testovanie sa uskutočnilo v systéme e-test, ktoré pripravil Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. Test čitateľskej gramotnosti v trvaní 80 minút obsahoval 60 úloh zameraných na priebežné overenie úrovne nadobudnutých  vedomostí a kompetencií žiakov. Aj napriek tomu, že test sa žiakom zdal pomerne náročný, konštatovali časový

Bankári nesklamali

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dňa 26. 10. 2016 sa uskutočnilo stretnutie bankárov III. B a C triedy pod vedením Ing. Renáty Fojcíkovej so žiakmi VIII. B triedy CZŠ R. Zaymusa. Bankovnícky workshop na tému PENIAZE otvorila pani riaditeľka Ing. Ľubica Pevná. Ako aj predchádzajúca skupina bankárov III. A a žiakov VIII. A    riešili úlohy z pripraveného scenára /viď

Prijímacie skúšky z MAT – testy

Prijímacie skúšky z MAT – ukážkové testy: Prijímacie skúšky v školskom roku 2012 / 2013 Prijímacie skúšky v školskom roku 2013 / 2014 Prijímacie skúšky v školskom roku 2014 / 2015 Prijímacie skúšky v školskom roku 2015 / 2016

Exkurzia vo Volkswagene

dav

Naša trieda III. C a III. B  sa  v  pondelok 24. 10. 2016  zúčastnila  exkurzie vo výrobnom poniku Volkswagen v Bratislave s pani profesorkou Križovou a pani profesorkou Mikáčovou. Dozvedeli sme sa veľa nových informácií o výrobnom postupe áut a ako to vo Volkswagene funguje. Boli sme rozdelení do troch  skupín a mohli si pozrieť ako sa skladá auto, z čoho pozostáva motor,

Bankári učia žiakov základnej školy

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dňa 21. októbra 2016 sa bankári III. A triedy Obchodnej akadémie pod vedením Ing. Renáty Fojcíkovej stali učiteľmi v oblasti finančnej gramotnosti.  Žiakom základnej školy R. Zaymusa z VIII. A s pani učiteľkou Mgr. Jankou Bálintovou odovzdali svoje vedomosti o vývoji peňazí, ochranných prvkoch bankoviek, o minciach… Pracovali podľa časového harmonogramu v štyroch skupinách. Farba

Plavecká štafeta 100 m voľný spôsob

WP_20161018_11_20_42_Pro

Dňa 18.10.2016 sa žiaci našej školy zúčastnili XIX. ročníka festivalu ” Dni nádeje” a v plaveckej štafete 100 m voľný spôsob náš žiak Denis Vallo obsadil veľmi pekné II. miesto. Blahoželáme.

Exkurzia v ČOV v Hornom Hričove

cov3

V dňoch 12. –  14.októbra 2016 sa žiaci  1.  a 2. ročníka OA  zúčastnili exkurzie v Čističke odpadových vôd (ČOV) v Hornom Hričove pod vedením p. učiteliek Ing. Hlačinovej, PaedDr. Kulichovej, Ing. Kubalovej a Ing. Kapustovej. Exkurzia bola organizovaná v rámci predmetu Tovaroznalectvo. Keďže sa žiaci v rámci tohto predmetu s princípom fungovania čističky odpadových vôd oboznámili len

Návšteva Southamptonu

20161010_114110

Návšteva Southamptonu v rámci programu ERASMUS+ pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy, Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov V rámci spolupráce s partnerskými organizáciami Bell Educational Services Ltd a International Study Programmes, ktoré si škola vybrala najmä na základe osobných odporúčaní spokojných účastníkov jednotlivých kurzov a ich medzinárodnej reputácie v poskytovaní odborných kurzov pre učiteľov, sa  jedenásť pedagogických