Domov KONTAKTY

Návšteva zo Štátnej jazykovej školy v Žiline

Keďže našich „bilingvalistov“ čaká budúci školský maturitná skúška v anglickom jazyku na úrovni C1, dňa 9. apríla do triedy IV.G zavítala riaditeľka Štátnej jazykovej školy v Žiline – PhDr. Miroslava Gajdošová, ktorá žiakom poskytla cenné informácie o možnosti absolvovať základnú štátnu jazykovú skúšku, prípadne odbornú štátnu jazykovú skúšku na jazykovej škole. Štátna jazyková škola v Žiline má dlhoročnú tradíciu,  na trhu vzdelávania pôsobí už vyše 50 rokov a poskytuje svojim študentom kvalitné vzdelávacie kurzy v anglickom, nemeckom, ruskom, talianskom, francúzskom, ale i španielskom jazyku. Žiakov zaujímala najmä otázka náročnosti testov z anglického jazyka a tiež rozdiely a výhody medzi získaním štátnej jazykovej skúšky a certifikátu z anglického jazyka. P. riaditeľke ďakujeme za návštevu a odbornú prezentáciu. Súčasne našim „bilingvalistom“ držíme palce pri maturitnej skúške a v prípade, že sa rozhodnú pracovať na sebe viac,  tiež úspešné absolvovanie jazykových skúšok.