Domov KONTAKTY

Súťaž „Mladý Európan 2019“

Dňa 11. apríla sa žiaci Paulína Bizíková z III.A triedy ,Nicol Kubalová a Tomáš Hrubjak z III.G triedy zúčastnili regionálneho kola súťaže s názvom „Mladý Európan 2019“, ktorá je určená pre študentov stredných škôl. Išlo o 14. ročník vedomostnej súťaže, ktorý pozostával z troch kôl. Súčasne podmienkou pre účasť v regionálnej súťaži bolo odovzdanie stručného projektu o krajine aktuálne predsedajúcej Rade Európskej únie. Prvé kolo súťaže tvoril písomný vedomostný test o Európskej únii, pozostávajúci z otázok z oblasti histórie, geografie, politiky, ekonomiky. V druhom kole mali súťažné tímy za úlohu správne vyplniť jazykovú krížovku a určiť jej tajničku. Aj napriek tomu, že náš tím nezvíťazil, za zmienku určite stojí skutočnosť, že po prvom kole vedomostnej súťaže sa naši žiaci umiestnili na 5.mieste. V každom prípade sme spoločne strávili jedno veľmi príjemné dopoludnie. Naše poďakovanie patrí celému tímu Europe direct centra v Žiline, zamestnancom Univerzitnej knižnice v Žiline a už teraz sa tešíme na ďalší ročník súťaže.

Autor článku: JUDr. Jana Tomaníčková