Domov KONTAKTY

Celoslovenské kolo olympiády Mladý účtovník 2019

Naše maturantky, Zuzana Ondrejíčková zo IV. C a Denisa Brozová zo IV. A sa 16. apríla 2019, deň pred praktickou časťou maturitnej skúšky zúčastnili celoslovenského kola olympiády Mladý účtovník 2019.

Riešili účtovné prípady v 5 rozdielnych účtovných jednotkách zameraných na rôznorodé činnosti. Príklady boli pripravované Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov Bratislava a spoločnosťou Kros Žilina.

Cieľom súťaže je zvýšiť prestíž účtovníctva na stredných školách.

Naše žiačky sa síce neumiestnili na prvých 3 priečkach, no i tak patria medzi 15 najlepších účtovníkov z radu žiakov na Slovensku.
Odniesli si finančnú odmenu spolu s diplomom. Pevne verím, že v budúcnosti budú ich kroky smerovať práve k účtovníckej problematike.

Srdečne blahoželáme!

Ing. Lenka Synáková