Domov KONTAKTY

3. stretnutie bankárov na ZŠ

Dňa 10. apríla 2019 bankári IV. A triedy s vyučujúcou predmetu Ing. Renátou Fojcíkovou ukončili vzdelávanie ôsmakov CZŠ R. Zaymusa v oblasti finančnej gramotnosti. Témou 3. stretnutia boli vkladové a úverové produkty komerčných bánk. Bankári vysvetlili svojim „žiakom“ problematiku s pomocou vytvorených učebných pomôcok a hneď si testom overili, či všetko bolo pochopené správne. Hra „nebo – peklo“ spestrila vyučovací proces – každé číslo obsahovalo otázku a po jej správnom zodpovedaní mohli tímy vyfarbiť políčka s daným číslom. Výsledok maľovanej hádanky bol znak eura. Na záver stretnutia všetci vyplnili test označený sovičkou, v ktorom boli otázky zo všetkých troch stretnutí. Na našu radosť mnohé testy dopadli na 100 %. Vyvrcholením celého vzdelávania bolo odovzdávanie certifikátov, ktoré jednotlivé tímy – červených, modrých, žltých a zelených – spolu s gratuláciou dali do rúk žiakom VIII. A triedy. Atmosféra bola veľmi príjemná – pracovná aj zábavná. Presvedčte sa v obrazovej galérii!

Ing. Renáta Fojcíková vyučujúca bankovníctva