Domov KONTAKTY

Návšteva NR SR a prehliadka čokoládovne Hauswirth

Dňa 26. 04. 2019 sme triedy 3. A a 3. B absolvovali odbornú exkurziu do Bratislavy, aby sme navštívili  Národnú radu Slovenskej republiky a známu čokoládovňu Hauswirth v Rakúsku.

Po príchode na miesto sme mohli vidieť krásny výhľad na Bratislavu a pred budovou Národnej rady SR sme si na pamiatku urobili pár spoločných záberov. Dozvedeli sme sa  veľa užitočných informácií. Prekvapením pre nás bolo, že väčšia časť Národnej rady SR sa nachádza v podzemí. Aj napriek tomu, že v tento deň neprebiehalo žiadne rokovanie, mali sme možnosť stretnúť pána poslanca Milana Laurenčíka, ktorý nás po celý čas prehliadky sprevádzal. Vďaka pánovi poslancovi  sme mali tiež možnosť  dostať sa do miestností a priestorov, do ktorých obyčajne verejnosť nemá prístup . Celá NR SR bola prísne strážená a monitorovaná kamerovým systémom. Pán poslanec bol veľmi príjemný a celá prehliadka sa nám skutočne páčila. Taktiež nás sprevádzal zamestnanec NR SR p. Adamišin, ktorého výklad bol zaujímavý a s nadšením nám o všetkom porozprával.  Nezabudol aj na „pikošku“, akou bola napríklad návšteva Petra Sagana.  Z Národnej rady SR sme sa presunuli do čokoládovne Hauswirth, kde nám premietli video, ktoré nám priblížilo spôsob výroby čokolády. Potom sme si mohli pozrieť výrobňu a nakoniec v obchode konečne niečo ochutnať.  Veľkí maškrtníci si mohli aj nakúpiť rôzne čokoládové dobroty.  Ďakujeme p. zástupkyni Tomaníčkovej za organizáciu odbornej exkurzie a tiež ďakujeme našim triednym pani učiteľkám Kubalovej a Hlačinovej za jej  realizáciu.

Kolektív 3. A