Finále Ekonomickej olympiády – celoslovenské kolo

Bratislava, 25. 4. 2019

Dňa 25.4.2019 sa študentky M. Kupčuliaková zo IV.B triedy a D. Brozová zo IV.A triedy zúčastnili na finále Ekonomickej olympiády v Bratislave, ktoré zorganizovalo združenie INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz.

Do celoslovenského kola postúpilo 50 najlepších žiakov zo všetkých kútov Slovenska a v areáli Ekonomickej univerzity si opäť merali svoje sily pri písomnom teste. Len 10 najlepších riešiteľov mohlo postúpiť do ústneho kola, z ktorého odborná porota vybrala troch víťazov. Dostali hodnotné ceny – notebook, mobilný telefón a elektronickú čítačku kníh, avšak ani ostatní žiaci neodišli naprázdno a obdržali knižné ceny.

Program celej akcie bol veľmi náročný a okrem zaujímavej prednášky a zábavného kvízu prebehol krst novej učebnice „Ekonómia v 31 hodinách“.

Dievčatá na ceste sprevádzala p.učiteľka K. Janeková, pri štúdiu im pomáhala p.učiteľka A. Hlačinová. Študentky dosiahli obrovský úspech, keďže sa prebojovali medzi 50 najlepších mladých ekonómov spomedzi takmer 5300 žiakov z celého Slovenska.

Spracovala Mgr. Ing. Katarína Janeková