Domov KONTAKTY

Naša študentka na MESTSKEJ HRE TRANS PRESS 2013

„Staňte sa novinárom nášho „Cezhraničného kuriéra“ a presvedčte sa, čo ste schopní urobiť, aby ste získali informácie. Pre najlepších máme tablety!“

Práve táto veta zarezonovala v mysli našej študentky Nikoly JÁNOŠÍKOVEJ z 3. C, ktorá sa bez váhania so svojím kamarátom prihlásila na hru TRANS PRESS 2013.

Všetko to začalo v sobotu 22. 6. 2013 na Mariánskom námestí. O 10.00 hod. sa hráči vybavení novinárskymi preukazmi, mapou a ešte nekompletným prvým číslom novín Cezhraničný kuriér vydali na cestu mestom. Ich cieľom bolo získať chýbajúce informácie do „Kuriéra“ a nájsť časti redakčného archívu.

Počas päťhodinovej hry čakalo na „novinárov“ 40 úloh. Dodatočné úlohy dostávali počas trvania hry priamo SMS správami. Za vykonané úlohy namiesto bodov hráči získavali alebo strácali eurozloté – spoločnú cezhraničnú menu vytvorenú pre potreby hry. Prostredníctvom zábavy sa dozvedeli, ako sa v priebehu posledných rokov zmenilo poľsko-slovenské pohraničie vďaka európskym fondom a aké atrakcie tu pribudli.

Výsledok závisel od rýchlosti a dôvtipu tímu, no zišli sa aj informácie o regióne a obyčajné šťastie.

A kto získal najviac eurozlotých v čo najkratšom čase? Naša študentka – Nikola. Domov si odniesla nielen špeciálne ocenenie, ale aj nový tablet.

Srdečne blahoželáme!