Domov KONTAKTY

Matematická olympiáda Pangea

Pangea je celoeurópska matematická olympiáda pre žiakov základných a študentov stredných škôl, ktorú na Slovensku organizovala spoločnosť Bystra Education, s.r.o. so sídlom v Bratislave.

Hlavným cieľom olympiády je zvýšiť záujem študentov o matematiku a zdokonaliť ich logické myslenie. Pangea je matematická súťaž, ktorej sa študenti môžu zúčastniť zadarmo a pritom majú možnosť získať štedré odmeny. Najlepší riešitelia postupujú na celoeurópske finále v hlavnom meste Nemecka, ktoré bude prebiehať od 13. do 17. mája 2013. Samotné veľké finále sa uskutoční 16. mája 2013. Študentov čaká bohatý kultúrny program, pričom všetky náklady spojené s celoeurópskym finále hradí organizátor olympiády (doprava, ubytovanie, strava atď.).

Dňa 21. marca 2013 sa aj naši študenti 3. ročníka zúčastnili matematickej olympiády Pangea. Celkovo sa súťaže aktívne zúčastnilo 5008 študentov. Najlepšie sa z našich tretiakov sa umiestnili:

  • Martin Lukáč z III. C – 134. miesto
  • Tomáš Kubala z III. C – 394. miesto