Konferencia k projektu Comenius – školské partnerstvá

Dňa 9. marca 2015 sa na našej škole konalo záverečné vyhodnotenie projektu Comenius – školské partnerstvá. Žiaci, ktorí boli zapojení v tomto projekte, prezentovali jednotlivé aktivity, ktoré počas trvania projektu pripravovali, riešili a zároveň predstavili finálny výstup v podobe internetovej stránky http://www.oavoza.sk/turecko/.

Projekt Comenius – školské partnerstvá bol založený na medzinárodnej spolupráci s partnerskou školou Şehitkamil Hatice Mustafa Gencten Ticaret Meslek Lisei v tureckom Gaziantepe a trval 2 roky (2013-2015). Do projektu bolo zapojených 20 žiakov 3. ročníka (v tomto čase už 4. ročníka), ktorých úlohou bolo spoločne s tureckými študentami riešiť jednotlivé aktivity a zadania. Išlo napríklad o tvorbu prezentácií, esejí, záložiek. Súčasťou projektu boli aj výmenné pobyty našich žiakov a učiteľov v Turecku a tureckých učiteľov a žiakov na Slovensku. Záverečným spoločným výstupom bola tvorba internetovej stránky, ktorá ponúka všetky informácie o tomto projekte.

Vďaka takýmto aktivitám mali žiaci možnosť zdokonaliť sa nielen v anglickom jazyku, ale aj získať nové skúsenosti, poznatky a spoznať novú kultúru a ľudí.

Mgr. Katarína Capáková