Domov KONTAKTY

FINANAČNÁ OLYMPIÁDA 2014/2015

Srdečne blahoželáme!

FINANČNÁ OLYMPIÁDA 2014/2015

postup do celoslovenského finálového kola

Študenti našej školy sa zúčastnili v dňoch 19. 11. 2014 – 23. 01. 2015 I. otvoreného kola finančnej vedomostnej súťaže – Finančná olympiáda, ktorú organizuje Nadácia Partners, Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava.

Na základe oznámenia usporiadateľa postúpili do II. kola vedomostnej súťaže títo študenti:

Michal Raab, IV. D – pod vedením Ing. Križovej
Adriana Pažičanová, IV. D – pod vedením Ing. Križovej
Michaela Tomaščová, IV. D – pod vedením Ing. Križovej
Erika Ondáková, IV. D – pod vedením Ing. Križovej
Veronika Pekárová, IV. A – pod vedením Ing. Vepřekovej
Natália Halková, IV. C – pod vedením Ing. Synákovej

II. kolo tejto súťaže prebiehalo od 16. 02. 2015 do 27. 03. 2015.

Do celoslovenského kola postúpili dve študentky zo IV. D – Erika Ondáková a Adriána Pažičanová – pod vedením vyučujúcej Ing. Oľgy Križovej.

III. finálové kolo súťaže pozostáva z 13 testových otázok, 7 slovných úloh a prípadových štúdií z oblasti hospodárenia, finančných produktov a finančného trhu.

Budete držať palce koncom apríla v III. finálovom kole v Bratislave!!!!