Domov KONTAKTY

iBobor 2018

Hlavným cieľom súťaže iBobor je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor. Viac informácií nájdete na stránke ibobor.sk.

V tomto školskom roku 2018/2019 sa na Slovensku zapojilo do súťaže 77 928 súťažiacich z 979 škôl.

V utorok 13. novembra 2018 súťažili Seniori – študenti 3. a 4. ročníka. Spolu 11 študentov z 3. B sa snažilo ukázať, že je v nich skrytý usilovný a inteligentný bobrík. Najlepšie výsledky v kategórii Junior mali nasledovní žiaci:

Meno a priezvisko, trieda Dosiahnutý výsledok
Andrej Szabó, 3. B 33,68 bodov, 44. percentil
Lucia Horčičáková, 3. B 32,34 bodov, 41. percentil
Andrej Mihálik, 3. B 29,68 bodov, 36. percentil

Vo štvrtok 15. novembra 2018 súťažili Juniori – študenti 1. a 2. ročníka. Spolu 18 študentov z 1. A a 1. B sa snažilo ukázať, že je v nich skrytý usilovný a inteligentný bobrík. Najlepšie výsledky v kategórii Junior mali nasledovní žiaci:

Meno a priezvisko, trieda Dosiahnutý výsledok
Lucia gavendová, 1. B 42,69 bodov, 52. percentil
Nikola Ďuranová, 2. A 40,03 bodov, 46. percentil
Aneta Mičúchová, 2. A 37,67 bodov, 40. percentil
Karolína Ondrišková, 1. A 37,67 bodov, 40. percentil

 
Úspešným študentom srdečne blahoželáme!