Domov KONTAKTY

Po 4x začíname vzdelávať!

20. novembra 2018 pani riaditeľka Ing. Ľubica Pevná otvorila a zároveň privítala všetkých prítomných na 4. ročníku finančnej gramotnosti, kde žiaci bankovníctva III. B triedy OA sú v roli učiteľov a „učia“ žiakov VIII. A triedy CZŠ R. Zaymusa.

Pod taktovkou Ing. Renáty Fojcíkovej prebiehalo stretnutie na tému vývoja peňazí, ochranných prvkov bankoviek, tému mincí… Žiaci pomocou ppt prezentácií na tabletoch sprístupnili všetky témy a tak urobili učenie zaujímavejšie a ľahšie zapamätateľné. Na skutočných bankovkách žiakov naučili rozoznávať ich ochranné prvky a museli zvládnuť pomenovať nominálnu hodnotu mince podľa jej hrany so zaviazanými očami. Všetky informácie, ktoré im bankári odovzdali, museli zúročiť na konci workshopu v teste. Vzdelávanie bolo doplnené aj tajničkou z pojmov v oblasti finančnej gramotnosti. Veľmi zaujímavou aktivitou bolo pozorovanie bankoviek pod UV lampou.

Pevne veríme, že atmosféra, ktorá bola vytvorená, bude aj na budúcom stretnutí.

Obrazová fotogaléria svedčí o tom, že spoločne strávený čas bol skutočne plný pohody.

Ing. Renáta Fojcíková
lektor vzdelávania