Domov KONTAKTY

Fake News – online diskusia Európskeho parlamentu

Ako rozlíšiť dezinformáciu a pravdu?

Dňa 15. 3. 2021 sa žiaci III. G, III. H, IV. G a IV. H zúčastnili na online diskusii, ktorej cieľom bolo informovať mladých ľudí o práci s informáciami a rozšíriť obzory mediálnej gramotnosti.

V programe diskusie sa objavili aj zástupcovia z radov politikov ako Lucia Ďuriš Nicholsonová (poslakyňa EP) a Vladimír Bilčík (poslanec EP), ktorí sa s rozširovaním dezinformácií stretli v praxi alebo sa ich terčom stali sami.

Hoaxy alebo konšpiračné teórie sú najčastejšie formy dezinformácií, s akými sa môžeme stretnúť na sociálnych sieťach. Niektoré sú vytvorené s cieľom pobaviť sa, iné zas s cieľom pošpiniť niečiu reputáciu alebo resp. niekoho zámerne zdiskreditovať. Sú to nepravdivé informácie  prispôsobené na šírenie sa medzi ľuďmi, podmienené najčastejšie  strachom a v podstate sa stávajú cielenou manipuláciou. Častým úmyslom tvorcov dezinformácií je tiež ovplyvniť politické, etnické, rasové postoje ľudí.

Občas je náročné zorientovať sa v spleti informácií a aj pri tej najväčšej obozretnosti sa stane človeku, že jednoducho naletí. Preto je dôležité pri práci s informáciami uplatňovať staré známe: „Dvakrát meraj, raz rež.“

Linda Chebeňová, IV. H