Domov KONTAKTY

1. kolo olympiády Mladý účtovník

23. marca 2021 sa i napriek uzatvoreniu škôl a prechodu na dištančné vzdelávanie od októbra  2020 uskutočnil 23. ročník súťaže Mladý účtovník. Prvýkrát v histórii sa uskutočnil v online prostredí. Aby toho nebolo málo, prihlásilo sa najviac súťažiacich spomedzi všetkých ročníkov. Z obchodnej akadémie Žilina sa prihlásili do súťaže 3 žiačky. Usilovne sa venovali ekonomickým a účtovným témam. Otázky online kola boli zahalené rúškom tajomstva. Nik netušil, aké otázky budú v 1. kole.

Otázky o programe?

Otázky ekonomické?

Otázky z účtovníctva?

Veľkou motiváciou však bolo umiestniť sa medzi 30 naj, čím by žiačky boli prijaté na Fakultu riadenia a informatiky v Žiline, prípadne na Ekonomickú univerzitu v Bratislave.

Vrhli sa teda do súťaže plné síl a očakávaní. Obchodnú akadémiu zastupovali žiačky Daniela Cabadajová, Zuzana Gecíková a Patrícia Lietavcová z V. G.

Na krásnom 5. mieste sa umiestnila Daniela Cabadajová. Zuzane a Patrícii patrí poďakovanie za účasť. Dievčatám držíme palce pri prijímacích skúškach na vysoké školy. Verím, že vedomosti i skúsenosti zo súťaže a prípravy využijú i v ďalších rokoch štúdia.

V 2. kole držíme Daniele palce!

Ing. Lenka Synáková