Domov KONTAKTY

Exkurzia vo firme LKW WALTER očami žiakov

Je streda, 24. apríla 2013 a my tretiaci sme práve odcestovali  na exkurziu do firmy LKW-WALTER, ktorá sídli vo Viedni. Ani sme sa nenazdali a už nás vítali zamestnanci LKW. Previedli nás cez areál  a hneď  nasledovala krátka prezentácia o firme. Dozvedeli sme sa, čím sa zaoberajú a čo vyžadujú od svojich zamestnancov. Po prezentácii sme sa rozdelili do skupín a každá skupina sa presunula na jedno oddelenie. Či už to bolo Česko-Slovensko-Maďarské oddelenie, Nemecko-Slovensko-České oddelenie a mnoho ďalších. Tam nám vždy jeden zo zamestnancov opísal svoj pracovný deň alebo porozprával o tom, čo je na práci v LKW-Walter zaujímavé a čo firma ponúka svojim zamestnancom. Pri rozprávaní týchto kladných stránok nám padla sánka. Nepoznám žiadnu firmu, v ktorej by sa tak dôkladne starali o svojich zamestnancov. Poskytujú bývanie na internáte priamo vo Viedni, pomáhajú im zlepšovať sa v cudzích jazykoch, a to zďaleka nie je všetko. Neskôr sme sa presunuli do budovy, kde nás čakalo chutné občerstvenie. Po naplnení prázdnych žalúdkov nás čakalo ďalšie prekvapenie. Príhovor pána Gassa v nemčine J a diskusia. Žiaľ, potom sa naša exkurzia vo firme  skončila.

To ale nekončil náš deň D. Povedali sme si, že keďže do Viedne nechodíme každý deň, využijeme to a navštívime Schönbrunn. Niektorí si prezreli interiér, iní obdivovali krásu zámku zo zakvitnutých záhrad. Ani sme sa nenazdali a už na nás čakal autobus, pripravený na odchod do Žiliny.

Na záver už len toľko, že som sa rada zúčastnila tejto exkurzie, pretože nie každý má možnosť zo školy navštíviť firmu, ktorá nám ponúka prax, pracovné miesto, či brigádu. Veď aj sám pán Gass povedal: ,,Tým, že chodíte na Obchodnú akadémiu, máte 50% šancu pracovať v LKW-Walter.“

V mene všetkých zúčastnených tretiakov ďakujem pani prof. Buriličevovej za ochotu pri organizovaní exkurzie.

J. M.