Domov KONTAKTY

Exkurzia v Kremnici očami študentov

Na našej exkurzii – žiakov s voliteľným predmetom BANKOVNÍCTVO – v Kremnici, ktorá sa uskutočnila dňa 19. 10. 2012 pod vedením p. profesorky Kolmanovej a p. profesorky Fojcíkovej, sme sa dozvedeli mnoho nových informácii.

Ako prvú sme navštívili Múzeum NBS s viac ako tisícročnou históriou baníctva v Kremnici. Tu sme mohli vidieť zbierku rôznych mincí, medailí, pamätných mincí a kremnické klenoty. Najviac nás zaujala napodobenina zlatej tehly s váhou140 kgzlata, čo bola ročná produkcia baní v Kremnici.

Taktiež nás naša sprievodkyňa zaviedla do spodného suterénu budovy, kde boli jednotlivé typy historických banských štôlni. Tu boli vystavené rôzne banícke pracovné nástroje, banícke vozíky a pod.

Ako druhú sme navštívili Mincovňu v Kremnici. Vstupenkou pre nás bola minca žltého kovu vyrazená v Kremnici. V tejto mincovni sa uskutočňuje spracovanie mincových zliatín a razba mincí.

Mincovňa ma vyčlenený priestor – starú raziareň – kde sú vystavené rôzne historické stroje na razbu mincí. Zaujímavosťou tejto starej raziarne je, že doteraz sa na jednotlivých strojoch razia pamätné mince.

Tak isto sme tu videli výstavu rôznych medailí ( ako napr. medaile vyrobené pri príležitostí Majstrovstiev sveta v hokeji 2012) alebo najväčšiu medailu vyrazenú v Mincovni Kremnici.

V roku 2008 vyrazila Mincovňa Kremnica vtedy nové slovenské euromince, tie už boli vyrobené v novej modernej raziarni. Táto ,,nová raziareň“ je sprístupnená verejnosti ako súčasť expozície. Aj my ako návštevníci sme mali možnosť sledovať proces razenia mincí. Boli to konkrétne mince pre Guatemalu.

 Bankári,  III. E