Deň profesie v Bytči

Dňa 18. januára 2016 Základná škola Eliáša Lániho a Základná škola Ulica mieru v Bytči pod záštitou primátora mesta Bytča Bc. Miroslava Minárčika usporiadali 1. ročník podujatia „Dni profesie v Bytči“. Školy, vrátane našej, dostali priestor na svoju prezentáciu a poskytnutie informácií o jednotlivých odboroch, možnostiach štúdia pre uchádzačov o štúdium z radov žiakov základných škôl. Počas podujatia prebiehala spoločná centrálna prezentácia jednotlivých škôl prostredníctvom dataprojektora. Deň profesie bol určený pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl v pôsobnosti ako i v okolí mesta Bytča. Akcie sa zúčastnilo cca 300-350 žiakov 8.-9. ročníka základných škôl. Žiaci prejavili veľký záujem o náš študijný odbor 6317 M obchodná akadémia, ako aj o študijný odbor 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické).

Zoznam zúčastnených škôl:

  • Obchodná akadémia ŽA          Súkromná umelecká škola ŽA
  • Gymnázium BY                                SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku ŽA
  • Súkromná SOŠ BY                           SOŠ Pruské
  • Stredná zdravotnícka škola ŽA      SOŠ stavebná ŽA
  • SOŠ elektrotechnická ŽA                Hotelová akadémia ŽA
  • SOŠ strojnícka PB                            SOŠ internátna ŽA
  • Súkromné gymnázium ŽA              Obchodná akadémia PB