Domov KONTAKTY

Daňové pojmy inak!

Sprístupňovanie daňovej sústavy sa v II. B triede realizovalo aj formou zážitkového vyučovania. Základné a vedľajšie daňové pojmy vyučujúca predmetu Ekonomika a podnikanie Ing. Renáta Fojcíková napísala na karty. Trieda bola rozdelená do štyroch skupín. Vyučujúcou boli vyslovené charakteristiky jednotlivých daňových pojmov a žiaci museli určiť pojem, ktorého charakteristiku počuli. Ak sa medzi kartami nenachádzal daný pojem, napísali ho do notesu v mobile – ktorý predložili na kontrolu, či určili správne. Žiaci sa stali aj zúčtovateľmi dane – vyplnili tlačivo Ročného zúčtovania dane a tak si reálne osvojili činnosť platiteľa dane.

Ing. Renáta Fojcíková
vyučujúca predmetu