Domov KONTAKTY

Prednáška zamestnanca banky

Žiaci voliteľného predmetu BANKOVNÍCTVO tretieho ročníka si vypočuli pútavú prednášku pána Martina Andela, špecialistu EFT POS zo Všeobecnej úverovej banky. Téma prednášky bola ÚVERY. Žiaci sa dozvedeli veľa odborných skutočností, ktoré úzko súvisia s úverovou činnosťou banky. Boli im sprostredkované zaujímavé informácie o rôznych druhoch úverov – napr. kontokorentné úvery, spotrebné úvery, hypotekárne úvery, povolené prečerpanie na účte klienta banky či o kreditnej karte. Veľmi ochotne boli zodpovedané všetky otázky, ktoré sa položili. Prednáška bola prínosom pre bankárov a tiež vyučujúce predmetu – Ing. D. Kolmanovú a Ing. R. Fojcíkovú.

Ing. Renáta Fojcíková