Domov KONTAKTY

Čo nás čaká v decembri

03. – 07. 12. Odborná prax 4.ročník
04., 11., 18.12. Charitatívna akcia: Zdravé deti chorým
04. – 18. 12. Zbierka hračiek a kníh pre detské oddel. nemocnice
06. 12. (8.30-10.30) Športový deň – hokejový turnaj
06. 12. (12.30-15.00) Deň otvorených dverí
06. 12. o 15.30 Rodičovské združenie
10. – 14. 12. Preteky v písaní na stroji- II. – IV.roč.
11.12. Olympiáda NEJ – školské kolo
11.12. Olympiáda ľudských práv – školské kolo
20.12. Slávnostné ukončenie kalendárneho roka
21.12. Slávnostná akadémia: OAVOZA hľadá talenty
december Besedy podľa harmonogramu vých.poradcu a koordinátorky prevencie
24.12.-07.01. Vianočné prázdniny
08.01. Začiatok vyučovania po prázdninách