Domov KONTAKTY

Ako na klimatickú zmenu prakticky?

Profesijný rast v každom povolaní je nesmierne dôležitý, preto sa aj naši učitelia pravidelne zúčastňujú rôznych seminárov, konferencií a v poslednom období najmä webinárov. V rámci predmetovej komisie odborných predmetov je súčasťou učebných osnov predmetu Tovaroznalectvo aj ochrana životného prostredia, recyklácia a ďalšie témy týkajúce sa úspory energií a ochrany Zeme. Priamym dôsledkom znečisťovania planéty sú aj klimatické zmeny, ktoré môžeme pozorovať v posledných rokoch čoraz častejšie. Táto problematika bola témou odbornej konferencie, ktorú dňa 30. 9. 2021 zorganizovala Zelená škola. Program konferencie bol naozaj bohatý – môžete si ho sami pozrieť tu: https://zelenaskola.sk/wp-content/uploads/2021/07/Ako-na-klimaticku-zmenu-prakticky_POZVANKAaPROGRAM.pdf

V rámci konferencie vystúpil napr. europoslanec Michal Wiezik, primátor mesta Hlohovec Miroslav Kollár, avšak najviac ma zaujala prednáška učiteľky Dagmar Balalovej, ktorá rozprávala o konkrétnych opatreniach na zníženie uhlíkovej stopy na gymnáziu v Púchove. Boli odprezentované mnohé praktické aktivity škôl alebo samospráv, ktoré sú príkladom pre ostatné mestá.

Mgr. Ing. Katarína Janeková