Zoznam študentov IV. G

Triedny učiteľ: Mgr. Adriana Mošatová

Zástupca: Alan J. Davis

Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 4 dievčat: 18

 1. Bačíková Martina
 2. Bielik Alexander
 3. Čibenková Barbora
 4. Drbulová Lívia
 5. Ďuríková Veronika
 6. Hikaníková Veronika
 7. Holienčíková Andrea
 8. Hrabovská Sofia
 9. Kaňová Terézia
 10. Komžíková Beáta
 11. Kostolná Lucia
 12. Košťálová Tamara
 13. Kotercová Michaela
 14. Kováčik Andrej
 15. Maceková Tereza
 16. Milová Ema
 17. Oginská Sára
 18. Olejárová Tatiana
 19. Paulíny Tomáš
 20. Turjak Tomáš
 21. Virdzeková Zuzana
 22. Zuščáková Nina