tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Zoznam študentov IV. G

Triedny profesor: PaedDr. Lenka Kulichová

Zástupca: Mgr. Monika Ďuríková

Počet žiakov: 28, z toho chlapcov: 1 dievčat: 27

 1. Bajzová Laura (2. skup.)
 2. Beliančinová Marcela (2. skup.)
 3. Beniačová Janka (2. skup.)
 4. Beňová Laura (1. skup.)
 5. Biriczová Andrea (1. skup.)
 6. Danišková Daniela (1. skup.)
 7. Franeková Adriána (1. skup.)
 8. Gabajová Andrea Jana (2. skup.)
 9. Hrnková Aneta (2. skup.)
 10. Chabadová Alžbeta (2. skup.)
 11. Chudá Katarína (1. skup.)
 12. Jedlička Matej (2. skup.)
 13. Kocúrová Simona (2. skup.)
 14. Kothajová Laura (1. skup.)
 15. Krajíčková Aneta (1. skup.)
 16. Králiková Nina (2. skup.)
 17. Mahútová Lucia (2. skup.)
 18. Majeriková Martina (2. skup.)
 19. Majchráková Zuzana (2. skup.)
 20. Michalíková Zuzana (1. skup.)
 21. Paúrová Marianna (1. skup.)
 22. Pechotová Petra (1. skup.)
 23. Sakalová Stanislava (2. skup.)
 24. Šechná Milada (1. skup.)
 25. Šenkárová Petra (1. skup.)
 26. Švejdová Alexandra (2. skup.)
 27. Večeřová Viktória (2. skup.)
 28. Zelinková Izabela (1. skup.)