Domov KONTAKTY

Zachráňme planétu – trieďme odpad

Každý Slovák vyprodukuje ročne 290 kg komunálneho odpadu, čím spoločne   vytvoríme každý rok cca 1,6 milióna ton komunálnych odpadkov, z čoho iba necelých 10 až 20% sa úspešne využije ako druhotná surovina.

Naši študenti 1.A a 1.B na predmete tovaroznalectve sa zamýšľali týmto celosvetovým problémom vo svojich vlastných projektoch. Práca žiakov v skupinkách bola veľmi nápaditá formou prezentácii. Taktiež  aj naša škola sa podieľa na triedení odpadu do farebných nádob, umiestnených v triedach a spoločných chodbách.

Prieskumy ukázali, že 80% z toho, čo dnes väčšinou vyhadzujeme ako nepotrebné, by sme ešte vedeli bez problémov využiť. Aj riadené skládky odpadov predstavujú z dlhodobého hľadiska vážnu hrozbu pre životné prostredie a samozrejme aj naše zdravie. 

Preto hlavná myšlienka efektívneho hospodárenia s odpadom je jeho minimalizácia, znovu používanie, separácia odpadu a využívanie tak vzniknutých druhotných surovín.

Ing. Andrea Hlačinová