Domov KONTAKTY

Exkurzie v Metsä Tissue Žilina pokračujú

Aj v školskom roku 2019/2020 sa naši druháci zo študijného odboru Obchodná akadémia a tretiaci zo študijného odboru Obchodná akadémia – bilingválne štúdium zúčastnili na odborných exkurziách v Metsä Tissue Žilina, kde sa dozvedeli mnoho praktických informácií o výrobnom procese. Počas exkurzií žiakov sprevádzali naši učitelia Renáta Fojcíková, Janka Pevná a Lukáš Vartiak.

Tešíme sa na ďalšie exkurzie v tomto podniku aj v nasledujúcom školskom roku.

Viac informácií o Metsä Tissue Žilina nájdete na https://www.metsatissue.com/en/AboutUs/Operations-in-Slovakia/Slovensko/Pages/default.aspx