Domov KONTAKTY

Úspechy našich študentov v šk. roku 2005 / 2006

Olympiáda mladý účtovník – krajské kolo

2. miesto Z. Ilovská 4.A – postúpila do celoštátneho kola
17. miesto M. Pravda 4.A

Stredoškolská odborná činnosť – okresné kolo

1. miesto G. Masárová 3.B – Vyšívanie
2. miesto Z. Hajasová 3.C – Umelecká tvorba v mojom rodisku
1. miesto N. Szabová 3.A – Vyučovací proces

– všetky práce postúpili vo svojich kategóriách do krajského kola

Hviezdoslavov Kubín – regionálne kolo

1. miesto S. Mazáková 3.B

Olympiáda mladý účtovník – školské kolo

1. miesto M. Pravda 4.A – posúpil do krajského kola
2. miesto Z. Ilovská 4.A – postúpila do krajského kola
3. miesto M. Šupej 3.F

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

poézia

1.-2. miesto Racková 3.C,D. Hrubjaková 3.F
3. miesto L. Dobrucká 1.A

próza

1. miesto S. Mazáková 3.B
2. miesto M. Bálintová 1.B
3. miesto Weisová 1.A

vlastná tvorba

B. Hradský 3.F

Stredoškolská odborná činnosť – školské kolo

E. Markulčková 3.A – Využívanie digitálnej technológie pri likvidácii poistných udalostí na motorových vozidlách
G. Masárová 3.B – Vyšívanie
Z. Hajasová 3.C – Umelecká tvorba v mojom rodisku
N. Szabová 3.A – Vyučovací proces

– tieto práce postúpili do okresného kola

Olympiáda v ANJ – školské kolo

kategória A 1. a 2. ročník
1. miesto L. Galus 1.E
2. miesto M. Turčan 1.A
3. miesto P. Hrin 2.A
kategória B 3. a 4. ročník
1. miesto M. Szaboóvá 4.D
2. miesto J. Chodelka 3.A
3. miesto D. Valica 4.E

Školské preteky v písaní na stroji

1. miesto M. Rádik 3.F 349
2. miesto P. Vepřek 3.A 329,8
3. miesto M. Šupej 3.F 327,9

Olympiáda ľudských práv – školské kolo

1. miesto D. Líšková 4.D
2. miesto D. Kačeniarová 4.A
3. miesto J. Hanakovič 3.A

Otázniky histórie – 1. kolo

M. Krajčíková 2.C
D. Šimová 2.C