Účasť na Česko – Slovenskom ekonomickom a podnikateľskom fóre

Pri príležitosti stého výročia vzniku prvej Československej republiky sa 4. júna v Žiline konalo Česko – Slovenské ekonomické a podnikateľské fórum. Toto podujatie bolo zamerané na bilaterálne rokovania českých a slovenských podnikov a organizácií. Pozvánku dostala aj Obchodná akadémia, ktorú reprezentovali žiaci III.G v sprievode učiteľa EKP Lukáša Vartiaka. Vypočuli sme si množstvo zaujímavých prednášok významných českých a slovenských osobností, medzi ktorými bol aj Ivan Gašparovič – prezident SR v rokoch 2004-2014 a Lívia Klausová – veľvyslankyňa ČR v Bratislave. Práve z prednášky pána prezidenta sme si odniesli podnetnú myšlienku: „Musíme vzdelávať kreatívne a ku kreativite.“