Domov KONTAKTY

Olympiáda ľudských práv

Dňa 01. decembra 2017 sa konal 20. ročník školského kola Olympiády ľudských práv.

Žiaci v prvej časti absolvovali  20-minútový e-learningový test, ktorý bol zameraný na vedomosti o našich základných právach, príkladoch ich porušovania v praxi; na vedomosti o inštitúciách, ktoré sa venujú problematike ľudských práv a poskytujú rôzne mechanizmy ich ochrany a na rôzne iné témy so zistením všeobecno-vedomostného prehľadu žiakov 3. ročníka v tejto oblasti.

V ďalšej časti, žiaci sa vyjadrovali k otázke dodržiavania, resp. porušovania práva na súkromie v súčasnosti a tiež uviedli návrhy na prípadné riešenia tohto problému. Vo svojich písomných prejavoch, žiaci často vyjadrili názor, že v súčasnej dobe je právo na súkromie dodržiavané len čiastočne, najmä vzhľadom na obrovský vplyv internetu a sociálnych sietí a zamýšľali sa nad možnosťami ako uchrániť svoje súkromie v tomto virtuálnom svete. Mnohé z príspevkov boli veľmi podnetné a hodné zamyslenia sa, či naozaj stačí zákon a tresty na riešenie tohto problému, alebo či riešenie tohto problému nemáme tak trochu v rukách aj my, keď začneme k ochrane svojho súkromia pristupovať zodpovednejšie.

Výhercami tohtoročného kola Olympiády, s najväčším počtom bodov v teste a s úspešným písomným prejavom sa stali:

  1. miesto – Michal Čmelík (III.A)
  2. miesto – Marcela Beliančinová (III.G)
  3. miesto – Marianna Kupčuliaková (III.B)

autor článku            

JUDr. Jana Tomaníčková