Domov KONTAKTY

OAVOZA v pohybe

Akcia s názvom „OAVOZA v pohybe“ sa niesla v súťaživom duchu. Nedá sa povedať, že počasie bolo práve najkrajšie. Zima, dážď a vietor nás sprevádzali počas dňa.

Ráno sme sa všetci zišli na školskom ihrisku. Pre nás, študentov I. a II. ročníka, bol už pripravený program. Tí športovo zdatnejší sa zúčastnili „zumba maratónu“. Ostatní „dobývali pevnosť OA“ na stanovištiach plnením veselých ale aj logických hier, ktoré im pripravili naši vyučujúci. Za každú vyriešenú úlohu získavali body pre svoju triedu. Každý chcel vyhrať, pretože výhra stála za to.

Keď už bolo všetko pripravené, mohli sme začať. Zástupcovia tried sa rozostúpili na ihrisku spolu s inštruktorkou zumby. Tá nás najskôr učila iba kroky. Neskôr prišlo aj vyraďovanie. Keď vám jedna z našich profesoriek položila ruku na plece, znamenalo to, aby ste opustili priestor. Jasný signál toho, že sa „nechytáte“. Tempo bolo rýchle, kroky boli pre niektorých náročné a našej kondičke dali zabrať. Postupne ľudí ubúdalo a my sme sa blížili k cieľu. Každý povzbudzoval tých svojich.

Ku koncu sa nám rozpršalo. Museli sme tancovať aj na daždi. Nie že by tanec s dažďom nebol lákavý, ale „Let´s dance“ to práve nebol. Niektorí ledva lapali po dychu a so zapýrenou tvárou sa nevedeli dočkať konca. Spolu s dievčatami sa do maratónu zapojili aj dvaja účastníci – chlapci, ktorí sa úspešne prebojovali až do cieľa.

Postupne maratón vrcholil. Už vydržať iba poslednú pesničku a môžeme si povedať, že patríme k tým úspešnejším. Prišiel koniec, potlesk, radosť a útek do školy. Premoknutí a zmordovaní sme čakali na výsledky, ktoré mali odznieť v školskom rozhlase.

Usadili sme sa do tried, zatiaľ čo naši profesori sčítavali body. My sme už netrpezlivo čakali. Zrazu sa ozval hlas v rozhlase. Najprv sa vyhodnotili najlepšie tri účastníčky zumby. Na treťom mieste sa umiestnila Marieta Zemánková z I. B, na druhom Veronika Kučesová z II. A a na prvom mieste Ľudmila Žeriavová z II. B.

Potom nasledovalo celkové vyhodnotenie tried. Chvíľku napätie a už to začalo: „Na treťom mieste sa umiestnila trieda I. B, na druhom mieste II. A a na prvom mieste sa umiestnila trieda II. E!“ Výskot, radosť, skákanie, nadšenie, objímanie. Takto sme oslávili prvenstvo. A našou cenou bol „deň voľna“.

Tento deň bol príjemným spestrením všedných školských dní. Veľká vďaka patrí našim pedagógom, ktorí sa podieľali na realizácii tejto akcie. A pochvala pre naše dve profesorky, pani Kostolnú a pani Bušovú, ktoré „zumbovali“ spolu s nami. A my dúfame, že takéto akcie budú na našej škole častejšie.

 Jana Mišiaková, II. E