Domov KONTAKTY

Návšteva Informačného centra EUROPE DIRECT v Žiline

V mesiaci november žiaci 3. ročníka mali možnosť navštíviť Europe Direct centrum v Žiline. Informačné centrum Europe Direct Žilina patrí do celoeurópskej siete informačných centier pod jednotným názvom Europe Direct. Informačná sieť Europe Direct pokrýva územie celej Európskej únie. Informačné centrum slúži pre občanov ako kontaktný bod v otázkach súvisiacich s Európskou úniou s cieľom zlepšovať komunikáciu medzi inštitúciami EÚ a jej občanmi. V informačnom centre Europe Direct Žilina mali žiaci možnosť získať potrebné informácie a odpovede na otázky týkajúce sa Európskej únie zamerané na migračnú krízu, na prácu, štúdium, cestovanie, nakupovanie, pobyt a podnikanie v EÚ. Okrem aktuálnych informácií si tí šikovnejší odniesli aj ceny, ktoré získali za preukázanie svojich znalostí vo vedomostnom kvíze zameranom na problematiku Európskej únie.

Vďaka za príjemne strávený čas, cenné informácie a spoluprácu patrí p. riaditeľovi Ing. Jánovi Kirnágovi, MBA a p. Ing. Brokešovej a tešíme sa na stretnutie aj v budúcnosti.

Kontakt na Informačné centrum EUROPE DIRECT v Žiline:

Adresa: Dolný Val 37, 010 01 Žilina

Tel. kontakt: 041 270 3190

E-mail:posta@europedirectzilina.sk

http://www.europe-direct.sk/

Autor článku: JUDr. Jana Tomaníčková